De Duitse regering verbiedt en ontbindt Samidoun Palestijnse Gevangenen Solidariteitsnetwerk

Vandaag heeft Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken (voorheen bekend van meerdere anti-Arabische propagandacampagnes), een verbod op Samidoun aangekondigd:

Het verbod op Samidoun door de Duitse regering is een actieve deelname aan de genocide op Gaza. Het doel van dit verbod is om afwijkende meningen met alle staatskracht te onderdrukken. Het gaat hand in hand met demonstratieverboden, politie die mensen op straat aanvalt omdat ze een kuffiyeh dragen of een Palestijnse vlag dragen, het verbod om te zeggen ‘vrijheid voor Palestina van de rivier tot aan de zee,’ het opleggen van politieke verboden, de pogingen om activisten te deporteren of hen hun verblijfplaats te ontnemen.

Dit alles is pure medeplichtigheid en deelname aan genocide. Terwijl we dit schrijven, heeft de Israëlische bezettingsmacht zojuist een nieuw bloedbad aangericht in het vluchtelingenkamp al-Bureij in centraal Gaza, waarbij dertig huizen in een dichtbevolkt kamp zijn gebombardeerd. De Duitse staat en het ministerie van Binnenlandse Zaken kiezen ervoor deze aanvallen te steunen door een campagne van terreur en repressie te voeren tegen degenen die zich durven uit te spreken tegen deze aanhoudende misdaden, die mensen willen mobiliseren om een einde te maken aan vernietiging, oorlog en bezetting. en kolonialisme.

De Duitse staat en alle imperialistische machten zijn, in navolging van de Amerikaanse president Biden, niet alleen partners in de onderdrukking en ontmenselijking van het Palestijnse volk, maar ook in de moorddadige oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid van het bezettingsregime. Medeplichtigheid aan genocide is volgens het internationaal recht illegaal, net als de vervolging van organisaties omdat zij tegen de apartheid zijn. Wij zijn vastbesloten Duitsland verantwoordelijk te houden voor hun misdaden, niet alleen tegen Samidoun, maar tegen het Palestijnse volk als geheel.

Deze aanval zou een serieuze zorg moeten zijn voor iedereen die politiek werk verricht, vooral voor Palestijnse bevrijding. Het is bedoeld om een norm te introduceren waarbij organisaties verboden kunnen worden voor het organiseren van demonstraties, lezingen, het publiceren van posters en het deelnemen aan volledig openbaar en politiek werk dat de Duitse staat en zijn medeplichtigheid aan de aanhoudende genocide in Gaza uitdaagt. Het komt op een moment dat meer mensen dan ooit zich uitspreken voor gerechtigheid en bevrijding in Palestina, en is bedoeld als een aanval op de beweging als geheel.

Als het mogelijk is om Samidoun te verbieden, dan is het mogelijk om elke politieke organisatie en groep in Duitsland te verbieden die de politiek van de Duitse staat en zijn imperialistische rol ter discussie stelt. Deze actie gaat hand in hand met de voortdurende herbevoorrading door de Verenigde Staten van bommen die gericht zijn op het Palestijnse volk in Gaza. Het is bedoeld om de Israëlische oorlogsinspanningen te versterken door het Palestijnse volk de steun van de bevolking op straat te ontnemen.

Dit is ook een racistische aanval op de Palestijnse en Arabische gemeenschap. Samidoun in Duitsland wordt geleid door Palestijnse vluchtelingenjongeren, en de Duitse media zijn bezig met een racistische lastercampagne die bedoeld is om de meest racistische en fascistische krachten in het land op te zetten tegen de Palestijnse gemeenschap, die de grootste van Europa is. De politie in Berlijn is bezig met een voortdurende, gerichte en offensieve aanval op Arabische wijken en gemeenschappen. Samidoun-activisten hebben te maken gehad met ernstige repressie, zoals het feit dat Zaid Abdulnasser werd bedreigd met het ontnemen van zijn verblijfsvergunning en dat Musaab Abu Atta werd onderworpen aan een politiek verbod. Andere activisten zijn bedreigd met deportatie enkel omdat zij protesten en evenementen bijwoonden. Dit verbod is bedoeld om deze gemeenschappen het zwijgen op te leggen door terreur en angst, om de stem van de jeugd te onderdrukken en om de meest racistische en fascistische krachten tegen het Palestijnse volk te versterken, zowel in Duitsland als in Palestina.

De aanval op Samidoun is een essentieel onderdeel van de aanval op het Palestijnse volk als geheel. Het weerspiegelt de imperialistische belangen van de Duitse staat. In plaats van een gevoel van schuld of verantwoordelijkheid voor Nazimisdaden en genocide tot uitdrukking te brengen, getuigt deze actie van de agressieve toewijding van de Duitse staat aan en de bevordering van racisme, repressie en oorlogsmisdaden. We moeten duidelijk zijn: Duitsland heeft geen legitimiteit of autoriteit om te spreken over mensenrechten, vrijheden of democratie. Het is erop gericht al deze zaken te ontnemen aan iedereen die zich uitspreekt tegen genocide en kolonialisme in Palestina

Samidoun is ook bijzonder doelwit geweest omdat wij pleiten voor de Palestijnse gevangenen, en onze solidariteit met en de legitimiteit van het Palestijnse verzet uiten. Terwijl Duitsland de Palestijnse gemeenschap onderdrukt en Samidoun verbiedt, hebben hun officiële buitenposten in het buitenland vaak geprobeerd de Palestijnse politiek te beïnvloeden en te sturen door middel van voorwaardelijke financiering en soortgelijke koloniale ondernemingen. Door dit verbod wil de Duitse staat niet alleen genocide steunen, maar zelfs verbaal verzet tegen die genocide criminaliseren. Het Palestijnse volk heeft, net als alle gekoloniseerde en onderdrukte volkeren, het recht zich te verzetten en zichzelf en zijn land te bevrijden van kolonialisme en bezetting, van de rivier tot aan de zee. Degenen die zich verzetten tegen bezetting en onderdrukking – het Palestijnse verzet – zijn niet alleen helden van het Palestijnse volk, ze zijn verdedigers van heel de mensheid.

Op dit moment dringen we er bij alle activisten en supporters van Palestina, en allen die voor vrijheid en gerechtigheid inzetten, op aan zich uit te spreken tegen de genocide in Gaza en tegen het verbod op Samidoun. Daarnaast roepen we iedereen op luid en duidelijk te maken dat Palestina vrij zal zijn van de rivier tot aan de zee, en dat de Palestijnen het recht hebben zich te verzetten tegen bezetting en onderdrukking. Door dit verbod en door herhaalde eisen van de politie aan protestorganisatoren, wil de Duitse staat deze waarheden en deze realiteit onderdrukken. Ze willen ons stilzwijgen en onze medeplichtigheid veiligstellen. Maar wij zullen dat niet toestaan.

We herhalen onze woorden na de aankondiging van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz over de eis om Samidoun te verbieden: In het Arabisch betekent het woord ‘Samidoun’ degenen die standvastig zijn. We gebruiken deze naam om te verwijzen naar de Palestijnse gevangenen die achter de tralies zitten en strijden voor vrijheid. Vandaag bevestigen we dat we standvastig en toegewijd zullen blijven aan het Palestijnse volk, tot de overwinning, terugkeer en bevrijding.