Statement: Handen af van Mohammed Khatib! Verdedig Palestina!

Samidoun Palestijnse Gevangenen Solidariteitsnetwork is solidair met onze Europese coördinator, Mohammed Khatib, en roept op tot de breedste solidariteit en steun tegen de aanvallen en repressie waarmee hij wordt geconfronteerd. We zien dat dit niet alleen een poging is om Mohammed als individu en Samidoun als organisatie aan te vallen. De aanval is in de eerste plaats een poging om de krachtige stem van de massa die samen met Palestina tegen genocide strijdt, het zwijgen op te leggen. Het heeft specifiek tot doel de vrijheidsbeweging van Palestijnse gevangenen de mond te snoeren en de beweging die de legitimiteit en rechtvaardigheid van het Palestijnse verzet, vooral het gewapende verzet, hoog houdt als onderdeel van de internationale, Arabische en Palestijnse wereldwijde intifada.

Onderteken de campagne ter verdediging van Mohammed, Samidoun en Palestina te steunen

Op 15 april 2024 maakte Nicole De Moor, de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, in een openbare verklaring bekend dat zij de Belgische immigratiedienst opriep om de vluchtelingenstatus van Mohammed Khatib in te trekken. Mohammed, geboren in het vluchtelingenkamp Ain el-Helweh in Libanon, is zijn hele leven vluchteling geweest en is zijn recht op terugkeer naar zijn thuisland in Palestina ontzegt, waaruit zijn familie met geweld werd verdreven tijdens de Nakba in 1947-1948. De verklaring van De Moor is een poging om opnieuw een Palestijnse vluchteling te verdrijven die al meerdere malen ontheemd is geraakt als gevolg van kolonialisme, imperialisme, oorlog en uitbuiting.

De groeiende beweging voor Palestijnse bevrijding

De Moor bestempelde Mohammed als een ‘haatprediker’, het laatste voorbeeld van de totale omkering van de werkelijkheid door Europese, Amerikaanse en Canadese beleidsmakers. Er vindt momenteel een genocide plaats door de Israëlische bezettingsmacht tegen het Palestijnse volk in Gaza, een genocide die aanleiding geeft tot intens wereldwijd protest tegen het zionistische regime. Al zes maanden vinden er protesten in België plaats, waarbij honderdduizenden mensen betrokken zijn; directe acties zijn gericht tegen banken en wapenfabrikanten; een groeiende studentenbeweging voor Palestina, vergelijkbaar met die op Amerikaanse campussen als Columbia, Rutgers, Yale, de Universiteit van Michigan en elders; en grootschalige mobilisatie onder de Palestijnse bevolking in België.

Terwijl de globale beweging ter ondersteuning van Palestina, het Palestijnse volk en hun verzet over grenzen en continenten heen is gegroeid, waardoor miljoenen mensen in het hart van het imperialisme zijn gemobiliseerd, wordt de beweging geconfronteerd met hevige repressie door dezelfde staten die de zionistische kolonisten en genocide bewapenen en financieren. Dit is niet de enige aanval in België; demonstraties georganiseerd door Samidoun in Brussel zijn door de politie afgelast en verboden. ZINTV, een onafhankelijk mediacollectief, organiseerde in oktober 2023 samen met Samidoun een evenement over de anti-Palestijnse repressie in Europa; sindsdien zijn ze bedreigd door de lokale overheid en vervolgens, maanden later, in maart 2024, onderworpen aan een plotselinge politie-inval en onderzoek naar ‘terrorismefinanciering’ als vergelding voor het organiseren van dit publieke politieke evenement.

Repressie tegen Palestijnse organisaties in Europa

In Duitsland, misschien wel het meest extreme voorbeeld, zijn Palestijnse organisaties, waaronder Samidoun, verboden. Activisten als Zaid Abdulnasser en Musaab Abu Atta zijn onderworpen aan politieke verboden – kort daarna gevolgd door prominente internationale figuren, waaronder Salman Abu Sitta, Dr. Ghassan Abu Sittah en Yanis Varoufakis. Demonstraties en conferenties zijn met geweld stopgezet door de Duitse politie, die door heel het land demonstranten in elkaar heeft geslagen. Honderden mensen zijn gearresteerd. Politie is de huizen van Palestijnen en Palestijnse solidariteitsactivisten binnengevallen, te midden van door de overheid gesteunde lastercampagnes in de media. Tientallen Palestijnen worden geconfronteerd met procedures om hun verblijfsvergunning in te trekken, hun staatsburgerschapsaanvragen te blokkeren en hen het land uit te zetten. En bankrekeningen van diverse organisaties, waaronder Joodse organisaties die zich tegen de genocide verzetten, zijn gesloten. Het extreme niveau van repressie in Duitsland komt op hetzelfde moment dat de Duitse regering haar wapenexporten naar het ‘Israëlische’ regime sinds 7 oktober 2023 vertienvoudigd heeft.

Hoewel Duitsland waarschijnlijk het meest extreme voorbeeld van repressie in Europa is, is het niet het enige land. In Frankrijk, dat al heeft geprobeerd Palestijnse solidariteitsorganisaties zoals het Collectif Palestine Vaincra en het Comité Action Palestine te ontbinden of te verbieden, zijn ruim 628 zaken geopend door aanklagers die mensen willen onderzoeken of vervolgen wegens verklaringen in solidariteit met het Palestijnse verzet. Ambtenaren en extreemrechtse politici en media dreigen Samidoun Paris Banlieue, CAPJPO EuroPalestine, Urgence Palestine en andere massabewegingen te ontbinden. Er vinden nu in heel Frankrijk demonstraties plaats, maar dit is alleen mogelijk vanwege de massale deelname aan demonstraties nadat de overheid probeerde om alle Palestina-demonstraties te verbieden in oktober en november 2023 had teruggedrongen. Ook in Spanje, Nederland en andere Europese landen hebben aanvallen plaatsgevonden op organisatoren voor Palestina. Enkele van de meest extreme voorbeelden zijn uiteraard de politieke gevangenen voor Palestina in Europese gevangenissen, waaronder Georges Abdallah, die in Frankrijk bijna veertig jaar gevangen heeft gezeten; Amin Abu Rashed, ruim 300 dagen gevangen in Nederland; en diverse andere gevallen in onder andere Italië, Nederland en Duitsland.

Vooral in Nederland en Zwitserland zijn meerdere pogingen ondernomen door de Israëlische ambassade en zionistische organisaties om evenementen waar Mohammed sprak te verbieden. Deze pogingen zijn mislukt – grotendeels omdat Mohammed al een inwoner van België is. De Israëlische ambassadeur in België heeft herhaaldelijk geëist om Samidoun te verbieden en onze evenementen het zwijgen op te leggen. Het is moeilijk om deze laatste aanvallen te zien als iets anders dan een poging om hetzelfde zionistische regime tegemoet te komen, dat momenteel meer dan 40.000 Palestijnen in Gaza heeft vermoord en ziekenhuizen, scholen, moskeeën, kerken, woongebouwen en vluchtelingenkampen bombardeert.

De aanval op Mohammed Khatib is een aanval op ons allemaal

De aanval op Mohammed Khatib en de bedreiging van zijn vluchtelingenstatus maken deel uit van deze repressie. Het is bedoeld als afschrikmiddel tegen iedere Palestijn en erkende vluchteling in België: wanneer zij zich uitspreken – vooral als ze zich luid en duidelijk uitspreken over Palestijnse bevrijding en het Palestijnse verzet – zullen zij doelwit worden en hun verblijfplaats en levensonderhoud verliezen. De minister probeert niet eens te beweren dat Mohammed en Samidoun iets anders hebben gedaan dan het organiseren van demonstraties, protesten, massamobilisaties en politieke educatie-evenementen voor Palestina in België. Het labelen van Mohammed als ‘dreigingsniveau 3 van de 4’ door niet-gespecificeerde ‘veiligheidsagentschappen,’ houdt verband met de ‘dreiging’ die uitgaat van de groeiende beweging voor Palestijnse bevrijding in België. Dit alles wordt nog schandaliger na de opmerking van de Belgische publieke omroep VRT in een interview met Mohammed Khatib dat “de veiligheidsdiensten vooral inschatten dat de organisatie [Samidoun] de Belgische internationale betrekkingen met Israël kan schaden.

Repressie tegen de gevangenen en het verzet

De aanval op Mohammed en op Samidoun is specifiek bedoeld om de steun aan Palestijnse gevangenen het zwijgen op te leggen. Er zitten momenteel ruim 9.500 Palestijnse gevangenen in de gevangenissen van de Israëlische bezetting. Duizenden Palestijnen uit Gaza zijn ontvoerd door het zionistische regime, voornamelijk zorgmedewerkerswerkers en burgers in gebieden die het doelwit zijn van invasies door het Israëlische bezettingsleger. Deze gevangenen worden onderworpen aan ernstige martelingen, hongersnood en mishandeling door het Israëlische gevangenissysteem. Tegelijkertijd zijn de Palestijnse gevangenen leiders van de Palestijnse zaak, die het doelwit zijn vanwege hun rol in het verzet tegen de bezetting, van studentenactivisten tot vakbondsorganizers tot leiders van de gewapende strijd. De bevrijding van de Palestijnse gevangenen is belangrijk voor het Palestijnse volk en hun verzet. Het Israëlische regime wil hen isoleren van het volk en van onze internationale beweging – en dit is de belangrijkste reden waarom ze Samidoun aanvallen en ons ‘terroristen’ noemen. Wij zijn vastbesloten om de eis voor de bevrijding van alle Palestijnse gevangenen steeds luider te verkondigen.

