Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hyllar det palestinska folket och fångrörelsen när fångarna förklarar sin seger i konfrontation de har döpt ”Frihetens eller martyrskapets vulkan”. Sent på natten till onsdagen 22 mars meddelade ledningen för fångrörelsen att den sionistiska fängelsemyndigheten backar från alla de sanktioner som fångarna utsatts för i ett nytt avtal, vilket innebär att hungerstrejken som 2 000 fångar var planerade att inleda 23 mars med början av ramadanmånaden avbröts.

Vi framför våra högsta hyllningar och solidaritetshälsningar till fångrörelsen, som fortsätter att göra motstånd och försvara Palestinas land och folk bakom fängelsemurarna, och vars viljestrid fortsätter att ge nya resultat. Fångarnas enighet och engagemang i kampen, inklusive hängivenheten i fångrörelsens ledarskap, det palestinska folkets fängslade ledare, har än en gång visat sin styrka.

Vi bekräftar vidare att vi kommer att förbli vaksamma – tillsammans med de palestinska fångarna, motståndsrörelsen och folket som helhet – inför alla försök från ockupanten att bryta mot dessa överenskommelser, och vi bekräftar vårt åtagande att fortsätta kämpa tills alla palestinska fångar har befriats och till återvändo och befrielsen för Palestina, från floden till havet.

Samidoun hyllar det palestinska folket i Palestina och det palestinska folket överallt i exil och diaspora som mobiliserar och organiserar sig som svar på fångarnas rop på deras befrielse i världens städer och länder, det arabiska folket som konfronterar normaliseringen och upprätthåller fångarnas rop, och alla solidaritetskrafter med det palestinska folket som är redo att agera för fångarnas frihet och seger.

Vi hyllar också den palestinska fången Khader Adnan, som fortsätter sin hungerstrejk för frihet, nu på 47:e dagen, och som kämpar tillsammans med var och en av de 4 750 fångarna i ockupationsfängelserna för rättvisa och befrielse.

Vi återpublicerar nedanstående uttalande, som utfärdats av den palestinska fångrörelsens högre nödkommitté:

Meddelande om fångarnas seger i kampen om ”Frihetens eller martyrskapets vulkan”

Till vårt storslagna folk, en hälsning av stolthet och seger.

Vi tar tillfället i akt att gratulera vårt folk till början av den välsignade månaden Ramadan, och vi ber Gud att ge oss den åter när fångarna och de förvarstagna har befriats.

I och med detta inträde i segermånaden skriver era fängslade barn ett nytt blad i ärans och hederns bok eftersom den sionistiska fienden tvingades upphöra med dess åtgärder mot oss som den försökte utsätta oss för. Tack vare Gud först, och därefter tack vare fångarnas enighet och folkets stöd till dem, kunde fångrörelsen skriva in en ny seger på ärans och ståndaktighetens sidor.

Vid detta tillfälle sänder vi följande budskap:

Det första budskapet: Till våra fångar, våra trupper som alltid visar sin fullständiga beredskap och fasta enighet. Ni har all vår uppskattning och stolthet för denna oöverträffade beredskap och för ett mod värdigt fedayeen.

Det andra budskapet: Till vårt motståndsfolk som stödde oss under hela vår tidigare rörelse; vi sänder er ett budskap av tacksamhet, till ett folk som känner innebörden av lojalitet, som lever den och har antagit den som metod.

Det tredje budskapet: Till vår brutala fiende, ni måste inse och förstå väl att fångarna inte är ensamma och att de inte är lätta byten för alla inkräktare på vårt land.

Slutligen: Vi riktar vårt tack och vår uppskattning till alla dem som stöder oss bland världens fria folk, vår rättvisa saks anhängare.

Barmhärtighet för martyrerna, läkning för de sårade, frihet och seger för fångarna.

Den palestinska fångrörelsens högre nationella nödkommitté

Torsdag 1 Ramadan 1444
23 mars 2023

Efter mer än 36 dagars eskalerande protester meddelade ledningen för den palestinska fångrörelsen tisdagen 21 mars att den kollektiva hungerstrejken inledes med upp emot 2 000 fångar och fler kommer att ansluta på torsdag och de kommande dagarna. De kräver inte bara ett slut på Ben Gvirs, Smotrichs och Netanyahus fascistiska regims angrepp mot fångarna utan även sin frihet.

Den palestinska fångrörelsens högre nödkommitté förklarade i sitt uttalande: ”Vi har beslutat att inleda vår öppna hungerstrejk, ’frihetens eller martyrskapets vulkan’, för att med en enda enad röst skrika ut vår hunger och ståndaktighet till världen: Frihet, frihet, frihet!”

Nödkommittén uppgav att fångrörelsens ledarskap inleder strejken på tisdagen, representerad av kommitténs medlemmar som representerar den palestinska politikens breda spektrum. Kommittémedlemmarna som inledde sin strejk på tisdagen är följande:

 1. Ammar Mardi, företrädare för Fatah (Palestinska nationella befrielserörelsen)
 2. Salameh al-Qatawi, företrädare för Hamas (Islamiska motståndsrörelsen)
 3. Ziad Bseiso, företrädare för Palestinas Islamiska Jihad-rörelse.
 4. Walid Hanatsheh, företrädare för Folkfronten för Palestinas befrielse.
 5. Wajdi Joudeh, företrädare för Demokratiska fronten för Palestinas befrielse.
 6. Bassam Khandaqji, företrädare för Palestinska folkpartiet.

Dessa sex företrädare får sällskap av Mohammed al-Tus, den längst frihetsberövade palestinska fången som hålls fängslad sedan 1985, för att inleda strejken.

”Över 2 000 palestinska fångar inleder strejken med början på ramadanmånadens första dag”, torsdagen 23 mars. Den palestinska fången Khader Adnan är redan inne på sin 45:e dag i hungerstrejk som han inledde när han greps.

En rad palestinska ledare från olika politiska rörelser har förklarat att de kommer att delta i hungerstrejkens främsta led, bland annat: Ahmad Sa’adat, generalsekreterare för PFLP, tillsammans med Kamil Abu Hanish, Ahed Abu Ghoulmeh och Munther Mufleh; Bassam al-Saadi från Islamiska Jihad, tillsammans med Sameh al-Shobaki, Tamim Salem, Ali al-Saadi, Hamza al-Hajj Mohammed, Muhannad Abu Aisha, Arafat al-Zeer, Abd Obaid, Wajih Abu Khalil, Muhannad al-Sheikh Ibrahim och Bassam Abu Akar; ledare för Fatah, däribland Zakaria Zubaidi, en av hjältarna i frihetstunneln, Marwan Barghouthi, Nasser Abu Srour, Mahmoud Abu Srour, Jumaa Adam, Mahmoud Abu Kharabish och Nael Abu al-Assal; och ledare för Hamas, däribland Hassan Salameh, Ibrahim Hamed, Abbas al-Sayed, Mahmoud Issa, Jamal Abu al-Hija och Mohammed Arman. Nael Barghouthi, den palestinske veteranfånge som suttit fängslad längst totalt sett efter att han återigen gripits efter att ha frigivits i samband med Wafa’a al-Ahrar-fångeutbytet, tillkännagavs också som ledare för strejken.

Ockupationens fängelseadministration har redan hotat med att införa tunga straff mot de strejkande fångarna samtidigt som fångarna bekräftat att de kommer att fortsätta sin kamp med beslutsamhet.

Agera!

Fångarnas egna uppmaningar manar tydligt det palestinska folket och alla Palestinas vänner och anhängare att vidta åtgärder för att stå på deras sida när de sätter sina kroppar och liv på spel i kampen för frihet. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uppmanar alla att sluta samman i aktioner för att stå med de palestinska fångarna när de reser sig och gör motstånd för frihet. Fångarna gör allt de kan för att konfrontera ockupationens angrepp – nu är det dags att visa att de inte är isolerade och att vi står på samma sida som dessa fängslade kämpar och ledare när de står emot en hänsynslös repressionsvåg.

