24 June, Den Haag: Protest for Freedom for Bilal Kayed

header

Friday, 24 June
4:00 pm
Den Haag, gather at Centraal Station
Facebook: https://www.facebook.com/events/252477301783082/

[ENGLISH BELOW]

De Palestijnse politieke gevangene Bilal Kayed zou het daglicht weer zien op 13 Juni, na 14,5 jaar doorgebracht te hebben in Israëlisch gevangenschap. Terwijl zijn familie op hem stond te wachten, werd hij door het Israëlische bezettingsleger veroordeeld tot zes maanden in administratieve detentie zonder aanklacht of proces. Kayed is sinds 15 juni in hongerstaking om zijn vrijheid te eisen en een einde te maken aan administratieve detentie. Op vrijdag 24 juni zijn er internationaal protesten in solidariteit met Kayed en zijn strijd voor vrijheid en tegen administratieve detentie. Wij eisen de vrijlating van Bilal Kayed en alle Palestijnse gevangenen, en een einde aan administratieve detentie.

Terwijl Bilal Kayed illegaal gevangen wordt gehouden door Israël, betaalt de Nederlandse regering al jarenlang illegale AOW-uitkeringen aan illegale kolonisten in de West Bank. De AOW-uitkering voor illegale Israëlische kolonisten is hoger dan die voor ouderen in Nederland! De Nederlandse regering doet er tevens alles aan om zo min mogelijk uitkeringen te betalen aan Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse burgers die emigreren. De Nederlandse AOW-uitkering aan illegale kolonisten gaat in tegen internationaal en Nederlands recht. Wij eisen een einde aan de steun voor de kolonisatie en bezetting van Palestina.

Vrijheid voor Bilal Kayed en alle Palestijnse gevangenen!
Stop administratieve detentie!
Stop AOW-uitkeringen aan illegale kolonisten!
————————–—-
Meer informatie over Bilal Kayed en de AOW-uitkeringen aan kolonisten:

Over Bilal Kayed: http://samidoun.net/2016/06/oproep-tot-actie-24-en-25-juni-actiedagen-voor-de-bevrijding-van-bilal-kayed-en-het-einde-van-administratieve-detentie/

Over de illegale Nederlandse AOW-uitkeringen aan illegale kolonisten:
Artikel NRC: http://www.nrc.nl/next/2016/06/18/asscher-liet-wet-overtreden-voor-aowers-in-bezet-1628104

Reconstructie, inclusief bewijs van illegale handelingen van ministers, NRC: http://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/17/wat-gaat-er-mis-als-we-gewoon-blijven-betalen

Video Salaheddine: https://www.youtube.com/watch?v=1d1laa5LtVU

Marokkaans-Nederlandse organisaties woedend op Asscher over ‘meten met twee maten’, Republiek Allochtonië: http://www.republiekallochtonie.nl/marokkaans-nederlandse-organisaties-woedend-op-asscher-over-het-meten-met-twee-maten
————————–—-
Organiserende organisatie:
Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, Palestijnse Politieke Gevangenen Solidaritetsnetwerk

Ondersteunende organisaties:
Emcemo, Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling
Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina – SRP, VU
Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina – Rotterdam
DocP, Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina
Revolutionaire Eenheid

Als uw organisatie zich bij de oproep voor dir protest wil aansluiten, neemt u contact op met 06-41289144
————————–—-
[ENGLISH]

The Palestinian political prisoner Bilal Kayed would see the daylight again on the 13th of June, after 14,5 years in Israeli prisons. While his family was waiting for him, he was ordered by the Israeli occupation military to six months in administrative detention without charge or trial. He is now on an open hunger strike which he launched the morning of 15 June – demanding his freedom and an end to administrative detention. On Friday 24 June there will be international protests in solidarity with Kayed and his struggle for freedom and against administrative detention. We demand freedom from Bilal Kayed and all Palestinian prisoners, and an end to administrative detention.

While Bilal Kayed is being imprisoned illegally by Israel, the Dutch government is paying illegal state pensions to illegal settlers in the West Bank. The state pension for illegal Israeli settlers is higher than that for older people in The Netherlands! The Dutch government is also trying its very best to pay as little social benefits as possible to Moroccan-Dutch and Turkish-Dutch citizens who emigrate. The Dutch state pension for illegal settlers goes against international and Dutch law. We demand an end to the support for the colonization and occupation of Palestine.

Freedom for Bilal Kayed and all Palestinian prisoners!
End administrative detention!
End state pensions for illegal settlers!
————————–—-
More information about Bilal Kayed and the state pensions for settlers:

About Bilal Kayed: http://samidoun.net/2016/06/91-palestinian-and-international-organizations-joint-call-to-action-24-25-june-days-of-action-to-free-bilal-kayed-and-end-administrative-detention/

About the illegal Dutch state pensions for illegal settlers (Dutch):

Artikel NRC: http://www.nrc.nl/next/2016/06/18/asscher-liet-wet-overtreden-voor-aowers-in-bezet-1628104

Reconstruction, including evidence of illegal proceedings by ministers, NRC: http://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/17/wat-gaat-er-mis-als-we-gewoon-blijven-betalen

Video Salaheddine: https://www.youtube.com/watch?v=1d1laa5LtVU
————————–—-
Organizing organization:
Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network

Supporting organizations:
@Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina – SRP, VU
Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina – Rotterdam
DocP, Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina
Revolutionaire Eenheid

If your organizations wants to join the call for this protest, please contact 06-41289144