Duitse politie verbiedt Palestijnse demonstraties voor de Dag van Palestijnse Gevangenen

Op 13 april 2023 verbood de Berlijnse politie twee demonstraties ter gelegenheid van de Dag van Palestijnse Gevangenen op 15 en 16 april, waarvan de laatste werd georganiseerd door Samidoun Duitsland. Dit verbod volgt het voorbeeld van vorig jaar, toen in mei alle Nakba-demonstraties werden verboden. Het is het zoveelste bewijs dat de Duitse staat een racistische staat is die bewondering heeft voor de zionistische kolonisatie en hun model van een etnostaat.

Elk jaar wordt op 17 april stilgestaan bij de Dag van de Palestijnse Gevangenen. Palestijnse gevangenen die achter de tralies zijn opgesloten door de koloniale bezetting vormen de kern van onze strijd en zijn een centrum van het Palestijnse verzet. Op deze dag staan we op tegen de marteling, de opsluiting van kinderen en het koloniale gebruik van gevangenschap als wapen tegen de Palestijnse bevrijdingsbeweging.

Op deze dag staan we stil bij de verhalen van Palestijnse gevangenen die dag-in dag-uit strijden tegen de bezetting. Van Khader Adnan – op dit moment 72 dagen in hongerstaking – tot Walid Daqqah – die op de intensive care ligt met een zeldzame vorm van kanker na jaren van medische verwaarlozing. We groeten Israa Jaabis, Ahmad Sa’adat, Marwan Barghouthi, Nael Barghouthi, Abdullah Barghouthi, Ahmad Manasra en alle 4.800 Palestijnse gevangenen achter de tralies, evenals Georges Ibrahim Abdallah, die 38 jaar in Frankrijk gevangen zit, en de Palestijnse activisten die in de Verenigde Staten vastzitten als onderdeel van het proces tegen de Holy Land Five.

Deze verboden van de Berlijnse politie zijn een aanval op de Palestijnse gevangenenbeweging en moet ons allemaal motiveren om nog harder te werken voor hun onmiddellijke vrijlating. Duitsland is duidelijk geen neutrale partij in de voortdurende kolonisatie en bezetting van Palestina. Het levert wapens en onvoorwaardelijke politieke steun voor de bezetting van ons volk in Palestina, terwijl het de Palestijnse mensenrechten schendt, niet alleen in Palestina maar ook hier in Duitsland en met name in de hoofdstad van de Palestijnse diaspora, Berlijn, de thuisbasis van de grootste Palestijnse gemeenschap in Europa.

We waarschuwen daarom voor een nieuwe poging om de herdenking van Nakba-dag in Berlijn te verbieden, zoals ook in 2022 gebeurde. We zien deze collectieve aanval op de Palestijnse gemeenschap ook als een poging om de Palestijnse beleving en identiteit strafbaar te stellen en om druk uit te oefenen op onze beweging om concurrentie en verdeeldheid te zaaien tussen “goede” en “slechte” Palestijnen. We maken vandaag duidelijk: wij en onze collectieve beweging zullen niet toestaan dat dergelijke tactieken slagen. De stem van het Palestijnse volk – inclusief de overgrote meerderheid van de Palestijnse gemeenschap in Berlijn, die Palestijnse vluchtelingen zijn – zullen worden gehoord, samen met de stem van ons volk en ons verzet, voor de bevrijding van onze gevangenen en ons land, van de rivier tot aan de zee.

We roepen alle voorstanders van gerechtigheid in Palestina, in Duitsland en internationaal op om de Duitse regering verantwoordelijk te stellen voor de voortdurende schendingen van de Palestijnse mensenrechten hier in de straten van Berlijn. Deze aanvallen maken deel uit van hetzelfde systeem van onderdrukking en bondgenootschap van imperialisme, zionisme en reactie dat zich richt op onze mensen binnen en buiten het bezette Palestina. We zullen niet zwijgen!

Het is Europa, en Duitsland in het bijzonder, zijn heersende klasse en zijn systemen van onderdrukking, die verantwoordelijk zijn voor antisemitisme, anti-Joodse haat, nazisme en fascisme. Dit is slechts de laatste poging om de verantwoordelijkheid voor deze misdaden en de dreiging van extreemrechts in Duitsland van zich af te schudden en zich in plaats daarvan te richten op Palestijnen, Arabieren en moslims – dezelfde groepen die zelf een primair doelwit zijn van fascisten in Duitsland en in heel Europa. We accepteren niet dat de verantwoordelijkheid voor nazimisdaden zal worden afgewenteld op Palestijnen en Arabieren die strijden voor bevrijding van kolonialisme. Onze bevrijdingsstrijd is antikoloniaal en antiracistisch, en onze strijd zal niet het zwijgen worden opgelegd door lastercampagnes of staatsrepressie.

We zullen niet toekijken terwijl ons volk het doelwit is van criminalisering en repressie. Dit is het moment waarop het belangrijk is dan ooit: we moeten doorgaan met het organiseren en escaleren van onze activiteiten om alle Palestijnse gevangenen te bevrijden, om achter het Palestijnse volk en hun dappere verzet te staan, voor de bevrijding van Palestina, van de rivier tot de zee.