26 May, Nybro: Demonstration for Palestine

Saturday, 26 May
2:00 pm
Torget i Nybro
Nybro, Sweden
Facebook: https://www.facebook.com/events/484301895322781/

14 May will be remembered as a sorrowful day, when Israel committed a massacre against Palestinians in Gaza. 59 Palestinians were killed by Israeli soldiers on this day, including 5 children, the youngest of whom was only 8 months old.

The Great Return March began 6 weeks ago, as Palestinians began to march back to the land from which they were expelled. They were met by Israeli military violence; the occupying army killed over 100 Palestinians and injured thousands.

Sweden must take a strong stand against this. The Communist Party demands the immediate expulsion of the Israeli ambassador and a total boycott of trade with the terrorist state of Israel.

Den 14:e maj är en dag som kommer att minnas som en sorgens dag då Israel utförde en massaker på Gaza-gränsen. 59 palestinier mördades av israeliska soldater denna dag. Bland offerna fanns 5 barn varav det yngsta var endast 8 månader gammal.

Sen The great return march påbörjades för 6 veckor sedan, vari palestinier börjat marschera tillbaka mot den mark som de en gång blev fördriva ifrån, så har israelisk militär avrättat över hundra palestinier och skadat nästan tvåtusen.

Sverige måste agera starkt mot detta och därför kräver Kommunistiska partiet att Israels ambassadör omedelbart slängs ut ur landet och att Sverige bojkottar all handel med terrorstaten Israel. Detta kravet lyfter vi tillsammans med nybroborna på torget på lördag!