22 February, Gothenburg: In the Wake of Imperialism

Saturday, 22 February
2:00 pm
Viktoriahuset-Folkets Hus
Linnégatan 21, 41304 Gothenburg
Facebook: https://www.facebook.com/events/4563160s51718911/

We in Samidoun Gothenburg invite you to a talk between Torkil Lauesen and Gabriel Kuhn about the former’s ongoing book project, In the wake of imperialism: On Sweden’s integration and role in imperialism.

Torkil Lauesen has many years of experience in international solidarity work with a communist and anti-imperialist perspective. He has previously funded his political work as a wage earner in a number of different sectors and industries, and when he was imprisoned by the Danish state for his activism during the 1990s, he studied for a master’s degree in political science in prison. Today, Torkil is a member of the anti-imperialist solidarity organization Internationalt Forum and, in addition to regular articles, has recently published the book The Global Perspective.

Gabriel Kuhn is the editor and author of books such as Turning Money into Rebellion: The Blekingegade Group from Inside and the English Translation of the Global Perspective. Gabriel is also a member of the SAC Syndicalists’ International Committee.

The talk is free and organized with support from the Swedish Clarté Association’s meeting fund.

Location: Viktoriahuset, Linnégatan 21, Gothenburg
Date: Saturday, February 22nd
Time: 2pm

Vi i Samidoun Göteborg bjuder in till ett samtal mellan Torkil Lauesen och Gabriel Kuhn om den förstnämndes pågående bokprojekt, I imperialismens kölvatten: Om Sveriges integrering och roll i imperialismen.

Torkil Lauesen har mångårig erfarenhet av internationellt solidaritetsarbete med ett kommunistiskt och antiimperialistiskt perspektiv. Han har tidigare finansierat sitt politiska arbete som lönearbetare inom en rad olika sektorer och industrier, och när han hölls fängslad av danska staten för sin aktivism under 90-talet bedrev han fångkamp och studerade till en masterexamen i statsvetenskap. Idag är Torkil medlem i den antiimperialistiska solidaritetsorganisationen Internationalt Forum och har vid sidan av regelbundna artiklar senast kommit ut med boken Det globale perspektiv.

Gabriel Kuhn är redaktör och författare till böcker som Rån för revolutionen: Blekingegadegruppen inifrån och den engelska översättningen av Det globale perspektiv. Gabriel är även medlem i SAC Syndikalisternas internationella kommitté.

Samtalet är gratis och anordnas med stöd från Svenska Clartéförbundets mötesfond.

Plats: Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg
Datum: Lördagen den 22:e februari
Tid: 14:00