 1. Mobilisera aktioner, demonstrationer, direkta aktioner och kreativa ingripanden – Gå ut på gatorna för att försvara det palestinska folket och dess motstånd. Följ Samidoun Tysklands aktion i Berlin – och fortsätt organisera den 22-23 mars och vidare. Det finns ett enormt djup av stöd för det palestinska folket överallt i världen, även inom de imperialistiska makterna. Det är vårt ansvar att agera och göra det omöjligt för de imperialistiska makterna att fortsätta sin delaktighet i brotten mot det palestinska folket. Direkta aktioner som de som Palestine Action genomfört har redan stängt ner flera vapenanläggningar i Storbritannien som ägs av israeliska vapenföretag, och ännu fler aktioner kan ge ytterligare direkt stöd till det palestinska folket.
 2. Ta ställning mot förbindelser med israeliska ockupationsstäder – Nyligen tog staden Barcelona stark ställning mot normaliseringen av ockupationen efter åratal av tusentals invånares kampanjarbete, då alla samarbeten med den israeliska ockupationen och ”syskonstadsförbindelserna” med Tel Aviv avbröts av borgmästaren. Denna viktiga seger kommer samtidigt som Collectif Palestine Vaincra leder en kampanj i Toulouse, Frankrike, för ett slut på stadens ”syskonstadsrelation” med apartheidhuvudstaden. Om din stad har ett vänortsförhållande med ockupationen, starta din egen kampanj för att få slut på denna delaktighet!
 3. Eskalera bojkotten av Israel – Detta är ett kritiskt ögonblick för upptrappningen av kampanjen för att isolera den israeliska regimen på alla nivåer, bland annat genom bojkottkampanjer som riktar sig mot ockupationens ekonomiska exploatering av Palestinas mark, folk och resurser samt mot de internationella företag, som HP och G4S, som tjänar på den pågående koloniseringen av Palestina.

Lördagen 18 mars demonstrerade, i Palestinska samordningsgruppen Göteborgs regi, över 200 göteborgare mot de återkommande massakrerna i Palestina som ockupationsmakten genomför via formella militärangrepp eller informella bosättarledda pogromer på palestinier. Demonstrationståget fylla Göteborgs gator med slagord som ”Hela Göteborg – Ska bojkotta Israel!” och ”Från floden – Till havet – Hör frihetskravet!” Nedan återges ett tal som hölls av Samidoun Göteborg:

Länge leve kampen för ett fritt, enat och demokratiskt Palestina, från Jordanfloden till Medelhavet! Länge leve kampen för alla palestinska flyktingars rätt till återvändo! Länge leve kampen för alla palestinska fångars frihet från israeliska och internationella fängelser! Länge leve det palestinska motståndet med alla nödvändiga medel mot imperialism, kolonialism och fascism, mot ockupation, apartheid och bosättarkolonialism! Heder och ära åt det palestinska motståndets martyrer!

De palestinska fångarna står på frontlinjen mot ockupationsmakten med livet som insats i kampen för deras och hela Palestinas befrielse. Sedan mitten av februari driver de palestinska fångarna en intensiv kampanj mot ockupationsmakten med ett mål: Frihet till varje pris. 22 mars, ramadans första dag, kommer de inleda en obegränsad masshungerstrejk, med ett mål: Frihet, genom seger och frigivning eller genom martydöden.

Ockupationsmakten nöjer sig inte med att frihetsberöva levande palestinier; den palestinska fångrörelsen har inlett en internationell kampanj för de fängslade martyrernas frihet. Frihet från bårhus och från nummerkyrkogårdar, där ockupationsmakten har försökt beröva de palestinska martyrerna deras identitet och deras familjer en chans att hedra och sörja dem.

Idag, den 18 mars, är även internationella dagen för alla politiska fångar. Internationella fångar som den libanesiske kommunisten Georges Ibrahim Abdallah som hålls fängslad i Frankrike sedan 1984 för hans deltagande i kampen för Palestinas befrielse. Internationella fångar som de turkiska och kurdiska antiimperialister och antifascister som Tyskland håller fängslade under de ökända paragraferna 129 a och b. Dessa lagar bär ekon av den tyska imperialismens mörkaste dagar och borde för oss i Sverige, särskilt palestinavänner och internationalister, vara obehagligt bekanta.

Den palestinske skribenten och revolutionären Ghassan Kanafani, som mördades tillsammans med sin 17-åriga systerdotter Lamis av ockupationsmakten med en bilbomb, uttalade sig så här: ”Den palestinska frågan är inte enbart en fråga för palestinier, utan för varje revolutionär, var hen än befinner sig, som en fråga som hör till de exploaterade och förtryckta massorna i vår tid.”

Det stämmer inte bara av anledningar som att Israels största vapentillverkare Elbit Systems testar vapen- och övervakningssystem på Palestinas folk innan de säljs vidare för att stärka den dödliga jakten på migranter längs Fort Europas gränser eller för att övervaka medborgare och påverka politiska processer världen över. Medan vi med hjärta och hjärna, med ord och handling står med Palestinas kamp mot ockupationsmakten möter vi i solidaritetsrörelsen i första hand andra motståndare än själva ockupationsmakten, nämligen ockupationsmaktens vänner här i Sverige. Från hela det politiska spektrumet möter vi de som ignorerar förtryck för att främja svenskt näringsliv, de som förvirrar med tomma löften om förhandlingar för en låtsasfred och även de som ser Israel som en politisk och social förebild.

Samma krafter som normaliserar och relativiserar ockupationen av Palestina vill här i Sverige å ena sidan militarisera social utsatthet och fattigdom, å andra sidan kriminalisera alla former av folkliga rörelser och frihetskamper. Där ligger åtminstone en del av Ghassan Kanafanis läxa till oss: Inte bara ska vi i bredaste lag stå med Palestina, vi måste bära med oss Palestina in i alla kamper för politisk, ekonomisk och social befrielse. Och när samhällsmakten blir allt mer auktoritär, och den internationella solidariteten och kampen mot imperialism, kolonialism och fascism stämplas som terrorism, då får vi räta på ryggen och säga: Då är vi väl fredens, frihetens och jämlikhetens terrorister!

Bojkotta Israel till befrielse, återvändo och revolution för hela Palestina, från floden till havet!

Flera andra tal hölls, bland annat av Allt åt alla Göteborg som uppmärksammade den internationella kampanjen om de frihetsberövade palestinska martyrerna vars kvarlevor hålls i ockupationens bårhus och så kallade nummerkyrkogårdar:

När bosättare tidigare i mars brände ner delar av byn Huwara i ockuperade Palestina så var det en del av en pogrom mot det palestinska folket. Bosättarna fick stöd från den israeliska armén. De senaste veckorna har sionisterna mördat, mördat och mördat igen i ett försök till etnisk rensning av Palestina.

Ibland så försöker man försvara Israels agerande genom att påstå att Israel bara svarar på palestinska angrepp. Men att säga det är att blunda för vad konflikten egentligen handlar om. Det är inte en konflikt mellan jämlika parter.

Det är en konflikt där den ena sidan, Israel, har medlen för att utsätta den andra sidan, palestinierna, för mer än sjuttio år av ockupation och apartheid. Det är en konflikt där all rätt är på palestiniernas sida, men där omvärlden ändå blundar för Israels ständiga övergrepp.

Israel mördar och ockuperar utan några verkliga rättsliga eller politiska konsekvenser från omvärlden. De mördar barnen och de gamla. De hindrar palestinierna från att odla sin mark och från att fiska i havet. Och när de unga och de modiga kräver rätten till frihet, så mördas de. Den som gör motstånd försöker sionisterna mörda fort, och de som inte gör det mördas långsamt i det stora fängelse som Palestina blivit.

Israel är en stat uppförd på ruinerna av nedbrända palestinska byar.

Israel försöker till och med fortsätta förtrycket mot palestinier efter att de blivit mördade. Ockupanterna har beslagtagit flera av de mördades lik efter de senaste veckornas massakrer.

Hundratals palestinier ligger begravda i nummerkyrkogårdar – omärkta gravar där Israel gömmer offren för ockupationspolitiken. Ännu ett sätt att trycka ner ett folk, och ett brott mot samtliga Genevekonventioner.

Palestinas fiender svamlar alltid om fred och förhandlingar. Men hur kan man tala om fred med en fiende som bara fortsätter mörda och förtrycka oavsett vad man själv gör?

Nej, åt helvete med förhandlingarna och gåvorna till ockupanterna. Den som lever under ockupation har rätt att göra motstånd. Till den dagen Palestina, hela Palestina från floden till havet, är fritt, så kan vi inte göra annat än att applådera de som med alla medel gör motstånd mot den sionistiska ockupationen.

Leve Palestina – krossa sionismen.

På internationella kvinnodagen börjar vi med att nämna Fatima Bernawi från Al-Quds, som gick bort för flera månader sedan, 3 november 2022, och som var den första kvinnliga fången i den palestinska revolutionens historia. Hon greps 1967, dömdes till livstids fängelse och släpptes 1977.  Hon var ett exempel på den fria palestinska kvinnan.

Detta är verkligen den starka, solida palestinska kvinnan som klargjorde vad internationella kvinnodagen verkligen betyder. Hon är en kvinna vars betydelse saknas i ordboken. Hon stod upp mot den ”israeliska” ockupanten som ständigt och avsiktligt skadade henne genom upprepade angrepp med mord, gripanden och tortyr.

