8 juli 2022: Ghassan leeft, Palestina leeft! Organiseer voor de 50ste herdenking van Ghassan Kanafani!

“De Palestijnse zaak is geen zaak voor enkel Palestijnen, maar een zaak voor elke revolutionair, waar zij ook zijn, als een zaak van de uitgebuite en onderdrukte massa’s in onze tijd.” – Ghassan Kanafani

Een statement van Samidoun Palestijnse Gevangenen Solidariteitsnetwerk en de Palestinian Youth Movement.

Op 8 juli 2022 is het vijftig jaar geleden dat Ghassan Kanafani werd vermoord, een politiek en cultureel icoon van het Palestijnse verzet en het Palestijnse volk. Kanafani werd op 8 juli 1972 vermoord, samen met zijn nich Lamees Najm, door een autobom geplaatst door de Mossad. We roepen alle Palestijnen, Arabieren en internationalistische supporters van Palestina op om deze dag te herinneren door er een dag van culturele en politieke strijd en verzet voor Palestina van te maken. Door acties en demonstraties te organiseren in steden over de hele wereld, en onze revolutionaire verbeeldingskracht te kanaliseren richting de teksten en afbeeldingen van het rechtvaardige verzet. Samen bevestigen we dat de erfenis van Kanafani springlevend is en dat ons volk nooit de strijd zal opgeven zonder totale bevrijding en terugkeer.

We dringen er op aan bij alle groepen, organisaties en gemeenschappen die voor Palestina werken om deze belangrijke verjaardag te vieren. Deze dag benadrukt de onsterfelijkheid van het Palestijnse verzet en zijn creativiteit, ondanks het doelbewuste moorddadige beleid van de kolonisator tegen Palestijnse leiders, vrijheidsstrijders en visionairs. Dit moorddadige beleid gaat door tot op de dag van vandaag; op 11 mei werd de geliefde Palestijnse journalist Shireen Abu Aqleh door bezettingstroepen doodgeschoten terwijl ze verslag deed van hun aanval op Jenin. Van de moord op Kanafani tot de moord op Shireen Abu Aqleh, Palestijnse stemmen die de waarheid van het verzet verkondigen zullen nooit zwijgen.

Deze vijftigste herdenkingsdag is een moment om revolutionaire Palestijnse verzetskunst van binnen en buiten Palestina te laten zien; om de strijd van gevangenen in de zionistische en imperialistische gevangenissen te benadrukken; en het is een dag om te organiseren voor internationale solidariteit met de Palestijnse strijd, voor bevrijding en terugkeer naar Palestina, vanaf de rivier tot aan de zee. Het is een moment om te genieten van de inherente connectie tussen antikoloniale revoluties en de creatieve geest, die Kanafani zo naadloos belichaamde in zijn leven en zijn denken. Vechten voor vrijheid en weigeren om te bezwijken onder druk van het zionistische kolonialisme is een inherent creatief proces. Het vereist de ontkenning en ontmanteling van de bestaande, onderdrukkende orde en een dappere helderheid van geest om ons voor te stellen wat ons daarna te wachten staat.

In het bijzonder roepen we Palestijnse jongeren op om inspiratie te putten uit Kanafani’s veelzijdige en gigantische erfenis van strijd, bij het ontwikkelen van een nieuwe Palestijnse revolutionaire cultuur en het leiden van de Palestijnse strijd. Kanafani begreep dat cultuur geen aanvulling is op politieke strijd, maar haar eigen radicale terrein van politieke strijd is.

We richten ons ook op de diepe collectieve en internationalistische revolutionaire traditie van Kanafani’s visie en politieke werk; deze herdenkingsdag is een Palestijnse, Arabische en internationale dag. Niet om te rouwen, maar om actie te voeren in de traditie van Kanafani en zijn kameraden.

Ghassan Kanafani’s revolutionaire leven in de strijd

Ghassan Kanafani werd op 9 april 1936 geboren in Akka, Palestina. Tijdens de Nakba van 1948 werden hij en zijn gezin uit Palestina verdreven. Eerst naar Libanon en vervolgens naar Syrië. Daar studeerde Kanafani aan de Universiteit van Damascus voordat hij er om politieke redenen werd uitgegooid. Hij werkte als leraar in Koeweit voordat hij terugkeerde naar Beiroet om journalistiek, cultureel en politiek werk te doen als lid van de Arab Nationalist Movement. De ANM was een pan-Arabische revolutionaire, socialistische en anti-imperialistische beweging opgericht door dokter George Habash.

Samen met Habash en andere kameraden was Kanafani een van de oprichters van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Hij werd eindredacteur van de krant Al-Hadaf en internationaal woordvoerder namens de PFLP. Naast zijn politieke leiderschap tekende Kanafani veel politieke posters van het Front. Als revolutionaire Marxist-Leninist werd hij geïnspireerd door Arabische, Afrikaanse en Aziatische bevrijdingsbewegingen en speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de “Strategie voor de Bevrijding van Palestina,” tot op de dag van vandaag een standaardwerk binnen de Palestijnse revolutionaire beweging.

Kanafani werkte onvermoeibaar aan een heldere, revolutionaire politiek voor de bevrijding van Palestina tegen het zionisme, imperialisme en Arabische reactionaire regimes. Daarnaast stimuleerde hij de creativiteit van een Palestijnse revolutionaire cultuur. Kanafani werkte aan het collectiviseren van het Palestijnse verhaal, en verlegde het nationale literaire en culturele ethos van diverse ervaringen van ontheemding naar een verenigde, nationalistische literaire verbeelding van koloniale onderdrukking en radicaal verzet.

