17 February, Aalst: Write a letter to Mustapha Awad

Sunday, 17 February
3:00 pm
Het Wereldhuis
Nieuwbeekstraat 35
Aalst, Belgium
Facebook: https://www.facebook.com/events/341107900078001/

On 19 July, Mustapha Awad (who lives in Aalst) was arrested by Israel during a visit to Palestine. He was sentenced to 1 year in prison. There are serious reasons to fear that during his imprisonment he will be subjected to cruel and degrading treatment.

Bring light to Mustapha’s heart. Write him a letter! Your cards and letters will of course go through the Israeli censorship, but know that they are of great importance to Mustapha!

Op 19 juli werd Mustapha Awad (wonende te Aalst) tijdens een bezoek aan Palestina gearresteerd door Israël. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar. Er zijn ernstige redenen om te vrezen dat hij tijdens zijn gevangenschap wordt onderworpen aan een wrede en mensonterende behandeling.

Steek Mustapha een hart onder de riem. Schrijf hem een brief! Jouw kaarten en brieven zullen natuurlijk door de Israëlische censuur gaan, maar weet dat ze voor Mustapha van grote betekenis zijn!