Orättvisa utövas mot palestinska kvinnor av den enväldiga ”israeliska” ockupanten, som frossar i att misshandla dem i sina mörka och smutsiga rum, i en iskall kyla som lever kvar i deras ben – smärtan är tillräcklig för att få dem att känna sig som om de befinner sig på en kyrkogård för levande – och av den arroganta ockupationsadministrationen som inte skyr några medel för påtryckning, vare sig psykologiska eller fysiska, såsom misshandel, sömnbrist, långa timmar av mardrömmar, hot och terrorism, utan hänsyn till deras särskilda behov.

För närvarande sitter 29 palestinska kvinnliga fångar i det ”israeliska” fängelset Damon, varav bara 13 har faktiskt dömts till fängelse och böter. Fångarna Shorouq Doyyat och Shatila Ayad, som dömts till 16 års fängelse, har de högsta domarna, Maysoon Mousa är dömd till 15 år och ytterligare 16 fångar är fortfarande fängslade utan domar.

Bland sju skadade kvinnliga fångar är det svåraste fallet fången Israa Ja’abis, 32 år gammal från Al-Quds, som greps av ockupationsstyrkorna efter att de skjutit mot hennes bil så att den exploderade och hon fick svåra brännskador som vanställde hennes ansikte, huvud och bröst. Hennes fingrar amputerades och ockupationsstyrkorna dömde henne till fängelse i 11 år.

Gripandena drabbar kvinnor som representerar olika sektorer och delar av det palestinska samhället, däribland mödrar; ockupationsstyrkorna håller sex mödrar fängslade som hindras från att omfamna sina barn, däribland den tillfångatagna Ataf Jaradat från Jenin, som är mor till tre fångar (Omar, Ghaith och Al-Muntasir Billah Jaradat); två minderåriga, Nofouth Hammad och Zamzam Al-Qawasmeh; och en administrativ fånge.

Granskningar och dokumentationsstudier visar att ockupationsstyrkorna har gripit mer än 16 000 palestinska kvinnor sedan 1967. Detta är en avsiktlig pågående våg av aggressioner mot våra palestinska kvinnor.

Vi uppmanar i synnerhet det internationella samfundet och internationella kvinnoföreningar att ta sitt ansvar gentemot de palestinska kvinnorna, mot vilka alla former av kränkningar och tortyr utövas av de ”israeliska” ockupationsmyndigheterna och bosättarna. Vi uppmanar dem att utöva verkliga påtryckningar för att få alla palestinska kvinnliga fångar i Damonfängelset frisläppta.

Till Palestinas ärofyllda, kämpande kvinnor

Vi firar tillsammans med alla vårt palestinska folks barn, de fria bland vår arabiska nation och alla befrielsens, utvecklingens och fredens krafter i världen med anledning av internationella kvinnodagen som en ärorik dag som döpt i kvinnors friheter genom deras sociala klasskamp mot alla former av tyranni, förtryck och alienering som de drabbas av under kapitalets tyranner. 

Firandet av denna dag i Palestina antar andra innebörder och konnotationer mot bakgrund av de palestinska kvinnornas konfrontation med den sionistiska fienden och deras kamp för nationell befrielse sedan den dag då de sionistiska inkräktarna satte sin fot på Palestinas mark. Våra kvinnor har erbjudit tusentals martyrer, fångar, sårade och kämpar, och de har utgjort revolutionära inkubatorer för den kontinuerliga nationella kampen för att med våld erövra frihet, återvändande, självständigheta och självbestämmande. Dessutom har hon strävat efter och arbetat för att koppla samman hennes nationella befrielsekamp med den sociala demokratiska kampen. Våra kvinnor förkastar kränkandet av ekonomiska och politiska rättigheter, alla former av diskriminering, förminskning och konfiskering av friheter samt avsaknaden av fackliga och representativa organ och federationer.

Vårt motståndskraftiga palestinska folk:

Vårt firande av internationella kvinnodagen är en hyllning av stolthet, ära, enighet och lojalitet till vårt folks martyrer som offrade sina liv på frihetens och det nationella oberoendets altare, till de sårade kvinnor som vattnat revolutionens och den nationella kampens rot med sitt rika blod och till de kvinnliga fångar som tillbringat sina liv bakom murarna i fiendens Bastiljer. Deras moral har aldrig vacklat, och de har konfronterat fienden med oöverträffad tapperhet tillsammans med vårt folks fångar mot de terroristiska handlingar och metoder som det sionistiska så kallade fängelseväsendet har tillämpat.

De är på väg att gripa sina fulla rättigheter och sin frihet; för de kvinnliga aktivister som inte har lämnat den nationella kampens platser och som har erbjudit och fortfarande erbjuder de mest underbara epos om hjältemod, uppoffring och stolthet, och för mödrar, hustrur, systrar och döttrar till martyrer och fångar vars nationella och mänskliga rättigheter och värdighet bör bevaras.

Följaktligen bekräftar vi vår beslutsamhet, med all vilja och orubblighet, att upprätthålla den nationella befrielsekampens principer mot den sionistiska fienden. Ingen har en ursäkt för att undandra sig den samhälleliga kampens plikter när det gäller kvinnor och deras rättigheter; den kan bara driva Fronten mot en större beslutsamhet att föra kampen för frihet och fulla rättigheter i ett fritt och demokratiskt samhälle, eftersom detta är en grundläggande förutsättning för att vårt folk skall kunna samla sina krafter i kampen för nationell befrielse, oberoende och självbestämmande.

I detta sammanhang betonar Fronten behovet av att stärka den nationella strukturen och den demokratiska kulturen inom kvinnors ramverk och organ. Genom att se till att den omstruktureras, förenar sina led och aktiverar sin representativa ramverk kan General Union of Palestinian Women slå vakt om kvinnor och deras bekymmer, krav och rättigheter, såväl som bemöta alla bakåtsträvande och reaktionära uttalanden och handlingar som syftar till att dra tillbaka de framsteg som kvinnor har uppnått och hindra dem från att spela sin roll nationellt och socialt.

Frihet, rättvisa och jämlikhet får kvinnor.

Frihet åt Palestina.

Seger är oundviklig för vårt folk och dess nationella befrielsekamp.

Folkfronten för Palestinas befrielse

7/3/2023

På internationella kvinnodagen 2023 hyllar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network de palestinska kvinnor som står på frontlinjen i befrielsekampen och kräver att de 29 palestinska kvinnor som sitter fängslade bakom ockupationens galler ska befrias. Palestinska kvinnliga fångar – och alla palestinska kvinnor – är samidaat, de orubbliga som vägrar att ge upp eller backa trots alla förtryckets och koloniseringens omständigheter.

På denna internationella kvinnodag framför vi också en särskild hälsning till Leena Jawabreh Abu Ghoulmeh, som befriades i dag och som återvänder hem till sin älskade familj – inklusive sina unga döttrar Natalie och Naya – och till vänner och kamrater.

Leena Abu Ghoulmeh välkomnas hem 8 mars 2023

Palestinska kvinnor kämpar dagligen för nationell och social frigörelse inom alla fält, från att utbilda nästa generation palestinier till att direkt delta i det väpnade motståndet. Liksom de palestinska kvinnorna som helhet återspeglar de palestinska kvinnliga fångarna alla det palestinska samhällets sektorer: studenter, aktivister, organisatörer, parlamentariker, journalister, vårdarbetare, jordbrukare, arbetare, mödrar, systrar, döttrar, mostrar, frihetskämpar och motståndsledare.

Som de före detta palestinska fångarna och studenterna vid Bir Zeit-universitetet Layan Kayed, Elia Abu Hijleh, Ruba Assi och Shatha Tawil sade för två år sedan på internationella kvinnodagen: ”Vår kamp är enad, eftersom vi alla kämpar mot könsbaserat förtryck, mot klassutsugning och mot fascistisk kolonialism, framför allt ockupationen av vårt land… Vi anser att vår och alla palestinska kvinnors sociala kamp är en naturlig del av vårt folks kamp och för att befria vårt land och vårt folk offrar vi oss, kämpar vi och fostrar frihetskämpar.”

Det får inte glömmas att internationella kvinnodagen är internationella arbetarkvinnodagen, en dag som har sina rötter i arbetarklassens kvinnors kamp. Palestinska kvinnor är arbetare, jordbrukare och kämpar, som arbetar inom och utanför hemmet för att upprätthålla och höja det palestinska samhället i trots mot sionismen och imperialismen. I dag hyllar vi de palestinska kvinnliga arbetarna, i Palestina och överallt i exil och diaspora, som dagligen konfronteras med superexploatering, trakasserier, våld, polisförtryck och utnyttjande, inklusive de palestinska arbetande kvinnor som är inlåsta bakom galler. Det har alltid varit palestinier från de folkliga klasserna, inklusive palestinska kvinnor, som utgjort grunden för motståndet och fångrörelsen.

