Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hyllar Palestine Action och alla personer som med mod tog till direkt aktion för att konfrontera Elbit i Oldham, som åstadkom denna seger och som såg till att denna israeliska vapenfabrik inte längre kommer att tillverka mördarvapen i Oldham.

Denna seger talar för den framgångsrika förmågan hos starka direkta aktioner att vålla betydande och materiella kostnader på de som profiterar på kolonisering av Palestina och på israeliska krigsbrott mot det palestinska folket. Palestine Action har svurit att fortsätta och eskalera aktionerna att stänga ner Elbit under parollen #ShutElbitDown, och denna seger kan och måste inspirera människor över hela världen till att intensifiera våra aktioner för att bojkotta Israel och sätta stopp för alla som gör affärer på att marknadsföra vapen som “prövats i fält” på palestinier.

Vi återger här en översättning av hela Palestine Actions uttalande:

Efter 18 månader av kontinuerlig direkt aktion mot Elbits fabrik Ferranti i Oldham, i området Greater Manchester, med 36 personer gripna har Elbit nu sålt Ferranti Technologies i och med att deras fortsatta drift i Oldham framstår som omöjlig. Aktivister har ockuperat, blockerat, krossat, stört och protesterat regelbundet vid fabriken och lyckades slutligen med att sätta stopp för fabrikens tillverkning av militär specialistteknologi för Israels flotta av kampdrönare.

December 2021 avslöjade anonyma källor till Palestine Action att fabriksanställda hade mottagit upplysningar om massuppsägning på grund av arbetsbrist och att lokalerna höll på at tömmas i förberedelse för att Elbit skulle lämna fabriken. Idag blev det offentliggjort att Ferranti faktiskt sålts till TT Electronics, en brittisk elektronikfirma. Denna omfattande omstrukturering – försäljningen av en filial som Elbit konsekvent uppmärksammade som en framgång och som hjälpte Elbit att ro i land mångmiljonerskontrakt med den brittiska regeringen – antyder att Elbit är under avsevärt tryck för att styra upp sin verksamhet i Storbritannien. Detta är mest sannolikt på grund av omöjligheten för dem att fortsätta vid den ofta ockuperade fabriken, ockupationernas kostnad och försöken att undvika mer dålig publicitet.

Tidigt i 2021 försökte Elbit göra fabriken i Oldham till en produktionsduglig fabrik genom att förbättra säkerheten. Elbit ökade sina utgifter enormt för dygnet-runt säkerhet och gynnades också snabba polisinryckningar för att avlägsna demonstranter. Inget av dessa åtgärder lyckades med att hålla borta aktivister och fabriken fortsatte vara ett regelbundet mål för dem.

Palestine Actions första aktion i Oldham i slutet av augusti 2020 innefattade att spreja ner fabriken blodröd färg för att symbolisera den palestinska blodspillan som möjliggörs av Elbits Ferranti Technologies. Efter detta accelererade aktionerna. Fönster krossades i en ockupation november 2020, samtidigt som en aktion som utfördes i samarbete med Extinction Rebellion North i februari 2021 orsakade över £20 000 [motsvarande ungefär 247 000 kronor] i skador. April 2021 ockuperade aktivister inte bara fabriksområdet utan lyckades ta sig in till fabriken, krossade tak, fönster och ventilation, och saboterade framtida verksamhet genom att täcka utrustning och datorer med röd färg – över £100 000 [motsvarande ungefär 1 234 000 kronor] i skador orsakades och fabriken var stängd i långt över en vecka. 5 juli tog sig tre aktivister in på fabriksområdet och ska ha orsakade £500 000 [motsvarande ungefär 6 173 000 kronor] i skador och stängde ner fabriken i flera veckor. Mer nyligen, i augusti, blockerade aktivister fabriken – genom att blocker vägar med fordon och kedja sig själva till portarna – och ockuperade själva fabriken igen. Det har utförts ett antal andra aktioner var fabriken i Oldham och fabriken har tvingats hållas stängd i betydande antal veckor sammanlagt på grund av all skada som orsakats.

Fabriksområdet har också varit mål för regelbundna manifestationer som kallats till av Oldham Peace and Justice och Manchester Palestine Action med stora folkmassor som samlats utanför fabrikerna veckovis sedan Israels massiva och brutala bombardemang av Gaza i maj. Utdragen press, genom både manifestationer och en långvarig kampanj av direkta aktioner, orsakade en omfattande utmaning för Elbit, som nu har sålt filialen och lämnat fabriken.

En talesperson för Palestine Action har meddelat:

“Försäljningen av Ferranti och nedstängningen av fabriken i Oldham är en stor seger för rörelsen. Hittills har våra aktioner underminerat och stört verksamheten – men denna nyhet rättfärdigar vår långsiktiga strategi. Direkt aktion funkar – de modiga individer som ockuperade fabriken under det gångna året kan stolt säga att drönarteknologi inte längre tillverkas i Oldham. Men det räcker inte att endast en av dessa dödsfabriker stängs ner. Vi vill se Elbit stängas ner överallt för gott och tvinga all deras verksamhet från Storbritannien – vi kommer att eskalera våra aktioner tills det sker.”

Fabriken var mål för aktioner på grund av brotten som begåtts mot civila palestinier med Elbits Ferranti-produkter. Fabriken i Oldham användes för att tillverka militär specialistteknologi och -produkter, som till exempel det beständiga spaningssystemet SkEye ombord på Elbits drönare Hermes 450 och 900. Ferranti tillverkar också ultralångdistansavbildningssystemet SpectroXR för Hermes-drönare. Hermes drönare har använts omfattande av Israel i bombningarna av Gaza, särskilt under Operation Protective Edge 2014 då över 2 200 palestinier mördades, inklusive 526 barn. Fabriken användes också till att tillverka IronVision-hjälmarna som används i stridsvagnar som Carmel – särskilt framtagna för operationer i tätbebyggda områden som i Gaza.

Följande text är en översättning av det internationella aktionsuppropet från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network på engelska:

Palestinska fångar är motståndsledare, på frontlinjen för rättvisa och befrielse, de uthärdar hungerstrejker och kämpar outtröttligt med obrytbar vilja för frihet. Delta tillsammans med Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och andra som kämpar för rättvisa och befrielse i Palestina världen över i den internationella aktionsveckan för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar 15 till 22 januari 2022.

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

Ladda ner affischmaterial på engelska, franska, farsi, nederländska, tyska, spanska, svenska och danska!

Ahmad Sa’adat är Folkfronten för Palestinas befrielses fängslade generalsekreterare, en ledare för den den palestinska nationell befrielserörelsen och en symbol för den internationella vänstern och för revolutionära rörelser.

15 januari 2022 uppmärksammar 20:e årsdagen för Palestinska myndighetens gripande av Sa’adat som del av ”säkerhetssamordningen” med den israeliska ockupationen. Efter att han våldsamt fördes bort av israeliska styrkor från Palestinska myndighetens Jerichofängelse dömdes han till 30 års fångenskap i israeliskt fängelse 25 december 2008, anklagad för att leda en förbjuden organisation och för ”uppvigling”. Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP, likt alla palestinska politiska partiet och motståndsorganisationer, är stämplade som ”förbjudna organisationer” av de israeliska ockupationsmyndigheterna.

Sa’adat är en ledare i den palestinska fångrörelsen och den palestinska nationella befrielserörelsen och är en symbol för palestinskt, arabiskt och internationellt motstånd mot sionism, kapitalism, rasism, apartheid och kolonisering. Han är angripen på grund av sin politiska roll och klara vision men fortsätter utan att tystas eller brytas ner, trots förtrycket mot honom och hans 4 650 palestinska politiska medfångar.

Delta i vårt gemensamma upprop 15-22 januari 2022 för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar. Agera för att eskalera bojkotten av Israel, stoppa allt stöd för och samarbete med Israel, organisera för rättvisa i Palestina och gör motstånd mot imperialism och kolonialism.

Sa’adats fall representerar den koloniala karaktären hos den israeliska fångregimen som syftar till att slå ner på det palestinska folkets legitima ledarskap. Hans bojkott av sionistiska militärdomstolar speglar hans principfasta åtagande att avvisa kolonisering i alla dess former. Hans fall speglar även rollen som imperialistiska makter, som USA, Storbritannien och Kanada, och den Palestinska myndighetens maskopi och dess ”säkerhetssamordningsregim” spelar i förtrycket och förföljelsen av det palestinska folket och det palestinska motståndet.

Medan de hölls i Palestinska myndighetens Jerichofängelse vaktades Sa’adat och hans kamrater av US-amerikanska, brittiska, kanadensiska och andra utländska vakter. Vissa av de brittiska vakterna är samma som tidigare vaktat irländska republikanska fångar i det ockuperade Nordirland. Sedan ett våldsamt israeliskt angrepp avtjänar nu Ahmad Sa’adat och hans kamrater långa straff i israeliska fängelser.Detta är bara en av de förödande konsekvenserna för palestinier efter Madrid-Oslo-vägen och Palestinska myndighetens grundande genom den så kallade ”fredsprocessen” som i verkligheten har varit ett projekt för att likvidera den palestinska befrielserörelsen.

Kom med oss och kräv frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar i de israeliska ockupationsfängelserna. Den palestinska befrielserörelsens fångar fortsätter också hållas i internationella fängelser, särskilt Georges Ibrahim Abdallah, fängslad i Frankrike sedan 37 år tillbaka trots att har han rätt att friges sedan 1999; de fem fångarna från Holy Land Foundation i USA; och Issam Hijjawi Bassalat i brittiskt fängelse. Vi står upp för alla deras frigivning.

Och precis som att Sa’adat anklagades av den israeliska ockupationen för att leda en ”illegal organisation” så placeras PFLP och andra palestinska motståndsgrupper  på så kallade ”terrorlistor” i USA, Europa, Kanada och på annat håll. Dessa etiketter används för att kriminalisera motstånd, likt hur palestinska fångar kriminaliserats. Nu försöker den israeliska ockupationen använda terroretiketter för att kuva gräsrotsorganisationer och civilsamhällesgruppers organisering och aktivism. ”Terroretiketter” används som ett kolonialt vapen mot motståndsrörelser, och vi befäster: Motstånd är en rättighet!

”Den palestinska kampen för nationell befrielse är en och samma som folkens internationella rörelse för nationell befrielse, internationell rasmässig och ekonomisk rättvisa, och ett slut på ockupation, kolonialism och imperialism.” – Ahmad Sa’adat

Palestina ska befrias, från floden till havet!

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

AGERA:

  1. Anordna evenemang, aktioner och protester för att krävs frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar! Protestera på offentliga torg, lärosäten och gemensamma utrymmen. Dessa datum är också årsdagen för israeliska blodiga militärangrepp på Gaza 2008-2009 under namnet ”Cast Lead”. Maila samidoun@samidoun.net för att tipsa om evenemang och aktioner.
  2. Visa filmen ”Fedayin” om Georges Abdallahs liv och kamp. Ahmad Sa’adat och Georges Abdallah är kamrater som konstant hedrar varandras kamper och upprätthåller en politisk korrespondens trots många mils och fängelsemurars avstånd. För att ordna en visning, kontakta samidoun@samidoun.net och vacarmesfilms@gmail.com.
  3. #ShutElbitDown: Palestine Action vann en viktig seger över den brittiska repressionen mot modiga aktivister som konfronterade den israeliska vapentillverkaren Elbit Systems med röd målarfärg och kreativa direkta aktioner. Nästa rättegång – i Crown Court, en de högsta engelska domstolsinstanserna – är på gång i januari. Stötta kampanjen genom att organisera egna aktioner under #ShutElbitDown i ditt område. Läs mer på: https://palestineaction.com
  4. Anslut till sociala mediekampanjen. Ladda upp en bild eller en video med ett budskap om frihet åt Ahmad Sa’adat och hans palestinska medfångar med hashtaggen #FreeAhmadSaadat. Du kan använda dig av våra bilder. Skicka dina bilder till oss på samidoun@samidoun.net eller kontakta oss på Facebook, Twitter eller Instagram.
  5. Bojkotta Israel! Ahmad Sa’adat säger: ”Jag manar alla krafter för framsteg, frihet och demokrati att stå med vårt folks kamp med alla former av bojkott: politisk, ekonomisk, akademisk och kulturell mot ockupationsstaten och åstadkomma en riktigt ekonomisk kostnad för koloniseringens och bosättningarnas industrier och eskalera de globala kampanjerna av alla bolag som stödjer och investerar i ockupationen militärt och ekonomiskt.” Köp inte israeliska varor och kampanja för ett slut på investeringar i bolag som profiterar på ockupationen. Anslut till direkta aktioner som utmanar krigsprofitörer och bojkotta företag som Puma och HP.

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

Texter på svenska av och med Ahmad Sa’adat:

I och med de palestinska fångarnas fortsatta hungerstrejker mot den sionistiska ockupationens illegitima fängsling av dem kallar National Students for Justice in Palestine, The Palestinian Youth Movement, IDOC WATCH och Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network alla individer och organisationer som engagerar sig för Palestinas befrielse att bekräfta sin solidaritet med de strejkande fångarna och kräva ett slut på det koloniala systemet med administrativt förvar och militärdomstolar!

Anslut dig till sociala mediastormen och delta symboliskt i hungerstrejkerna 1 december: Spela in och dela en video på dig själv där du dricker ett glas saltvatten, i likhet med de hungerstrejkande fångarna, och förklarar ditt stöd till deras kamp för befrielse!

Vi publicerar här en engelsk översättning av det tidigare publicerade öppna brevet som lanserades av Fredsloppet. Missa heller inte manifestationen som planeras till 27 november 2021 klockan 14 på Gustaf Adolfs torg, Göteborg till stöd för det palestinska civilsamhället och de sex terrorstämplade organisationerna. / We hereby publish an English translation of an open letter initiated by Fredsloppet/The Peace Race. Do not miss the protest planned for November 27 2021 at 14 on Gustaf Adolfs torg, Göteborg in solidarity with Palestinian civil society and the six organisations designated as terrorists.

Criticism of Israel’s occupation of Palestine is growing around the world, not least following Israel’s increasingly aggressive actions with expanded settlements and the ethnic expulsion of Palestinian families from their homes in East Jerusalem. Palestinian children are imprisoned daily and settlers are allowed to attack Palestinian farmers and destroy their land, homes and olive groves.

A variety of humanitarian organizations play a major role in protecting and supporting the Palestinian people and safeguarding their interests. By documenting the abuses in various ways and disseminating information about them, criticism of Israel’s actions has steadily grown.

It is in the light of this that Israel recently decided that six humanitarian Palestinian organizations in, by Israel, occupied Palestinian territory were branded as terrorist organizations. These organizations are Addameer, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development and Union of Palestinian Women Committees. All six organizations are well known and have worked closely with the UN for decades. Two of the organizations Al-Haq and Defense for Children International – Palestine have also received support from Sweden through the Swedish Consulate General.

This decision taken by Israel has aroused much criticism, not least from the UN Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet. She said that some of the organizations are the most reputable human rights and humanitarian groups in the Occupied Palestinian Territory. To continuously claim rights before a UN body or other international body is not a terrorist act, to advocate for women’s rights in the Occupied Palestinian territory is not terrorism and providing legal aid to imprisoned Palestinians is not terrorism.

Sweden was a pioneer in the struggle against apartheid in South Africa. We who arrange the Peace Race/Fredsloppet, were also part of that struggle against apartheid and let the surplus from the Peace Race go to the ANC for almost 10 years. Since 2019 we have let all, or part of, the surplus from the Peace Race go to the Union of Palestinian Women Committees. We are right now in the process of sending over SEK 72,000 to this organization, surplus from the Peace Race/Fredsloppet 2021.

Like Sweden once protested against the apartheid system in South Africa and we now call on the government to:

  • ensure that Palestine is sovereign and that aid to these six organizations must not be dictated by Israel.
  • protest against Israel’s decision to stamp out these six organizations and demand that Israel revoke its decision.

We want answers to our demands as soon as possible so that we know how Sweden ensures us that this support can be transferred – the money to the Union of Palestinian Women Committees.

Gothenburg, November 2, 2021

27 november klockan 14 manifesterar vi tillsammans med Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg och många andra mot staten Israels terrorstämpling av palestinska civilsamhällesorganisationer!

Vi kräver att Sveriges regering omedelbart fördömer terrorstämplingen och säkerställer att allt ekonomiskt stöd till de drabbade organisationerna kommer fram!

Protestera med oss mot ockupationsmakten Israels senaste terrorangrepp på det palestinska folket!

Motstånd mot den israeliska apartheidstaten och dess terrorisering av Palestinas folk!

Motstånd mot den medbrottsliga svenska staten som deltar i förtrycket av palestinier, i Palestina och i Sverige!

Motstånd till befrielse och återvändo!

Plats: Gustaf Adolfs torg, Göteborg

Datum: Lördag 27 november

Tid: Klockan 14

Följ Facebook-eventet för löpande uppdateringar: https://www.facebook.com/events/297400355580535

Den 2 november 2021 formulerades ett öppet brev av Fredsloppet och dess medarrangörer, däribland Samidoun Göteborg, till Sveriges regering som svar på Israels terrorstämpling av sex viktiga palestinska civilsamhällesorganisationer. Sedan dess har det öppna brevet publicerats i Göteborgs-Posten, använts i kommunikation med regeringen och andra makthavare och förmedlats till drabbade organisationer i Palestina som symbol för vårt stöd för deras kamp. Det öppna brevet tar i skrivande stund fortfarande emot undertecknare, kontakta oss genom valfri kanal eller Fredsloppet via info.fredsloppet@gmail.com om du vill ansluta din organisation.

Runt om i världen växer kritiken mot Israels ockupation av Palestina, inte minst efter Israels alltmer aggressiva handlingar med utökade bosättningar och med etnisk fördrivning av palestinska familjer från sina hem i Östra Jerusalem. Dagligen fängslas palestinska barn och bosättare tillåts attackera palestinska jordbrukare och förstöra deras mark, bostäder och olivodlingar.

För att skydda och stödja det palestinska folket och bevaka deras intressen spelar en mängd olika humanitära organisationer stor roll. Genom att på olika sätt dokumentera övergreppen och sprida information om dem har kritiken mot Israels agerande stadigt vuxit.

Det är i ljuset av detta som Israel nyligen beslutade att sex humanitära palestinska organisationer i det av Israelockuperade palestinska territoriet stämplades som/utpekades som terroristorganisationer. Dessa organisationer är Addameer, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development och Union of Palestinian Women Committees. Alla sex organisationerna är välkända och har arbetat nära FN i decennier. Två av organisationerna Al-Haq, Defense for Children International – Palestine har även fått stöd av Sverige genom det svenska generalkonsulatet.

Beslutet som Israel tagit har väckt mycket kritik inte minst från FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet. Hon sa att några av organisationerna är de mest välrenommerade människorätts- och humanitär grupperna i det ockuperade palestinska territoriet och fortsatta och att göra anspråk på rättigheter inför ett FN – organ eller annat internationellt organ är inte en terrorhandling, att förespråka kvinnors rättigheter i det ockuperade palestinska territoriet är inte terrorism och att tillhandahålla rättshjälp till fängslade palestinier är inte terrorism.

Sverige var föregångare i kampen mot apartheid i Sydafrika. Vi som arrangerar Fredsloppet var en del av kampen mot apartheid och lät överskottet från Fredsloppet gå till ANC i nästan 10 års tid. Sedan 2019 har vi låtit hela eller delar av överskottet från Fredsloppet gå till Union of Palestinian Women Committees. Vi står nu i begrepp att sända drygt 72 000 kr till denna från årets Fredslopp. Precis som Sverige protesterade mot apartheidsystemet i Sydafrika uppmanar vi regeringen:

  • Att regeringen säkerställer att Palestina är suveränt och att bistånd till dessa organisationer inte får dikteras av Israel.
  • Att regeringen protesterar mot Israels beslut att terrorstämpla dessa sex organisationer och begär av Israel att de upphäver sitt beslut.

Vi önskar snarast svar på våra krav så att vi vet hur Sverige säkerställer att stöd kan överföras som för oss nu gäller pengar till Union of Palestinian Women Committees.

Göteborg den 2 november 2021

Tillsammans med övriga Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg antog Samidoun Göteborg förra veckan ett uttalande mot Israels terrorangrepp mot det palestinska civilsamhället, och nu har ett antal andra grupper också ställt sig bakom uttalandet. Läs, sprid och agera till stöd för Palestina!

Till Sveriges regering – Protestera mot Israels terrorstämpling

I det senaste exemplet på sin förvridna verklighetsbeskrivning terrorstämplade Israel förra veckan sex människorättsorganisationer: Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees (UAWC), Palestinska kvinnokommittéers förbund (UPWC). Detta är organisationer som bland annat arbetar med att dokumentera Israels övergrepp på palestinierna.

Terrorstämplingen ger israeliska myndigheter rätt att stänga organisationernas kontor, beslagta deras tillgångar och fängsla deras funktionärer. Den gör det också förbjudet att bidra till och offentligt stödja deras verksamhet.

Det är det som Israel vill åt med sin cyniska terroriststämpling av de som arbetar mot den israeliska statsterrorn. Att stoppa även det internationella stödet genom att smutskasta organisationerna.

Vi organisationer och enskilda fördömer den israeliska attacken och står i solidaritet med de utpekade organisationerna. Vi kräver att den svenska regeringen uttalar sig mot terrorstämplingen och garanterar att det fortsatt går att stödja organisationerna från Sverige.

Organisationer:

Al Salam-föreningen, Chilenska Riksförbundet, Frihetsteaterns Vänner, Handala Föreningen, Kommunistiska Partiet Göteborg, Latinamerikanska Föreningen för Mänskliga Rättigheter, Palestinagruppen Göteborg, Palestinska Huset, Palestinska Kulturföreningen Göteborg, Palestinska Riksförbundet, Palestinska Rättvisecentret Göteborg, Palestine Vision Society Borås, Proletären FF, Samidoun Göteborg, Ship to Gaza Göteborg, Ship to Gaza Uppsala, Solens Port Göteborg, Solidarity Rising, Yarmouk Förening Uppsala

Antaget på möte för solidaritet med Palestina

Göteborg

28 oktober 2021

#StandWithThe6

23 oktober 2021 kommer den nationella demonstrationen och massmötet återigen samlas utanför Lannemezans fängelse i Frankrike för att kräva frigivningen av Georges Ibrahim Abdallah, den längst hållna politiska fången i Europa. Under tiden inför demonstrationen – som markerar den 37 årsdagen av Abdallahs gripande – delta i och organisera aktiviteter för att föra vidare kravet på hans frihet! En aktivitet du kan genomföra, var som helst i världen, är att anordna en offentlig visning av den nya och hyllade filmen ”Fedayin”.

Georges Abdallah är en libanesisk kämpe för Palestina som har hållits fängslad sedan 1984, trots att han har haft rätt till frigivning sedan 1999, för sin roll i kampen för Palestinas – och Libanons – befrielse från sionistisk ockupation.

”Fedayin” är en ny film från franska Vacarme(s) Films som handlar om Georges’ liv i kamp. Dokumentären, som nyligen blev uppmärksammad för att ha hamnat bland Chicagos palestinska filmfestivals urval av filmer i år 2021, följer Georges Abdallahs liv som libanesisk arabisk kommunist och kämpe för Palestina och som en av Europas längst hållna politiska fångar. Den förflyttar sig från de palestinska flyktinglägren i Libanon där hans politiska medvetande formades till den internationella rörelsen som kräver hans frigivning från franska fängelser.

Filmen inkluderar ett antal intervjuer, inklusive med palestinske vänsterskribenten och aktivisten Khaled Barakat; Samidouns internationella samordnare Charlotte Kates; Samidouns samordnare i Europa Mohammed Khatib; före detta politiska fångarna Jean-Marc Rouillan och Bertrand Sassoye; advokaten Jean-Louis Chalanset; Georges Abdallahs bröder Robert och Maurice Abdallah; och förkämpen för Georges Abdallahs frigivning Suzanne Le Manceau, bland andra.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network manar enskilda och organisationer världen över till att anordna visningar av “Fedayin” de kommande månaderna och framåt. Filmen spelar en viktig roll i att uppmärksamma Georges Abdallahs fall till en internationell publik och att hjälpa till att riva ner de orättvisans murar som håller honom fängslad i Frankrike, långt från sitt hemland Libanon.

Filmen är tillgänglig med undertexter på franska, arabiska, engelska, tyska, italienska, katalanska och kastiliansk spanska.

Kolla in listan på visningar nedan och anordna din egen. Om du vill visa Fedayin i ditt område, maila oss på samidoun@samidoun.net eller kontakta filmskaparna på vacarmesfilms@gmail.com. Vi hjälper dig med att anordna filmvisningen, och filmskaparna är tillgängliga för att delta i ditt arrangemang personligen eller via videolänk.

Kommande visningar av Fedayin (kolla in filmskaparnas sida för ändringar och uppdateringar).

Paris, fredag 24 september 18:30

Mauléon-Licharre, fredag 24 september 20:30 (öppning 19:00)

Bryssel, måndag september 27 19:00

Charleroi, tisdag 28 september 18:00

Gémenos, lördag 2 oktober

Bayonne, måndag 4 oktober

Brest, onsdag 6 oktober

Strasbourg, måndag 11 oktober

Saint-Gaudens, tisdag 12 oktober

Guingamp, torsdag 14 oktober

Tarbes, torsdag 14 oktober

Aix-les-Bains, torsdag 14 oktober

Annecy, fredag 15 oktober

Albi, fredag 15 oktober

Chicago Palestine Film Festival, fredag 15-lördag 23 oktober

Nanterre, torsdag 21 oktober

Toulouse, torsdag 21 oktober

Rabastens, onsdag 3 november

Beirut, tisdag 9 november

Beirut, lördag 13 november

Paris, onsdag 17 november

Saint-Ouen, torsdag 18 november

Vitry-sur-Seine, fredag 19 november

Manchester, söndag 21 november

Carcassonne, måndag 29 november

Avignon, torsdag 2 december

Niort, lördag 11 december

Om du vill anordna en visning av filmen, tveka inte att kontakta vacarmesfilms@gmail.com.

Dokumentären har redan visats i Frankrike i bland annat Paris, Tremblay-en-France, Marseille, Port-de-Bouc, Aix-en-Provence, Tarbes, La Bâtie-Montsaléon, Foix, Entraigues-sur-la-Sorgue, Port Leucate, Avignon, Nantes och Bordeaux.

Den har också visats utanför Frankrike i Tunis, Tunisien; Neapel, Italien; Cluj-Napoca, Rumänien; New York City, USA; Genève, Neuchâtel och Zürich, Schweiz; Berga, Barcelona och Granollers, Katalonien, etc.

Bojkotta kvalificeringsmatchen till fotbolls-VM mellan Danmark och Israel tisdag den 7 september 20:45

Demonstration kl. 19:00 med musik, talare, flygblad och banderoller
Plats: Vibenshus Runddel Metrostation (Jagtvej 180, 2100 København Ø)


Talare:
Dalia – Stop Annekteringen af Palæstina/IF København
Jan Mathisen – 3 F Palæstina Netværk
Maher Khatib – Palæstinensisk Demokratisk Forbund i Danmark
Johnna & Irene – Boykot Israel Kampagnen

Musik:
Nassim
CHIEF
Fri Galaxe
med flera…

Konferencierer:
Tove Jensen – Demos
Maher Khatib – Palæstinensisk Demokratisk Forbund i Danmark

Endast palestinska flaggor i demonstrationen.

