Samidoun Nederland statement over de demonstratie op 10 juli 2022

Samidoun organiseert op zondag 10 juli een demonstratie op Plein ’40-’45, Amsterdam om het leven van Ghassan Kanafani te herdenken, de Palestijnse revolutionair en schrijver die vijftig jaar geleden werd vermoord door de Mossad.

Het protest vind plaatst tijdens Eid Al-Adha (Offerfeest) ter ondersteuning van de rechtvaardige strijd van het Palestijnse volk. Voor de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee, en het recht op terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen naar hun land en huizen.

Zondag 10 juli, 14:00 uur, Plein ’40-’45 in Amsterdam West.

De strijd voor Palestina is internationaal

De strijd voor Palestina rijkt tot ver buiten Palestina en zet zich in voor de bevrijding van alle onderdrukte en uitgebuite mensen. Samen voeren we een internationale strijd tegen zionisme, imperialisme en reactionaire regimes.

In Nederland slapen vluchtelingen op straat, worden ongedocumenteerden opgesloten, leven arbeidsmigranten nog slechter dan vee, en zijn kinderen uit de (voormalige) koloniën en kinderen van arbeidsmigranten het mikpunt van een racistisch systeem. In Jemen, Irak, Afghanistan, Syrië, Libanon en Koerdistan zijn de afgelopen decennia honderdduizenden mensen vermoord en miljoenen mensen vluchteling gemaakt.

In de woorden van Ghassan Kanafani: “De Palestijnse zaak is geen zaak voor enkel Palestijnen, maar een zaak voor alle revolutionairen, waar zij ook zijn, als een zaak van de uitgebuite en onderdrukte massa’s in onze tijd.”

Vragen in de Amsterdamse gemeenteraad

Er zijn in de Amsterdamse gemeenteraad vragen gesteld over Samidoun en de demonstratie op 10 juli ter herdenking van Ghassan Kanafani.

De zionistische indieners van de racistische partijen JA21, CDA en VVD vinden het niet kunnen dat we Ghassan Kanafani herdenken, dat we oproepen “voor de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee,” en dat we dat doen op Plein ’40-’45 in Amsterdam West.

Hoewel we niet inhoudelijk in discussie gaan met zionisten, willen we graag voor iedereen duidelijk maken waarom we zondag 10 juli Ghassan Kanafani herdenken op Plein ’40-‘45.

Waarom we Ghassan Kanafani herdenken

Ghassan Kanafani is een nationaal en internationaal symbool van bevrijding en strijd. Hij was een leider van het Palestijnse verzet, woordvoerder voor de PFLP, en nog steeds een van de meest geprezen Arabische schrijvers.

Zonder zelf ook maar één schot te lossen wist Kanafani Israël aan te vallen. Hij schreef honderden artikelen en verhalen, was hoofdredacteur van de Al-Hadaf krant, ontwierp posters en speelde een cruciale rol in het organiseren van de strijd tegen Israël. Zijn rol was zo belangrijk, dat Israël hem op 36-jarige leeftijd vermoordde in Beiroet, Libanon.

Dezelfde zionistische partijen die onze demonstratie willen stoppen, zijn dezelfde partijen die het koloniale project in Palestina ondersteunen. We zijn niet verbaasd door hun aanvallen en we beloven met dezelfde passie als Ghassan kanafani te strijden voor de verdediging van het Palestijnse volk en de bevrijding van Palestina.

Voor de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee!

We roepen op voor de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee omdat we geen enkele vorm van zionisme en kolonialisme accepteren. Niet in de West Bank en Gaza, niet in Al-Quds, niet in de Golanhoogten, en niet in bezet ’48.

Daarbij hebben alle Palestijnen een historisch recht om terug te keren naar hun eigen land en huizen, waarvan ze verdreven werden voor, tijdens en na Al-Nakba in 1948. Tot op de dag van vandaag gaat Israël door met het koloniseren van Palestijns land, en het vermoorden en arresteren van Palestijnen.

We roepen alle Palestijnen, Arabieren en internationals op om zich in te zetten voor de bevrijding van Palestina, en de strijd tegen zionisme, imperialisme en Arabische reactionaire regimes. In deze bevrijdingsstrijd worden verschillende methodes gebruikt, van massademonstraties tot de boycotbeweging en het gewapend verzet.

Van Ghassan Kanafani tot Hannie Schaft – martelaren sterven niet!

De demonstratie begint op Plein ’40- ’45 omdat Amsterdam West een thuisbasis is voor Palestina. De mensen steunen Palestina en de strijd voor bevrijding en terugkeer. Het is logisch dat we in volksbuurten mobiliseren omdat we daadwerkelijke steun voor Palestina willen organiseren.

Een demonstratie voor Ghassan Kanafani op Plein ’40-’45 is ook relevant vanwege de overeenkomsten tussen de Nederlandse verzetsbeweging tijdens de Nazi bezetting en de Palestijnse verzetsbeweging tegen Israëlische bezetting.

In die zin eren we zondag 10 juli zowel de martelaren van het Nederlandse verzet tegen het Nazisme, als de Palestijnse martelaren die het hoogste offer brachten in de strijd voor bevrijding en terugkeer. Hannie Schaft was één van de vele communistische verzetsstrijders in Nederland namens de Communistische Partij. Van Ghassan Kanafani tot Hannie Schaft – martelaren sterven niet!

Voor de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee!
Voor het recht op terugkeer voor alle vluchtelingen!
Van Amsterdam tot Jeruzalem: de strijd gaat door!