Över 75 år av förtryck och revolution

Sedan 1948 har långt över 18 000 palestinska kvinnor fängslats och hållits i förvar av den israeliska ockupationen och den sionistiska kolonialismen. Bland dessa finns palestinska kvinnor i Jerusalem, på Västbanken, på Gazaremsan och palestinska kvinnor med israeliskt medborgarskap i det ockuperade Palestina 1948. Utanför Palestina har palestinska kvinnor i exil och diaspora nekats rätten att återvända till Palestina i över 75 år, men fortsätter ändå att kämpa och möter rasism, politiskt förtryck, kriminalisering, deportation och fängelse. Dalal Mughrabi, den palestinska motståndskämpen, är en av de tidigaste av de hundratals martyrernas kroppar som fortfarande hålls kvar på ockupationens ökända ”nummerkyrkogårdar”, som är målet för den internationella kampanjen för att befria martyrernas kroppar. Sedan den sionistiska kolonialismens första dagar har palestinska kvinnor fördrivits från sina hem och utsatts för könsrelaterat och sexuellt våld och förtryck på flera olika plan och själva deras förmåga att reproducera sig och uppfostra sina barn har stämplats som ett oacceptabelt hot mot det rasistiska sionistiska bosättarkoloniala projektet.

Samidoun Nederländerna demonstrerar i Rotterdam för Israa Jaabis och alla palestinska fångars frihet.

Bland de 29 palestinska kvinnliga fångarna finns en administrativ fånge, Raghad al-Fani, som sitter fängslad utan åtal eller rättegång, bland totalt 1 000 administrativa fångar, två minderåriga flickor, sex mödrar som berövats sina familjer och barn och 15 sjuka fångar. Israa Jaabis, från Jerusalem, har några av de allvarligaste hälsoproblemen inom ockupationsfängelserna, med brännskador på 70 procent av sin kropp och med amputerade fingrar och hon förlitar sig på sina kvinnliga medfångar för att få hjälp med dagliga aktiviteter. Hon behöver ytterligare minst fyra operationer, men de har förvägrats av fängelseförvaltningen, en del av den systematiska politiken av medicinsk försummelse som utgör ännu en form av tortyr och långsamt mord. Under det senaste året förlorade Saadia Farajallah Matar, en palestinsk mor, sitt liv bakom galler, ytterligare ett offer för denna dödliga politik.

Kvinnor konfronterar de intensifierade angreppen på palestinska fångar

I dag utsätts de palestinska kvinnliga fångarna för ett ny offensiv, sida vid sida med de manliga fångarna, under den fascisten Ben Gvirs politik som angriper fångarna som levande symboler för motstånd och ståndaktighet. De senaste månaderna har de särskilt utsatts för införandet av nya kameror på hela fängelsegården, vilket innebär att de kvinnliga fångarna inte får vara ifred, inte minst från de manliga vakterna; fysiska attacker och brutalitet under ”inspektioner” av fängelserummen; nekade familjebesök och isolering; förhör med brutala tortyrmetoder och isoleringscell; isolering av palestinska kvinnor tillsammans med israelisk-judiska ”kriminella” fångar i ett medvetet försök att främja misshandel och övergrepp; konfiskering av böcker och förbud mot att ta in dem; medicinsk försummelse och misshandel; förflyttningar genom ”bosta”, en smärtsam och svår upplevelse som kännetecknas av misshandel och fysisk smärta; nekad tillgång till utbildning, inklusive gymnasieexamen. Naturligtvis är alla dessa missförhållanden ett försök att bryta ner de palestinska kvinnliga fångarnas motstånd och ståndaktighet, ett försök som fortsätter att misslyckas.

Collectif Palestine Vaincra ute på gatorna för 8 mars i Toulouse, Frankrike

Januari 2023 utsattes de palestinska kvinnliga fångarna för ett nytt angrepp i Damonfängelset, misshandlades av invaderande fångvakter och utsattes för kollektiv bestraffning, särskilt efter att de gjort och hissat en banderoll på fängelsegårdarna där de deklarerade: ”Varken bröd eller vatten, vi vill ha vår frihet!”. Yasmine Shaaban, de kvinnliga fångarnas representant, kastades i isoleringscell och flera palestinska kvinnliga fångar förbjöds att besöka ”kantinen” (fängelsebutiken) och att ta emot familjebesök i en månad.

Damonfängelset, där de kvinnliga fångarna hålls, var tidigare ett stall för djur, ligger i det ockuperade Palestina ’48 – i strid med den fjärde Genèvekonventionen, och gör det ännu svårare för palestinska kvinnors familjemedlemmar att besöka dem. Alla besök är föremål för ett godtyckligt tillståndssystem som ofta hindras av den israeliska ockupationsregimen.

Palestinska kvinnliga fångar som gör motstånd

Naturligtvis är de palestinska kvinnliga fångarna en del av över 4 750 politiska fångarna, men palestinska kvinnor påverkas också i stor utsträckning av massinlåsningen av palestinska män. Palestinska kvinnor är mödrar, hustrur, döttrar, systrar, älskare och vänner till palestinska manliga fångar. De skapar hem åt sig själva och sina barn som inte får träffa sina män och fäder. De leder rörelsen utanför fängelserna för att uppmärksamma namn, ansikten, röster och berättelser från alla palestinska fångar som kämpar för frigörelse.

Trots alla former av angrepp och förtryck fortsätter de palestinska kvinnliga fångarna att göra motstånd och leda motståndet mot nationell och social befrielse. April 1970 inledde fängslade palestinska kvinnor i Neve Tirzafängelset en av de tidigaste kollektiva hungerstrejkerna i den palestinska fångrörelsen när de vägrade äta i nio dagar. De krävde tillgång till hygienartiklar för kvinnor samt ett slut på misshandel och isolering. Palestinska kvinnor har deltagit i alla fångars allmänna hungerstrejker och protestaktioner, samtidigt som strejker som leddes av kvinnliga fångar 1985, 2004 och 2019 har inspirerat global kvinnosolidaritet. Trots att den israeliska kolonialregimen nekade dem formell utbildning utvecklade palestinska kvinnliga fångar revolutionär självutbildning för alla fångar vilket ökade deras kunskaper och engagemang i kampen.

Palestinska kvinnliga fångar är inte ensamma; de kämpar tillsammans med andra kvinnliga politiska fångar i Filippinerna, Turkiet, Indien, Egypten, USA och runt om i världen. Deras fängslande är ett internationellt brott: det finansieras, backas upp och stöds av det diplomatiska, militära, ekonomiska och politiska stöd som ges till Israel av de imperialistiska makterna, däribland Förenta staterna, Storbritannien, Kanada, Australien och Europeiska unionens stater. De palestinska kvinnorna konfronterar också den roll som den palestinska myndighetens system för ”säkerhetssamarbete” under Osloavtalet spelar, den palestinska myndighetens styrkors godtyckliga arresteringarna och förföljelsen av det palestinska motståndet, samt normaliseringspolitiken och de repressiva angreppen från reaktionära arabiska regimer.

På internationella kvinnodagen och under hela året hyllar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network de palestinska kvinnliga fångarna, deras ståndaktighet, motstånd och fortsatta revolution trots tortyr, misshandel, trakasserier och våldsamt förtryck från den israeliska ockupationsregimen. Vi uppmanar alla kvinnoorganisationer och anhängare av Palestina att lyfta fram de palestinska kvinnliga fångarnas kamp, trappa upp kampanjerna för att bojkotta och isolera ockupationen, dess institutioner och medskyldiga företag, och göra motstånd med alla palestinska fångar när de konfronterar fascismen med sina kroppar och sina liv. De palestinska kvinnliga fångarna befinner sig i frontlinjen i kampen för nationell och social frigörelse, och vi kräver deras omedelbara frigivning, frigivning av alla palestinska fångar – och Palestinas frigörelse, från floden till havet.

Aktionskampanjer – Vad kan du göra?

 • Samidoun Paris Banlieue ställer varje månad upp ett bord på en utomhusmarknad i Parisregionen i Frankrike, där de inte bara ger utbildning och information om den palestinska saken, utan också samlar in dussintals brev som skickas till kvinnofångarna i Damon. Samidoun Paris Banlieue upprätthåller en förteckning över alla kvinnor och flickor i Damon tillsammans med deras biografier för att se till att de alla får brev och stöd från internationalister.

