2 September, Copenhagen: Yankee go home! Join the demonstration against Trump

Monday, 2 September
4:30 pm
In front of the US Embassy
Dag Hammarskjölds Alle
Copenhagen, Denmark
Facebook: https://www.facebook.com/events/510738139755337/

US President Donald Trump has cancelled his visit to Denmark. But our demands for Denmark to change its policies have not been abandoned. Therefore, a large number of movements and organizations will continue to gather and demonstrate against US wars and for international solidarity!

Find us at our demonstration wagon between Østerbro Library and Oluf Palme street.

We say:
Stop the imperialist wars!
Stop the arms buildup!
Stop the policy of sanctions!
Strengthen international solidarity!
Capitalism is killing the climate!
Stop the militarization of Greenland and the Arctic!
Denmark out of NATO!

All are welcome to join the march.

Organizers: : Time for Peace – Active Against War, Venezuela Network, Hands Off Venezuela, Palestinian National Assembly in Denmark, Boykot Israel, Danish-Cuban Association, Kurdish Women’s Association, International Forum, Nazim Hikmet Cultural Association, Patria Grande Network in Denmark, Peace Watch, Ministry of Peace, Grupo Salvador Allende, Circulo Allendista, Friendship Society Denmark-DDF Korea, People’s Movement against Nazime, Anti-fascist Magazine “Handshake”, Women in Fight, Stop the Terror War – Out of NATO, No thanks to new fighter aircraft, Pro Nicaragua a Dinamarca, the Labor Party Communists (APK), Communist Party (KP), Communist Party in Denmark (KPiD), the Socialist Association, the Communist Party of Denmark (DKP).

**

USA’s præsident Donald Trump har droppet sit besøg i Danmark. Men kravene til Danmark om at ruste op er ikke opgivet og den førte politik har ikke ændret sig. Derfor vil en lang række bevægelser og organisationer (se listen i bunden) fortsat samles for at demonstrere imod USAs krige og for international solidaritet! Vi går med i den fælles fredelige STOP TRUMP DK Demonstration med vores egen sektion med talere og musik.

Find os ved vores demonstrationsvogn (se efter fredsflagene og bannere), mellem Østerbro Bibliotek og Oluf Palme gade.

Vi siger:
– Stop imperialismens krige!
– Stop oprustningen!
– Stop sanktionspolitikken!
– Styrk den internationale solidaritet!
– Red klimaet ikke kapitalismen!
– Stop militariseringen af Grønland og Arktis!
– Danmark ud af NATO!

Alle er velkommen til at deltage i vores optog!

Vi har også brug for flere aktive. Alle kan hjælpe til med sprede budskabet, skriv gerne til os på i besked-feltet. Flere organisationer er velkommen til at tilslutte sig, kontakt os for at høre nærmere..

Arrangører: Tid til Fred – Aktive imod Krig, Venezuela-netværket, Hands Off Venezuela, Palæstinensisk Nationalforsamling i Danmark/The Palestinian National Assembly in Denmark, Boykot Israel, Dansk-Cubansk Forening, Kurdisk Kvindeforening, Internationalt Forum, Nazim Hikmet Kulturforening, Patria Grande Netværket i Danmark, Fredsvagten, Fredsministerium, Grupo Salvador Allende, Circulo Allendista, Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea, Folkebevægelsen mod Nazime, Antifascistisk Tidskrift “Håndslag”, Kvinder i Kamp, Stop Terrorkrigen – Ud af NATO, Nej tak til nye kampfly, Pro Nicaragua en Dinamarca, Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), Kommunistisk Parti (KP), Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD), Foreningen Socialisten, Danmarks Kommunistiske Parti (DKP).