9 February, Malmo: Melodifestival – yes! Apartheid, no!

Saturday, 9 February
4:45 pm
Malmo Arena
Hyllie Stationstorg 2
Malmo, Sweden
Facebook: https://www.facebook.com/events/250967342495575/

Join our demonstration against the finals of the Eurovision Song Contest (ESC) on 14-18 May 2019 being held in the apartheid state of Israel!

In Malmo, the Swedish Melodifestivalen contest is held in Malmo Arena on 9 February at 19h30, with admission from around 18h155. We will stand outside the entrance with the banner “End the occupation of Palestine” and placards with the text “Melodifestival – yes, Apartheid – no; Move the Eurovision final; Solidarity with Palestine!” hand out flyers, give speeches and sing songs against apartheid.

Anna Wester, chair of the Palestinagrupperna i Sverige, writes:

“The initiative to boycott Eurovision in Israel was taken by a number of Palestinian organizations, and hundreds of artists around the world have endorsed the call. Thousands of activists have signed on to the call for boycott, and the international campaign is growing every day. Everyone who upholds democracy and human rights should support the Palestinian people in this. By pressuring the occupying power and standing in solidarity with the Palestinian people, we can contribute to a just peace. If the finals are moved from Israel, we look forward to seeing Sweden in the list, but no Swedish participation so long ass Israel is hosting!”

It is important that there are many participants in the demonstration if we are to be seen and heard by many concertgoers. Join us 9 February for Palestinian rights! Invite friends and acquaintances to participate in the protest and join our anti-apartheid song chorus.

We wll gather at the entrance to Hyllie train station towards Malmo Arena at 16h45.

Yes to Melodifestival in Sweden!
No to Eurovision Final in Israel!
No Swedish participation as long as Israel is hosting!

Välkommen till vår manifestation mot att finalen i Europeiska schlagerfestivalen (ESC) den 14–18 maj 2019 ska hållas i apartheidstaten Israel!

I Malmö hålls en deltävling i den svenska Melodifestivalen i Malmö Arena den 9 februari kl 19.30, med insläpp från kl. 18.15. Vi kommer att stå utanför entrén med banderollen “Häv ockupationen av Palestina” och plakat med texten “Melodifestival – ja, Apartheid – nej, Flytta Eurovisionsfinalen, Solidaritet med Palestina!”, dela ut flygblad, hålla tal och sjunga Sånger mot Apartheid.


Anna Wester, ordförande för Palestinagrupperna i Sverige, skriver:

“Initiativet att bojkotta Eurovision i Israel togs av en rad palestinska organisationer och hundratals artister fra°n hela va¨rlden har sta¨llt sig bakom uppmaningen. Tusentals aktivister har undertecknat uppropet om en bojkott och den internationella kampanjen va¨xer fo¨r varje dag. Alla som va¨rnar demokrati och ma¨nskliga ra¨ttigheter bo¨r sto¨dja palestinierna i detta. Genom press pa° ockupationsmakten och solidaritet med det palestinska folket kan vi bidra till en ra¨ttvis fred.

Om finalen flyttas fra°n Israel, sa° ser vi fram emot att se Sverige i startlistan. Men inget svenskt deltagande sa° la¨nge Israel a¨r va¨rd!”


Det är viktigt att vi blir många deltagare i manifestationen om vi ska höras och synas bland de många konsertbesökarna!
Ställ upp den 9 februari för fred och för palestiniernas mänskliga rättigheter!

Uppmana vänner och bekanta att delta i manifestationen och att sjunga med i vår schlagerfestivalsångkör!

Vi samlas vid uppgången från Hyllie tågstation mot Malmö Arena (se bifogad bild) kl 16.45.


JA TILL MELODIFESTIVAL I SVERIGE!
NEJ TILL EUROVISIONSFINAL I ISRAEL!
INGET SVENSKT DELTAGANDE SÅ LÄNGE ISRAEL ÄR VÄRD!


Arr: Palestinagruppen i Malmö