  För att organisera ditt eget bord, ta med pennor, kuvert, papper och frimärken för brev till en viss kvinnlig fånge, och skicka det till: Damon Prison, POB 98 Daliat El-Carmel, Israel.
 • Alkarama, den palestinska kvinnorörelsen, organiserar i Spanien tillsammans med kvinno- och feministiska organisationer. De deltar i kvinnors organisering mot kolonialismen och skapar allianser med kvinnorörelser i hela Europa och i hela arabregionen för att lyfta fram palestinska kvinnliga fångar och alla kvinnors kamp.
 • I Charleroi, Belgien anordnade Plate-forme Charleroi-Palestine och Vie Feminine en workshop om palestinska kvinnor och fångrörelsen för medlemmar i Vie Feminine, studenter och flickor. Deltagarna skrev brev till den allvarligt skadade palestinska mamman, den fängslade Israa Jaabis, för att uttrycka sin solidaritet. Detta kommer efter att Plate-forme publicerat en bok på franska om palestinska kvinnliga fångar, SUMUD.
 • International Women’s Alliance organiserar antiimperialistiska kvinnor runt om i världen. Den lanserar gemensamma kampanjer för kvinnliga fångars frihet i Filippinerna, Palestina och runt om i världen som en del av uppbyggnaden av en global antiimperialistisk kamp inom kvinnorörelsen, med evenemang, aktioner och utbildningstillfällen.

Agera till stöd för palestinska kvinnliga fångar

Här är några tips på hur du kan ansluta dig till kampen och sprida den i din omgivning och gemenskap!

Vi går samman för att uppmana till handling och stöd för fängslade palestinska kvinnor: 

 • Bojkotta, avinvestera och sanktionera Israel och isolera av den sionistiska regimen internationellt.
 • Stoppa allt militärt och ekonomiskt stöd, militära transaktioner, gemensamma projekt och direkt finansiering till den israeliska ockupationsregimen från regeringar runt om i världen.
 • Utmana av ”normaliseringsprogram” som syftar till att legitimera den israeliska ockupationen.
 • Organisera för att bygga upp direkta solidaritetslänkar med palestinska kvinnoorganisationer och kvinnorörelser, låt dem inte isoleras från sin globala stödgemenskap trots alla försök från den israeliska ockupationen.

Skriv solidaritetsbrev

Palestinska fångar och förvarstagna rapporterar gång på gång att brev från allierade runt om i världen stärker moralen och ger dem stöd. Israel vill till exempel isolera palestinska studentledare genom att hålla dem bakom galler, och brev hjälper till att bryta deras isolering. Detta är en enkel aktivitet som kan göras tillsammans även med fysisk distansering eller kombineras med andra solidaritetsaktiviteter för fångar. Kontakta oss på samidoun@samidoun.net för en fysisk postadress, eller skicka oss dina brev – Samidoun i det ockuperade Palestina kommer att dela med sig direkt till de fängslade kvinnornas familjer och advokater.

Adoptera en fånge

Dela med dig av de palestinska kvinnliga fångarnas berättelser till ditt omgivning genom att ”adoptera” en fånge. Dela deras berättelser, skriv brev till dem och inkludera deras namn och foto i dina aktiviteter. Kontakta oss på samidoun@samidoun.net för ännu mer information om din organisations adopterade fånge. 

Bojkotta Israel!

Gå med i rörelsen för bojkott, avinvestering och sanktioner mot Israel. Lyft fram den medbrottslighet som företag som Hewlett-Packard och G4S ägnar sig åt genom fortsatta engagemang i israelisk polisverksamhet och israeliska fängelser. Bygg upp en kampanj för att bojkotta israeliska varor, införa ett militärt embargo mot Israel eller organisera dig kring den akademiska och kulturella bojkotten av Israel.

Protestera, samlas och organisera

Organisera protester och direkta aktioner! Bland annat USA, Kanada, EU-staterna, Australien och Storbritannien ger fortlöpande militärt, ekonomiskt, diplomatiskt och politiskt stöd till Israel för att fortsätta förtrycket av palestinska kvinnor. Protestera på gator och torg i din stad och belys regeringens och mediernas delaktighet, eller mobilisera och organisera vid israeliska ambassader, företag och institutioner i ditt område. Reklamhackning, affischering och andra utomhusaktioner – särskilt i närheten av en israelisk ambassad eller ett israeliskt konsulat – kan dra till sig stor uppmärksamhet till de palestinska kvinnliga fångarna och den palestinska saken vid denna kritiska tidpunkt.

Dela berättelser på sociala medier

Du kan också stödja palestinska kvinnor på sociala medier. Använd fångbilderna ovan på dina privata eller officiella sidor i sociala medier, på Instagram, Facebook eller Twitter. Ta en selfie eller ett gruppfoto med våra affischer eller lägg bara upp dessa bilder med ett eget meddelande.

Vi rekommenderar följande resurser för mer information om palestinska kvinnliga fångar:

 • Film, Tell Your Tale, Little Bird, regissör: Arab Loutfi, 2007:

Inledning av den internationella kampanjen för befrielsen av de palestinska martyrernas kvarlevor som hålls i den sionistiska ockupationens bårhus och ”nummerkyrkogårdar”

Aktionsupprop från 11 till 18 mars 2023

”Vi kommer inte att överge den sista plikt vi är skyldiga våra söner, att begrava dem med värdighet.” – Azhar Abu Srour, mor till martyren Abd al-Hamid Abu Srour – fängslad i ockupationens bårhus sedan 2016.

Stöd kampanjen!

Var med mellan 11 och 18 mars och kräv att kvarlevorna av de palestinska martyrer som hålls kvar i den sionistiska ockupationens bårhus och ”nummerkyrkogårdar” släpps fria. Denna aktionsvecka bekämpar den offentliga palestinska, arabiska och internationella tystnaden och försummelsen av denna kritiska fråga och internationaliserar kampen för dessa fängslade martyrers frihet och stopp för den kollektiva bestraffningen av palestinska familjer och samhällen. 

Det finns 256 palestinska martyrer vars kroppar dokumenterat hålls på ”nummerkyrkogårdarna” där palestinier begravs med nummer i stället för med sina namn medan ytterligare 130 palestinska martyrers kroppar hålls i ockupationens bårhus. 

Dessa martyrer gav sina liv i den palestinska motståndsrörelsen och deras kroppar förblir fängslade även efter deras död. Ett antal av martyrerna fängslades före sin död och denna kamp förblir en integrerad del av de palestinska fångarnas rörelse. 

Vi utlyser inledningen av en fortgående, öppen internationell kampanj för befrielsen av de palestinska martyrernas kvarlevor som fortfarande hålls fängslade av den sionistiska ockupationen. 11 till och med 18 mars 2023 är dagar av handling och kamp för att återfå de palestinska martyrernas kvarlevor. Eftersom 18 mars också är en internationell dag för fångar, vill vi också betona att våra martyrer i bårhusen och på ”nummerkyrkogårdarna” också det sionistiska projektets fångar. 

Ockupationen bedriver en fascistisk politik i sin behandling av de palestinska och arabiska martyrerna. Genom att vägra deras familjer möjligheten att begrava sina nära och kära använder ockupationen martyrernas kvarlevor som ett redskap för psykologisk tortyr av deras familjer genom att hålla dem fängslade i åratal och använda dem förhandlingskort med det palestinska motståndet. 

Det palestinska folket har klargjort att denna barbariska politik aldrig kommer att ”avskräcka” palestinska ungdomar från att delta i motståndet. Dessa martyrer förblir ockupationens fångar även efter sin död och deras familjer och det palestinska folket som helhet har all rätt att befria, hedra och begrava dem under ceremonier som är värdiga de uppoffringar de gjort för Palestinas sak, för återvändo och befrielse.  

Bårhusen

Efter att ockupationsstyrkorna kidnappat palestinska kämpars kroppar eller dödat palestinier på gatorna och på fälten, eller efter att en fånge dött på grund av medicinsk försummelse eller tortyr, förflyttar ockupationen martyrens kropp till ett bårhus tills beslut fattats om vad som ska hända med deras kvarlevor, vilket kan ta flera år.

Ockupationen använder denna typ av frihetsberövande som en mekanism för kollektiv bestraffning av palestinska familjer, för att sätta press på dem och göra deras dagliga liv ännu mer smärtsamt. Denna politik mot martyrernas kvarlevorna i förvar kombineras med rivningar av bostäder, med att martyrnernas släktingar görs till mål för gripanden och förföljelser, tvingar dessa familjer att lämna sina hem och bostäder och skärper säkerhetskontrollen och övervakningen av familjerna. 

Ockupationen använder också martyrernas kroppar som gisslan och som förhandlingskort för eventuella fångutbytesöverenskommelser med de palestinska motståndsstyrkorna, en officiell politik som bekräftades av Israels högsta domstol 9 september 2019. 