De eenvoudige, suggestieve taal en stijl van Kanafani drukten de realiteit van het Palestijnse volk uit, vooral van de werkende en arme klassen. Hij sprak over de pijn van de diaspora en de opofferingen die werden gedaan in de strijd voor een huis en bevrijding. Kanafani sprak zowel tot het Palestijnse volk als de wereld; zijn werk werd vertaald naar meer dan twintig talen. “Mannen in de Zon”, “Returning to Haifa”, “Oem Saad”, : All That Remains to You” en zijn vele korte verhalen en toneelstukken blijven vandaag de dag onsterfelijke literaire werken.

Naast zijn creatieve schrijven, zijn romans, verhalen en toneelstukken, hield Kanafani zich ook bezig met uitgebreide politieke en literaire studies. Hij was de eerste die de term “verzetsliteratuur” gebruikte om Palestijnse teksten te beschrijven, ook al produceerde hij zelf veel van de fundamentele voorbeelden van deze verzetsliteratuur.

Kanafani ontmoette en trouwde in 1961 met Anni Høver, een Deense lerares en pleitbezorger voor kinderrechten. Samen kregen ze twee kinderen, Fayez en Laila. Na de moord op Ghassan richtte Anni de Ghassan Kanafani Children’s Foundation op, die onderwijs en hulp blijft verstrekken aan Palestijnse vluchtelingenkinderen in de kampen in Libanon. Aan deze kinderen wordt nog steeds, net als Ghassan, het recht ontzegd om terug te keren naar Palestina.

Ze kunnen het verzet niet vermoorden

De moord op Ghassan Kanafani op 8 juli 1972 was een voorbeeld van het zionistische moordbeleid tegen Palestijnse leiders, schrijvers, diplomaten en revolutionairen. Het was een mislukte poging om het verzet te liquideren door de creatieve schrijver en revolutionaire leider te vermoorden. Kanafani vertegenwoordigde de strijd door zijn woorden en ideeën, verbeelde de bevrijdingsstrijd van het kolonialisme en diende als de stem van de fedayeen (“zij die zichzelf opofferen”) in de guerilla strijd, ondanks dat hij nooit zelf een wapen had gedragen. Ondanks de bloedige prijs die dit criminele moordbeleid heeft gekost, is het een mislukking gebleken. De woorden, ideeën, analyses en erfenis van Ghassan Kanafani zijn relevanter dan ooit tevoren, vijftig jaar nadat hij op 36-jarige leeftijd van het leven werd beroofd.

Ghassan Kanafani was een toegewijde internationalist en ontwikkelde relaties tussen de Palestijnse revolutionaire beweging en PFLP, en revolutionaire bewegingen en organisaties over de hele wereld. Hij beschouwde de strijd tegen het imperialisme, ook in imperialistische landen zelf, als centraal onderdeel van de strijd voor Palestijnse en Arabische bevrijding. “Het imperialisme heeft zijn lichaam over de hele wereld gelegd, zijn hoofd in Oost-Azië, zijn hart in het Midden-Oosten, en zijn slagaders bereiken Afrika en Latijns-Amerika. Waar je het imperialisme ook aanvalt, je beschadigt het en je dient de wereldrevolutie.”

Ghassan Kanafani leeft, Palestina leeft

Kanafani’s culturele en politieke geschriften blijven generaties Palestijnen, Arabieren en internationalisten onderwijzen, ontwikkelen en inspireren. In bezettingsgevangenissen lezen Palestijnse gevangenen gezamenlijk de werken van Kanafani als onderdeel van hun zelfstudie. Hiermee veranderen de zionistische martelkamers in scholen van de revolutie. Jonge Palestijnse schrijvers en kunstenaars laten zich nog altijd inspireren door Kanafani, zoals verwoord in de Ghassan Kanafani Scholarship and Resistance Arts Anthology van de Palestinian Youth Movement.

De poging om Kanafani te vermoorden, zijn heldere analyse, revolutionaire politiek en verzetsliteratuur, eindigde niet met de bomaanslag van de Mossad die hem en zijn nicht Lamees het leven koste. We zijn momenteel getuige van een voortdurende poging van rechtse, zionistische, pro-apartheidsorganisaties om academici die over Kanafani spreken het zwijgen op te leggen, evenementen over of verwijzend naar Kanafani te verbieden of voordrachten of uitvoeringen van zijn toneelstukken, romans en korte verhalen te dwarsbomen. Maar de zionistische entiteit zal er nooit in slagen de erfenis van Kanafani uit te wissen. De herdenkingsdagen van creatief verzet kunnen niet gestopt worden. Op de vijftigste herdenkingsdag van de moord op Ghassan Kanafani zijn we vastbesloten om duidelijk te maken: Ghassan Kanafani leeft voort, door al diegenen die zijn pad van cultureel verzet en revolutionaire strijd voortzetten, tot aan bevrijding en terugkeer in heel Palestina, van de rivier tot aan de zee.

 

Organiseer samen met ons evenementen en activiteiten!

Evenementen kunnen zijn:

  • Leesgroepen van Kanafani’s werken en discussies over hun relevantie vandaag de dag;
  • Conferenties, discussies en presentaties over de ideeën en erfenis van Ghassan Kanafani;
  • Evenementen over de Ghassan Kanafani Resistance Arts Anthology;
  • Protesten, marsen en demonstraties voor Palestina met een eerbetoon aan Kanafani;
  • Posters plakken over Kanafani, zijn ideeën, citaten en zijn leven;
  • Het steunen van de Ghassan Kanafani Cultural Foundation voor Palestijnse kinderen;
  • … En alles wat je zelf kunt bedenken!

Mail ons op samidoun@protonmail.com of palyouth.usa@gmail.com en tag ons op sociale media om te vertellen over jouw event, een spreker uit te nodigen, of meer informatie te krijgen!

 

Teksten: