Succes van de Samidoun avond in Brussel over de bevrijding van Palestina van de zee tot de Jordaan

Photos by Abdullah Awad

Op zaterdag 11 februari organiseerde Samidoun Brussel een conferentie “Van de zee tot de Jordaan: Visies op de bevrijding van Palestina” met een discussie over de toekomst van de Palestijnse bevrijdingsstrijd vanuit het perspectief van de noodzaak van de totale bevrijding van Palestina.

Een volle zaal verwelkomde de sprekers in Le DK te Saint-Gilles, waar solidariteitsmedewerkers en activisten van verschillende organisaties hun visie deelden over de Palestijnse bevrijdingsstrijd en de te nemen volgende stappen. Het evenement was ook een gelegenheid om de publieke lancering aan te kondigen van de Brusselse afdeling van het Palestijnse gevangenensolidariteitsnetwerk Samidoun.

Sprekers waren Mohammed Khatib, coördinator van Samidoun in Europa en lid van het uitvoerend comité van Masar Badil (Palestinian Alternative Revolutionary Way Movement), Myriam De Ly van Plate-forme Charleroi-Palestine, Nermin Hwaihi van de Palestinian Refugee Movement for Rights and Justice, Eitan Bronstein van De-Colonizer en tevens lid van de Union of Progressive Jews in Belgium, alsmede vertegenwoordigers van Classe Contre Classe en Bruxelles Panthères.

Tijdens zijn presentatie benadrukte Mohammed Khatib dat de bevrijding van Palestina van de zee tot de Jordaan altijd een centraal standpunt van de Palestijnse bevrijdingsbeweging is geweest, vooral tijdens het hoogtepunt van de Palestijnse revolutie. Hij herinnerde eraan dat de noodzaak van een alternatief ook gericht is tegen de weg van de liquidatie van de Palestijnse zaak zoals aangegeven door de Oslo-akkoorden en de Palestijnse Autoriteit. Ons alternatief is in feite een terugkeer is naar de beginselen van de bevrijdingsbeweging.

Ook benadrukte hij hoe belangrijk het is dat de Palestijnen in de diaspora samenwerken met de solidariteitsbeweging en alle krachten die zich inzetten voor de bevrijding van Palestina, waarbij de zogenaamde “twee-staten-oplossing” wordt verworpen. Het gevecht tussen ideeën in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Afrika en elders is bijzonder belangrijk. Ook de zionistische krachten zien deze ruimten als cruciaal, met name de imperialistische centra in Noord-Amerika en Europa. In dit verband wees hij op de noodzaak banden te leggen met de volks- en anti-imperialistische strijd overal ter wereld, aangezien elke overwinning van deze bewegingen ook een overwinning voor Palestina is.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Samidoun Brussels (@samidounbrussels)

In haar presentatie sprak Myriam de Ly van Plate-forme Charleroi-Palestine (een lid-organisatie van het Samidoun-netwerk) over de geschiedenis van de Palestijnse revolutie en hoe de gewapende strijd een symbool werd voor de waardigheid van het Palestijnse volk. Zij sprak ook over de geschiedenis van de anti-imperialistische arbeidersstrijd en de delegaties van Europese sociale bewegingen naar Libanon en Palestina. Op basis van deze geschiedenis hekelde zij het zogenaamde het Oslo-“vredesproces” en merkte zij op dat het verzet voortduurt, zoals blijkt uit de Grote Mars van de Terugkeer, de Eenheidsintifada/strijd om Seif al-Quds en de groei van het gewapend verzet op de Westelijke Jordaanoever. Zij benadrukte de noodzaak inspiratie te putten uit de martelaren en gevangenen om solidariteit met Palestina op te bouwen. Zij bracht ook hulde aan Yvonne Sterk, een Belgische activiste en de eerste Europese vrouwelijke fedaya, als symbool van consequent internationalisme.

Nermin Hwaihi belichtte de strijd van de Palestijnse vluchtelingen in Europa, waarbij zij wees op de grote mate van controle en bewaking waarmee zij geconfronteerd worden om te kunnen blijven, terwijl zij strijden voor terugkeer naar hun huizen en land. Zij merkte op dat het recht op terugkeer de kern vormt van de strijd voor Palestina en een verbintenis is die van generatie op generatie doorgaat voor alle Palestijnen.

Classe contre Classe (Klasse tegen Klasse) sprak over de Palestijnse revolutie als voorhoede van de Arabische natie en de wereld. Zij herinnerden aan de geschiedenis van de Palestijnse strijd buiten Palestina en merkten op dat de betrokkenheid van Europese strijders bij de Palestijnse revolutionaire beweging tijdens de kapingen in het begin van de jaren zeventig getuigt van solidariteit en wederzijdse strijd in twee richtingen. Zij benadrukten de noodzaak van een blijvende anti-imperialistische beweging die zich verzet tegen de Europese Unie als een machine om mensen te verpletteren. Verder riepen ze om samen te werken, vooral rond de ontwikkeling van de campagne in België voor de vrijlating van Georges Abdallah, de Libanese communistische activist en strijder voor Palestina die sinds 1984 in Frankrijk gevangen zit.

Brussels Panthers begonnen hun interventie met het onderstrepen van hun solidariteit met Samidoun en het Palestijnse volk, en met het in herinnering brengen van hun inzet voor de strijd tegen imperialisme en kolonialisme als centraal thema van de antiracistische strijd. Zij benadrukten dat zij het Algerijnse en Vietnamese verzet hebben gesteund en dat het nu van essentieel belang is het Palestijnse verzet op alle mogelijke manieren te steunen.

Eitan Bronstein sprak over de noodzaak het zionisme te verslaan en het volledig te verwerpen om een andere verhouding in Palestina te verdedigen. Hij merkte ook op dat de huidige extreem-rechtse regering van het Israëlische regime in zekere zin een voorbode kan zijn van de ondergang van het zionisme, waarbij hij herinnerde aan eerdere voorbeelden zoals het extreme Franse geweld dat leidde tot de overwinning van de Algerijnse antikoloniale bevrijdingsbeweging.

Enkele dagen na dit evenement sloot Samidoun Brussel zich aan bij Classe Contre Classe, Bruxelles Panthères en andere organisaties voor een ZIN TV-evenement in Ciné Coop op 16 februari. Op het evenement werden video’s vertoond ter herdenking van de sociale strijd, waaronder ZIN TV’s verslag van de Mars voor Terugkeer en Bevrijding in Brussel op 29 oktober.

Palestine vivra from ZIN TV on Vimeo.

Samidoun Brussel organiseert de beweging voor de bevrijding van Palestina. Om mee te doen, contacteer ons op Instagram of via e-mail op brussels@samidoun.net