Ockupationsmyndigheterna bedriver också en politik av att avstå från att utfärda dödsattester för martyrerna, vilket begränsar deras familjers liv och hindrar dem från att vidta rättsliga åtgärder i fråga om martyren. I många fall avstår ockupationen från att göra några tillkännagivanden efter sammandrabbningar med kämpar eller kidnappningar av dem eller deras kroppar, så vissa föräldrar har fortfarande hopp om att deras barn ska återvända eller åtminstone överleva, särskilt de som inte hade några foton eller videor som bevisar deras barns martyrskap.

Politiken att undanhålla martyrernas kvarlevor har gamla anor i ockupationen och blev särskilt framträdande efter 1967. Även om denna politik tillfälligt upphävdes 2008 fortsätter många martyrer från tiden före denna epok att hållas kvar på ”nummerkyrkogårdarna”. Sedan 2015 har den sionistiska enheten återgått till att hålla kvarlevorna av palestinska martyrer i bårhus som en del av en systematisk politik för kollektiv bestraffning. Palestinska familjer till martyrerna ifrågasätter hur deras älskades kroppar behandlas, särskilt med tanke på de dokumenterade bevisen för att palestinska martyrers organ plundrats under 1990-talet vid Israels nationella rättsmedicinska centrum.

Från 2015 fram till i dag finns det cirka 120 martyrers kvarlevor som ockupationen felaktigt har kvarhållit i sina bårhus. Ibland placeras mer än en kropp i samma kammare och de förvaras vid en mycket låg temperatur som fryser kroppen och kan också deformera eller skada den. 

Efter att ha hållit kvar martyrens kropp i flera år kan de sionistiska domstolarna besluta att överföra kvarlevorna till de så kallade ”nummerkyrkogårdarna” utan att meddela deras familjer eller advokater. Detta är en särskilt förödande mardröm för familjerna eftersom det ökar svårigheten att återfå sina älskades kvarlevor.

Nummerkyrkogårdar

Begreppet ”nummerkyrkogårdar” används för hemliga begravningar omgivna av stenar, utan gravstenar, där en metallplatta med ett särskilt nummer placerats ovanpå graven. Dessa kallas ”nummerkyrkogårdar” eftersom de använder nummer i stället för martyrernas namn och varje nummer har en särskild akt med uppgifter om martyren som hålls av israeliska institutioner. 

Ockupationsmyndigheterna bedriver en politik av medvetet misskötsel av martyrernas kvarlevor. De förvarar eller tillhandahåller inte tillräcklig information om kvarlevorna och påstår ibland att de inte har någon information alls. Vid andra tillfällen registrerar de inte var martyrens kropp begravdes. Inga DNA-prov sparas för att identifiera martyrerna. Detta är utöver all annan politik som syftar till att avsiktligt skada martyrernas familj och det palestinska folket som helhet. 

Nummerkyrkogårdarna står under det israeliska krigsministeriets beskydd – detta innebär att de är ”stängda militära zoner” som det är förbjudet att närma sig eller fotografera. Ockupationen kallar dem för ”den fallna fiendens kyrkogårdar”, och martyrernas familjer, media och företrädare för internationella människorättsorganisationer eller humanitära organisationer är förbjudna att besöka dem. 

De numrerade kyrkogårdarna är spridda över fyra platser, utöver de bårhus på sjukhus, militärläger och fängelser under ockupationsarmén där martyrers kroppar hålls. Bland de kroppar som hålls av ockupationsmakten finns hundratals palestinier och araber som gjorts till martyrer under den nnationella befrielsekampens olika historiska skeden, förutom fångar som dödats under tortyr eller som dött på grund av medicinsk försummelse och vanvård.

Enligt människorättsinstitutioner har politiken att hålla palestinska martyrers kroppar på ”nummerkyrkogårdarna” använts sedan ockupationen av Palestina 1948 och har trappats upp avsevärt sedan den palestinska väpnade revolutionens utveckling efter 4 juni 1967. Det finns ingen utomstående granskning som gör det möjligt för dessa institutioner att bekräfta det fullständiga antalet och placeringen av ”nummerkyrkogårdarna” eller kontrollera antalet och identiteten på de palestinier som begravts där. Faktum är att en del av kvarlevorna kan ha gått förlorade på grund av jorderosion och väderlek, enligt sionistiska medierapporter.  

Ockupationen är angelägen om att lyfta fram sina egna barbariska metoder för hanteringen av martyrernas kvarlevor eftersom dessa metoder är avsedda som metoder för ”avskräckning”, kollektiv bestraffning och statsterror mot det palestinska folket som helhet. I olika fall har kroppar begravts i sand eller lera i en plastpåse utan cement eller annan isolering. Ibland har flera martyrer begravts i en och samma grav. Efter en rad rättsliga strider frigav ockupationen dussintals kroppar 2012, men vägrade att frige resten som än i dag ligger kvar på ”nummerkyrkogårdarna”. 

Vi förkastar Palestinska myndighetens roll och förhållningssätt till martyrernas kvarlevor; myndigheten fortsätter att delta i en ”säkerhetssamordning” som har lett till att palestinska motståndskämpar har fängslats och blivit martyrer samtidigt som den i stort sett har övergivit frågan om att återta martyrernas kvarlevor.

Det är avgörande att vi agerar på internationell nivå för att popularisera denna kampanj. Vi uppmanar motståndsorganisationer, palestinska och arabiska nätverk, solidaritetsgrupper som stöder fångarnas kamp och bojkottkampanjer runt om i världen att ansluta sig till oss i denna internationella kampanj för att återfå och befria de palestinska martyrernas kvarlevor. Denna kampanj syftar till att utöka stödet och solidariteten för palestinska fångar och martyrer över hela världen, för deras befrielse och Palestinas befrielse från floden till havet.  

Stöd kampanjen!

Ordna ett arrangemang: Du kan anordna informationsmontrar och demonstrationer, förbereda seminarier, dela ut flygblad och hänga upp affischer och skicka dina aktiviteter till samidoun@samidoun.net eller till våra Facebook-, Twitter– eller Instagramsidor.

Dessa brott måste avslöjas. Det är dags att tina upp och värma hjärtat på martyrernas mödrar och fäder. Gör slut på fängelse och apartheid i döden! 

Med lojalitet till våra fångar och martyrer,

Internationella kampanjen för befrielsen av de palestinska martyrernas kvarlevor i den sionistiska ockupationens bårhus och ”nummerkyrkogårdar”

Onsdagen 22 februari invaderade sionistiska styrkor det ockuperade Nablus och dödade 10 palestinier, däribland motståndkämpar, äldre män, förbipasserande och en tonåring. De skadade ytterligare 97 personer i sitt angrepp på det palestinska folket. Medan tusentals människor har gått ut på gatorna i Nablus för att sörja martyrerna har det palestinska folket och dess motstånd bekräftat att dessa pågående brott inte kommer att kuva eller döda det palestinska folket och dess motstånd.

Vi hyllar och sörjer martyrerna:

 1. Den äldre martyren Adnan Sabaa Baara (72 år)
 2. Martyren Mohammed Khaled Anbousi (25 år)
 3. Martyren Tamer Nimer Ahmed Minawi (33 år)
 4. Martyren Musab Munir Mohammed Awais (26 år)
 5. Martyren Hussam Bassam Aslim (24 år)
 6. Martyren Mohammed Omar Abu Bakr ”Junaidi” (23 år)
 7. Martyren Walid Riyad Hussein Dakhil (23 år gammal)
 8. Den äldre martyren Abdelhadi Abdelaziz Ashqar (61 år)
 9. Barnmartyren Mohammed Farid Shaaban (16 år)
 10. Martyren Jasser Jamil Abdelwahhab Qaneer (23 år gammal)

Det palestinska hälsoministeriet noterade att det finns 26 personer som skadats av skarpa kulor på Rafidiyehs regeringssjukhus, varav fyra allvarligt skadade, 20 skadade på Nablus specialistsjukhus, varav en allvarligt skadad, 7 skadade av skarpa kulor på An-Najahsjukhuset, varav en allvarligt skadad, 9 skadade med skottskador på kvinnoförbundets sjukhus, och ytterligare 9 skadade med skottskador på det arabiska specialistsjukhuset. Dessa skadade palestinier fördes till sjukhus först efter att ha undvikit ockupationsstyrkor som fortsätter att hindra sjukvårdspersonal från att utföra sitt arbete.

Två av de sjuksköterskor och sjukvårdare som kallades in för att evakuera martyrerna och rädda de skadade var Elias al-Ashqar, son till Abdelhadi Ashqar, och Mohammed Baraa, son till Adnan Baraa.

Massakern kom som en av de ökända mordräder som ockupationsstyrkorna genomför, då de stormade ett område i Nablus gamla stad, dolda i en civil lastbil, omringade ett hem och stred med motståndskämpar i över tre timmar innan ockupationsstyrkorna angrep på hemmet med en pansarvärnsmissil, som följdes av rökplymer som steg upp från kämparnas hem. Här bodde Mohammed Omar Abu Bakr Junaidi, 23, och Hussam Bassam Aslim, 24, båda motståndskämpar och ledare för motståndsbrigaden Lejonhålan, eller Lion’s Den, i Nablus.