Bovendien is de aanval op Mohammed ook een aanval op het Palestijnse verzet. Steeds vaker hebben mensen overal ter wereld duidelijk gemaakt dat zij de onwettigheid en het racisme van het zionisme, de noodzaak van een vrij Palestina van de rivier tot de zee, en de legitimiteit van het Palestijnse verzet, in het bijzonder de gewapende strijd, erkennen. Ondanks alle pogingen om Palestijnse verzetsorganisaties te besmeuren en te criminaliseren, waaronder het plaatsen op “terreurlijsten” in de Verenigde Staten, de Europese Unie, Groot-Brittannië en Canada, erkennen de volkeren van de wereld – en zelfs in de imperialistische landen – dat het Palestijnse verzet (en hun geallieerde verzetskrachten in Jemen, Libanon en de hele regio) de mensheid verdedigd tegen genocide. Niet alleen is het Palestijnse recht om zich met alle middelen te verzetten vastgelegd in het internationaal recht, het is een fundamenteel en natuurlijk recht van ieder volk dat wordt onderworpen aan bezetting en kolonisatie. Deze aanvallen zijn wederom niet alleen gericht tegen Mohammed en Samidoun, maar zijn een poging om de groeiende steun voor het verzet in al zijn vormen, vooral het gewapende verzet, in Palestina te criminaliseren en te onderdrukken.

Anti-Palestijns racisme, imperialisme en het recht om te blijven en terug te keren

We moeten ook benadrukken dat deze aanval een essentieel onderdeel is van het aanhoudende structurele racisme tegen migranten in België, in het bijzonder tegen zwarte, Afrikaanse, Arabische en andere migranten van kleur. Rechtse politici als Theo Francken houden zich bezig met islamofobe en racistische, anti-Arabische verkiezingscampagnes. Hij hield foto’s van Mohammed omhoog in het Belgische parlement en verklaarde dat de straten van Brussel die voor Palestina demonstreren ‘op Beiroet of Gaza lijken’. Iets wat hij beschouwt als een teken van ‘gevaar’ en een belediging voor de bewoners. De Belgische nationaliteit is afgenomen van Palestijnse kinderen, terwijl politierepressie wordt toegepast tegen migrantengemeenschappen.

Uiteraard wordt de migratie naar België zelf gedreven door kolonialisme en imperialisme, die het leven over de hele wereld moeilijk tot onmogelijk maken en een vorm van gedwongen migratie opleggen aan de bevolking van het globale zuiden, terwijl ze steeds meer oorlogen, regimewisselingen, interventies en economische uitbuiting van de bevolking nastreven. Volkeren van het globale zuiden, hun rijkdom en hun hulpbronnen worden uitgebuit. De Palestijnen zijn de afgelopen 76 jaar hun recht om naar huis terug te keren ontzegd, ze hebben gedwongen migratie na gedwongen migratie meegemaakt, terwijl ze werden geconfronteerd met regimes van voortdurende vervolging, marginalisering en uitsluiting. Palestijnse vechten tegelijkertijd voor hun recht om te blijven en hun recht om terug te keren naar hun land, hun huizen en hun Palestijnse land. De strijd om Mohammed te verdedigen is een strijd tegen racisme en repressie in alle vormen.

Ben solidair met Mohammed. Steun Samidoun. Steun de Palestijnse gevangenen, het Palestijnse verzet en de bevrijding van Palestina van de rivier tot de zee!

  1. Het belangrijkste wat we moeten doen is het voortzetten en escaleren van mobilisaties, directe acties, kampementen en alle vormen van organisatie om een einde te maken aan de genocide in Gaza en de bevrijding van Palestina. Neem binnen die context een standpunt in tegen de repressie en spreek over deze en andere gevallen in jouw omgeving.
  2. Onderteken de campagne ter verdediging van Mohammed. Klik hier om jouw steun toe te voegen!
  3. Publiceer een solidariteitsstatement. Organisaties als Charleroi Pour La Palestine, LABO, UPJB, Bruxelles Pantheres, ABP hebben dit al gedaan. Publiceer een eigen statement en maak duidelijk dat Nicole de Moor niet namens het volk spreekt.
  4. Nodig Mohammed uit om te spreken. Of dit nu een lokaal evenement in België of elders in Europa is of een online evenement, Mohammed kan spreken over zijn zaak en de bredere strijd voor bevrijding. E-mail ons op supportmohammed@samidoun.net om een evenement te plannen.
  5. Spreek over de Palestijnse gevangenen en het verzet. Benadruk de gevallen van Palestijnse gevangenen en hun voortdurende bevrijdingsstrijd. Benadruk de eisen van het Palestijnse volk en hun verzet omtrent een gevangenenruil. Benadruk de legitimiteit van het Palestijnse verzet in je demonstraties en acties.
  6. Eis om Palestijnse en Libanese verzetsorganisaties te schrappen van ‘terreurlijsten’ in Nederland, de Verenigde Staten, de Europese Unie, Canada, Groot-Brittannië en andere landen. Deze organisaties vertegenwoordigen de wil en de politieke participatie van het Palestijnse volk om hun land te bevrijden van een onwettige zionistische bezetting. Deze lijsten worden niet alleen gebruikt om de aanhoudende zionistische genocide en imperialistische financiering en steun te rechtvaardigen, maar ook om Palestijnse en solidariteitsactivisten en -organisaties aan te vallen.