Israel är en ockupationsmakt som koloniserar palestiniers mark. Israel utsätter palestinier dagligen för rasism och apartheid, på ett sätt som påminner om det sydafrikanska apartheid. Att spela match med det israeliska fotbollslandslaget i Parken är att legitimera Israels ockupations- och apartheidpolitik.

Israel bryter FIFAs regler som förbjuder rasism och apartheid. Israel trakasserar palestinska fotbollspelare och begränsar deras rörelsefrihet. De förnekas möjlighet till träning och turneringar. Den israeliska staten har ödelagt flera arenor och förhindrar åskådare och supportrar att besöka matcher.

Israel använder avsiktligt sport och kultur till att skyla över och rentvå sina förbrytelser mot palestinier.

Stoppa fotbollsmatchen!

Bojkotta Israel – Befria Palestina!

Arrangörer:
Boykot Israel Kampagnen, Internationalt Forum København, Stop Annekteringen af Palæstina, Internationalt Forum Nordsjælland, Palæstinensisk Demokratisk Forbund i Danmark, Palæstinensisk Nationalforsamling i Danmark, Global Aktion, Demos

Medarrangörer:
Autonom Infoservice, Fredsvagten v. Christiansborg, APK-Arbejderpartiet Kommunisterne, BJMFs (Bygge-, Jord-og Miljøarbejdernes Fagforening) Internationale Udvalg, Konfront, KP-Kommunistisk Parti, Dansk Cubansk Forening, FMN-Folkebevægelsen Mod Nazisme, Revolutionære Antifascister, KPID-Kommunistisk Parti i Danmark, Migrante, TID TIL FRED – aktiv mod krig

Bojkotta PUMA, sponsor för det israelska fotbollsförbundet IF

För löpande uppdatering på danska, besök Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/1198291027315448

Al Nakba, eller katastrofen, är benämningen på början av Israels ockupation av Palestina, 15 maj 1948. Men ockupationens, bosättarkolonialismens och apartheidregimens katastrof över Palestina och dess folk fortsätter än idag, vilket den planerade och pågående etniska rensningen i Sheikh Jarrah, Jerusalem ger oss tydligt kvitto på. Men precis som katastrofen så fortsätter även det palestinska och internationella motståndet! Därför mobiliserar vi tillsammans med alla andra som ingår i Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg inför lördag 15 maj!

För oss i Samidoun Göteborg är denna mobilisering en del av av vårt deltagande i den internationella palestinska kampveckan som äger rum 15-22 maj i år. Texten nedan är tagen från mobiliseringens Facebook-event som hålls uppdaterad:

Den 73e Nakbadagen uppmärksammas i Göteborg med både en bilkonvoj och en cykelkonvoj genom staden prydda med palestinska attribut.

Start kl 14:00
Samling kl 13:30
Hedens parkering för bilarna
Stora Teatern för cyklisterna

Smsa 0760681190 för plats i bil

Alla palestinaaktivister är välkomna att ansluta sig. De som inte deltar i konvojerna kan visa sitt stöd med applåder och rop, flaggor och plakat när konvojerna kommer förbi.

Lämpliga platser att visa stödet är (under förutsättning att corona-säkert avstånd hålls):
Stora teatern
Götaplatsen
Järntorget
Fjärde Långgatan
Brunnsparken
Frölundatorg
Centralstationen

Palestinska samordningsgruppen hoppas på stor uppslutning med tanke på det allt starkare förtryck palestinier utsätts för.

Rutten för bilkonvojen: Heden (samling) – Götaplatsen – Brunnsparken – Hisingen – Järntorget – Slottsskogen – Frölundatorg – Mölndal – Centralstationen (avslutning)

Rutten för cykelkonvojen: Stora Teatern (samling) – Valand – Götaplatsen – Vasaplatsen – Haga – Järntorget – Andra Långgatan – Fjärde långgatan – Vasaplatsen – Kungsportsplatsen – Brunnsparken (avslutning)