Alla skolor på Västbanken, i Jerusalem och på Gazaremsan har meddelat att de kommer att stänga på torsdagen för en sorgedag som del av en omfattande handels- och arbetarstrejk. Människor har gått ut på gatorna i hela Gaza för att uttrycka sin upprördhet och motståndsgrupperna har lovat att detta brott inte får gå ostraffat förbi.

Imperialistiska makter som Förenta staterna, Kanada, Storbritannien och EU-länderna är direkt inblandade i detta senaste brott mot det palestinska folket. Dessa länder fortsätter ge stöd och täckning till den israeliska ockupationen, och USA ger över 4 miljarder dollar varje år i militärt stöd – och köper därmed vapen som används direkt till att döda palestinier. Storbritannien bär det ursprungliga ansvaret för koloniseringen av Palestina, stödet till den sionistiska rörelsen och den ökända ”Balfourdeklarationen”. Under 100 år av kolonialism och 75 år av pågående Nakba har sionismen och imperialismen varit vapenpartners. Förenta staterna har på sistone arbetat ivrigt för att effektivisera den palestinska myndighetens ”säkerhetssamarbete” med ockupationen genom att kräva att en särskild enhet inrättas för att rikta in sig på motståndsrörelsen i Jenin och Nablus.

Detta sker också samtidigt som den sionistiska staten bevittnar sin egen interna kris och strid om rättsliga beslut och politisk makt blandat mitt i framfarten av uppenbara fascister som Itamar Ben Gvir och Bezalel Smotrich. För att lösa denna kris och bevara ”nationell enighet” bland kolonialistiska krafter försöker sionistiska krafter externalisera krisen och enas genom att massakrera palestinier.

Denna attack går också hand i hand med angreppet på palestinska fångar i ockupationsfängelserna, och dessa mordiska räder har flera avsedda resultat: mord och gripanden, kolonisatörens dubbla vapen mot motståndet. Samtidigt som fångarna reser sig i fängelserna för att kräva sin befrielse reser sig också det palestinska folket tillsammans med dem och konfronterar massakrer, kolonialism och det pågående Nakba.

Under massakrer och massfängslanden, under kolonialisering, i exil och diaspora har det palestinska folket och dess motstånd gjort klart att kampen fortsätter för Palestinas befrielse från floden till havet, precis som Nablus än en gång bekräftar i dag när staden sörjer och hedrar sina älskade martyrer. Detta brott måste få oss alla att agera, organisera oss, delta i direkta aktioner, isolera ockupanten, bygga upp vårt kollektiva motstånd och stödja det palestinska folket och dess revolutionära rörelse på frontlinjen i kampen för rättvisa och befrielse.

Palestinska fångar i israeliska ockupationsfängelser är inne på sin nionde dag av uppror i ett kollektivt krav på rättvisa och befrielse. De har presenterat ett eskalerande kampprogram som leder fram till 22 mars, ramadans första dag, då fångarna har förklarat att de kommer att inleda en kollektiv hungerstrejk.

Fångrörelsen har rest sig som ett svar på ockupationsregimens upprepade attacker som syftar till att rulla tillbaka allt som fångarna har vunnit genom årtionden av kamp, från att laga sin egen mat i bagerier till att få mer än fyra minuter att duscha. Dessutom kombineras dessa dagliga attacker i fängelset med eskalerande politiska angrepp, bland annat genom att det sionistiska Knesset har antagit en lag som syftar till att frånta palestinier från det ockuperade Palestina 48 medborgarskap och tvinga dem till statslöshet om de får ekonomiskt stöd från palestinska aktörer. Även denna nya lagstiftning som drivits fram av sionistiska högerextrema krafter var en hämndaktion efter att det palestinska folket och världen bevittnat den glada hemkomsten av Karim och Maher Younes efter 40 år bakom sionistiska galler, när Karim hissade den palestinska flaggan högt i Ara i det ockuperade Palestina 48.

Fångrörelsen uppmanar till handling

I ett uttalande förklarade den palestinska fångrörelsens högsta nationella nödkommitté: ”Mot bakgrund av dessa utmaningar har vi beslutat att inleda en rad åtgärder som börjar med olydnad och slutar med en öppen hungerstrejk på ramadans första dag, med frihet som enda krav. Alla måste bära detta vårt budskap och vår röst eftersom vi inte längre kan tolerera de fortsatta övergreppen mot oss dag och natt, angreppet på vår värdighet och de kvinnliga fångarnas värdighet… Denna strejk har namnet ’Frihet eller martyrskap’, kommer att föras av varje kapabel fånge från alla fraktioner, och vi kommer att engagera oss i denna strejk med enhetliga krav och enhetligt ledarskap – vilket vi också vill se på utsidan – och denna enhet är den främsta garanten för att vår kamp ska lyckas.”

Ytterligare ett uttalande följde lördagen den 18 februari från fångarna som avtjänar livstidsstraff: ”Medan vi genomför denna kamp för värdighet, riktar vi en öppen vädjan till vårt folk, hela vårt folk, från motståndets och revolutionens vapen till ledarskikten, till alla fraktioner, partier, krafter och rörelser, att svara på vår röst och bryta våra kedjor genom att stå bakom oss och stödja oss. Även om vi är beredda att ta steg i kampen… så är den viktigaste lösningen på vår fråga befrielse med samma medel med vilka motståndet och revolutionen har befriat hundratals som gått före oss på den smärtsamma väg som vi fortsätter att vandra, bärandes vår rättfärdiga sak i våra kedjor i många år, som för de flesta av oss har nått två, tre eller till och med fyra decennier. Dessa år har varit en marsch under vilken vi har ökat vår tro på sakens rättvisa och vi hoppas att vi snart kommer att nå fram till förverkligandet av vår frihet och befrielse i händerna på vårt folk som vi aldrig har övergivit, en revolution som vi aldrig har övergivit och ett motstånd som lever inom oss.”

Fångrörelsens högsta nationella nödkommitté uppmanade till en dag av ilska kommande fredag, 24 februari, till stöd för fångarna och kampen för palestinierna i Jerusalem som kämpar tillbaka mot pågående attacker, konfiskering av deras egendom och rivning av deras hem. ”Vår kamp har börjat och kommer inte att sluta annat än med vår frihet… Fångvaktarna ville bekämpa oss för våra mest grundläggande rättigheter, och vi kommer att svara honom med att kräva vår fullständiga frihet”, sade de. Samidoun Tyskland har meddelat att de kommer att protestera i Berlin, Tyskland, kl. 18.00 fredagen 24 februari och samlas vid Sonnenallee 36 för att mobilisera med fångarna på denna aktionsdag.

Förtryck och motstånd

I fredags, 17 februari, höll fångarna sittstrejk efter fredagsbönen på alla fängelsegårdar och meddelade att beredskapen och mobiliseringen intensifierades. Fångarna har börjat bära sina bruna fängelseuniformer, vägrar att lämna sina rum för räkningar och säkerhetskontroller, slår på fönstren och gallren i rummen och vägrar att gå ut på exercisgårdarna. Sjuka fångar har börjat bojkotta fängelseklinikerna, som dessutom är ökända för medicinsk försummelse och olämplig behandling.

Palestinska kvinnliga fångar i Damonfängelset har också vidtagit proteståtgärder. Sex kvinnliga fångar i bruna fängelseuniformer satte sig på fängelsegården och hissade en handgjord banderoll med följande text: ”Inget bröd eller vatten, vi vill ha frihet”. De sex palestinska kvinnor och flickor, som utsattes för bestraffningar av ockupationen, var Nafeth Hammad, Shatila Abu Ayada, Tahrir Abu Sariya, Falasteen Nijim, Azhar Assaf och Aseel al-Titi. Deras kvinnliga medfångar lovade att fortsätta att blockera sektionerna tills alla straff som de sex har fått upphävs och betonade att de är en integrerad del av fångrörelsen.

Samtidigt som fångarnas mobilisering eskalerar försöker den sionistiska fängelseadministrationen kuva deras kamp genom att ytterligare intensifiera det förtryck som riktas mot fångarna. Måndagen 20 februari invaderade en stor styrka av repressiva enheter flera avdelningar i Gilboafängelset och konfiskerade elektriska apparater från fångarnas rum. Dessa förtryckarenheter är ökända för att provocera fångarna, plundra deras tillhörigheter och vända upp och ner på rummen, ofta mitt i natten, i avsiktlig förtrycksutövning.

Tisdagen 21 februari stormade de repressiva enheterna avdelning 3 i Ramonfängelset och sköt elchocksgranater, tårgas och gummibeklädda metallkulor mot fångarna innan de med våld förflyttade 80 fångar till andra områden, inklusive isoleringsceller, medan andra förflyttades till avdelning 10 i Nafhafängelset.

Den israeliska ockupationens fängelseadministration informerade fångarna om att de skulle utsättas för olika kollektiva bestraffningar som svar på deras olydnad, bland annat genom att stänga kantinen (fängelsebutiken), stänga av varmvattnet i badrummen, låsa duscharna, stänga morgonträningsgårdarna och sätta fångar som lämnar sina avdelningar av vilken anledning som helst, även de som behöver läkarvård, i en cell. I Megiddo, Ofer och andra fängelser har grundläggande elverktyg och värmeslingor konfiskerats från fångarnas rum och deras motionstid har skurits ned. I Nafhafängelset har ett stort antal sjuka fångar nekats sina mediciner, däribland diabetiker som behöver insulin.

Agera!

Fångarnas egna uppmaningar har klargjort att de uppmanar det palestinska folket och alla vänner och anhängare av Palestina att agera för att stå med dem när de sätter sina kroppar och liv på spel för att kämpa för frihet. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uppmanar alla att ansluta sig till mobiliseringen för att kämpa för de palestinska fångarna när de reser sig och gör motstånd för frihet. Fångarna gör allt de kan för att bemöta ockupationens attacker – nu är det dags att visa att de inte är isolerade och att vi står på samma sida som dessa fängslade kämpar och ledare när de står emot ett ondskefullt våg av förtryck. 

1. Mobilisera protester, demonstrationer, direkta aktioner och kreativa ingripanden – Gå ut på gatorna för att försvara det palestinska folket och dess motstånd. Gå med i Samidoun Tysklands aktion i Berlin på fredag – och fortsätt organisera fram till och efter 22 mars. Det finns ett enormt hav av stöd för det palestinska folket överallt i världen, även inom de imperialistiska makterna. Det är vårt ansvar att agera och göra det omöjligt att fortsätta deras stöd till brotten mot det palestinska folket. Direkta aktioner som de som Palestine Action genomfört har redan stängt flera vapenanläggningar i Storbritannien som ägs av israeliska vapenföretag, och ännu fler aktioner kan ge ytterligare direkt stöd till det palestinska folket.

2. Ta ställning mot ”vänorter” med israeliska ockupationsstäder – Nyligen tog staden Barcelona ett starkt ställningstagande mot normaliseringen av ockupationen efter åratal av tusentals invånares kampanjarbete, då allt samarbete med den israeliska ockupationen, inklusive ”systerstadsförhållandet” med Tel Aviv, avbröts av borgmästaren. Denna viktiga seger kommer samtidigt som Collectif Palestine Vaincra leder en kampanj i Toulouse, Frankrike, för att få ett slut deras stads ”systerstadsrelation” med apartheidhuvudstaden. Om din stad har ett vänortsförhållande med ockupationen, starta din egen kampanj för att få slut på denna delaktighet!

3. Bygg bojkotten av Israel – Detta är ett kritiskt ögonblick för att trappa upp kampanjen för att isolera den israeliska regimen på alla nivåer, bland annat genom bojkottkampanjer som riktar sig mot ockupationens ekonomiska exploatering av palestinsk mark, folk och resurser samt mot de internationella företag, som HP och G4S, som tjänar på den pågående koloniseringen av Palestina.

Överallt i Frankrikes städer och byar har massmobiliseringar, endagsgeneralstrejker och pågående fackliga aktioner mobiliserat tiotusentals och hundratusentals människor att gå ut på gatorna för att försvara arbetarrättigheter mot ”pensionsreformplanen” som syftar till att höja pensionsåldern från 62 till 64 år och öka antalet år som en person måste arbeta för att få full pension. De föreslagna åtgärderna förkastas av 93 procent av de arbetande i Frankrike.

Fackföreningsrörelsen har klargjort att den inte kommer att tillåta att den franska kapitalismens och imperialismens kris löses på de arbetande människornas bekostnad. Eftersom tre masstrejker har gått ut på gatorna sedan den 19 januari 2023 har dessa mobiliseringar inte helt och hållet begränsats till inhemska angelägenheter. Antiimperialistiska organisatörer, inklusive kampanjer för Palestinas befrielse, har varit involverade och närvarande i strejkerna över hela Frankrike.

Collectif Palestine Vaincra, en medlemsorganisation i Samidoun-nätverket, har varit med och stöttat alla tre strejkdagarna, och under hela denna tid har även fackföreningsmedlemmar, ungdomar och fackliga organisatörer klargjort att de erkänner att Palestina är en facklig och social rättvisefråga.

7 februari uttryckte hundratals studenter som marscherade i ungdoms- och studentmarschen som en del av dagens generalstrejken i Toulouse, som samlade nästan 80 000 människor på gatorna, sitt stöd för Palestina när de passerade Collectif Palestine Vaincras monter, som delade ut tusentals flygblad som fördömde Frankrikes delaktighet i den israeliska ockupationen.

I Tarbes anslöt sig Collectif 65 pour la libération de Georges Abdallah till demonstrationerna och krävde frihet åt Palestina och av Georges Abdallah, den libanesiske kommunistiske kämpen för Palestina som suttit fängslad i Frankrike i över 38 år.

Många deltagare i Toulouse uttryckte också stöd för Georges Abdallahs omedelbara frigivning och deltog i en solidaritetsfotokampanj för den längst fängslade politiska fången i Europa.

Under strejken har Collectif Vacarme(s) Films, regissörerna av ”Fedayin: Georges Abdallahs kamp”, gjort filmen fritt tillgänglig för organisationer som anordnar evenemang till förmån för strejkkassor, tillsammans med andra filmer med fokus på Palestina och befrielsekampen.

Solidaritetsinitiativ för Palestina fanns också i Lyon, Bordeaux, Paris, Grenoble, Clermont-Ferrand, Annecy, Marseille och Rennes. Detta byggde på mobiliseringen 31 januari som drog ut 80 000 personer på gatorna bara i Toulouse och som rymde ett brett stöd för Palestina från arbetare och ungdomar som besökte Collectif Palestine Vaincras monter.

Förutom att hissa flaggor och banderoller för Palestina och Georges Abdallah belyste aktivisterna också de franska företagens roll i inblandningen i den israeliska ockupationen, inklusive Carrefourkoncernens senaste expansion i det ockuperade Palestina, särskilt i flera illegala bosättningar på den palestinska Västbanken.

Demonstranterna uttryckte sin solidaritet med Jenin efter massakern som begicks av ockupationsstyrkorna och som dödade nio palestinier och flera grupper i massdemonstrationen ropade slagord för Palestina när de passerade förbi propagandabordet.

I samband med alla dessa aktioner, som inleddes 19 januari, Collectif utfärdade ett uttalande som belyser kopplingarna mellan arbetarkampen i Frankrike och den palestinska saken:

Varför lyfter vi Palestina i kampen för att skydda pensionerna? Att kämpa för social rättvisa innebär att stödja det palestinska folket!

I Palestina fortsätter den israeliska kolonisationen med ständigt ökande våld. Israels nyvalda högerextrema regering har klargjort sina avsikter att ytterligare intensifiera den politik av etnisk rensning som inleddes för 75 år sedan med Nakba. Den har också förklarat sitt mål att intensifiera förtrycket mot varje form av palestinskt motstånd mot ockupationen. Budskapet är tydligt.

Det är också uppenbart att den franska regeringen är delaktig i situationen i Palestina. Men låt oss inte glömma arbetsgivarnas och företagens allt viktigare roll i stödet till kolonialismen!

Carrefour-koncernen har till exempel beslutat att etablera sig i bosättningar på Västbanken och den franska vapenhandlaren Thalès samarbetar med det israeliska företaget Elbit Systems i produktionen av krigsvapen (bland annat drönare). Vi bör också nämna företagen Veolia och Alstom som aktivt har deltagit i utvecklingen av tunnelbanelinjer till bosättningarna runt Jerusalem.

Den franska regeringen och de franska arbetsgivarna försvarar sina intressen här genom att angripa sociala framgångar och där, i Palestina, genom att trampa på det palestinska folkets legitima kamp mot ockupationen! Att vinna kampen om pensionerna är ett viktigt slag mot denna medbrottslighet!

Att bekämpa regeringen och arbetsgivarna här innebär också att fördöma den franska regeringens villkorslösa stöd till israelisk apartheid och dess privilegierade diplomatiska, politiska och ekonomiska förbindelser. Det innebär också att fördöma de ständiga brotten mot det palestinska folket!

Solidaritet är ömsesidigt stöd i den gemensamma kampen!
Låt oss utveckla den antiimperialistiska och antikolonialistiska kampen överallt!