Detta är det tredje och sista inlägget i artikelserien Tänka Antiimperialistiskt där vi översätter texter som vi tycker är speciellt viktiga för en förnyad antiimperialistisk kamp. Vi har översatt ett längre utdrag ur dokumentet Strategy for the Liberation of Palestine som släpptes 1969 i samband med Folkfronten för Palestinas Befrielses andra kongress. Utdraget som vi har gjort fokuserar på politisk teori och byggandet av det revolutionära partiet. I artikelserien har vi rört oss från Ahmad Sa'adats Palestina till Huey P Newtons USA och nu återgår vi till Palestina. I vårt texturval har vi rört oss från det allmänna till det specifika och nu återgår vi till ett bredare politiskt tänkande. Vikten av politiskt tänkande En av segerns mest grundläggande förutsättningar är ett klart synsätt: ett klart perspektiv gentemot fienden och ett klart perspektiv gentemot de revolutionära krafterna. I ljuset av...

Detta är en svensk översättning av det internationella uppropet från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network som finns att läsa tillsammans med många länkar till mycket mer material om Ahmad Sa'adat, hans fångenska och kampen för hans frigivning här (på engelska och flera andra språk): https://samidoun.net/2020/12/15-23-january-2021-international-week-of-action-to-free-ahmad-saadat-and-all-palestinian-prisoners ”Idag är det avgörande att belägra det rasistiska, bosättarkoloniala sionistprojektet, och rent av delegitimisera detta projekt, och att stötta vårt folks kamp för befrielse, självbestämmande och återvändo som riktningen mot en demokratisk politisk lösning för Palestina. Vårt folk kommer inte böja sig för ”Israels” regeringar, inklusive den nuvarande regeringen som representerar kolonisatörernas och den ultraextremistiska sionistterrorns vilja. Jag manar alla progressiva krafter för frihet och demokrati till att stå med vårt folks kamp i alla former av bojkott: till politisk, ekonomisk, akademisk och kulturell bojkott mot ockupationsstaten och åsamkandet av en verklig ekonomisk kostnad för dess koloniserings- och bosättarindustrier...

Om det Korrekta Sättet att Hantera en Revolution Detta är det andra utav tre inlägg i artikelserien Tänka Antiimperialistiskt där vi översätter texter som vi tycker är speciellt viktiga för en förnyad antiimperialistisk kamp. I det första inlägget översatte vi ett förord av Ahmad Sa’adat till Huey P Newtons bok Revolutionary Suicide, där han diskuterade fångkamp och afroamerikansk-palestinsk enighet. Detta är en text av Huey P Newton där han mest glasklart förklarar sitt antiimperialistiska politiska program och fångkampens roll däri. De Svarta massorna hanterar motståndet på ett inkorrekt sätt. När bröderna i East Oakland, som har lärt sig göra motstånd från att kämpa i Watts, samlade folket på gatorna, kastade tegelsten och Molotov cocktails för att förstöra egendom och skapa störning, leddes dem till ett litet område av Gestapopolisen och blev omedelbart pacificerade av förtryckarens stormtrupper. Även om...

Samidoun Stockholm har översatt ett uttalande från Folkfronten för Palestinas Befrielse för högtidlighållandet av årsdagen för den första intifadan. Det går att läsa här: PFLP: Stenarnas Intifada var ett folkligt svar på fienden och dess allierade hos de koloniala makterna och reaktionära arabregimernas försök att likvidera den palestinska revolutionen. PFLP, på 33-årsdagen för det folkliga upproret som bröt ut på denna dag i de ockuperade territorierna 1987, saluterar de motståndskraftiga massorna av palestinier och arabiska folk som alla representerade ryggraden och dess stöd i upproret. Även alla världens fria människor som stöttade Palestinas rättfärdigade sak, och stod bakom vårt folks legitima kamp för frihet, återvändo, självständighet, värdighet och självbestämmande. PFLP, när vi uppmärksammar detta stora revolutionära minne, fastslår att intifadan var ett exempel att följa i det palestinska folkets förmåga att föreslå konfrontationsmetoder och skapa...

Detta är en debattartikel skriven av Samidoun Sverige och förbundet Arbetarmakt. I skuggan av antiimperialismen vars död började med Sovjets fall strävar vi efter en förnyad rörelse. Vi tar avstamp i de irländska och palestinska befrielserörelserna och hävdar en ny generation av kamp mot Imperiet. Sedan demonstrationerna mot EU-toppmötet 2001 samlade över 50 000 personer på Göteborgs gator, har antiimperialismen långsamt fallit samman som politisk rörelse. Folkliga massmobiliseringar har ersatts av mindre, mer utspridda sporadiska symbolaktioner drivna av demoraliserade kommittéer. Den antiimperialism som för 19 år sedan var självklar för stora delar av den svenska vänstern har långsamt hamnat i skymundan. Idag står det palestinska folket i en mer prekär situation än på många år men den internationella solidariteten ekar tystare än någonsin. Inför förra årets israeliska val utropade president Netanyahu sin avsikt att vid vinst annektera de bosatta områdena i ockuperade...

Tänka Antiimperialistiskt är en artikelserie där vi i Samidoun Stockholm översätter antiimperialistiska tänkare och sätter dem i en palestinsk och global revolutionär kontext, med ett specifikt fokus på fångkamp. Denna text skrevs av Generalsekreteraren för PFLP, Ahmad Sa’adat, som ett förord till Huey P Newtons bok Revolutionary Suicide. Newton var grundare till Svarta Panterpartiet i USA och dess huvudideolog. Sa’adat länkar ihop de palestinska och afroamerikanska kamperna och klargör en obrytbar solidaritet. Texten skrevs 2017 från Ramonfängelset. Det är en ära att skriva en introduktion till denna bok författad av en stor ledare för den Svarta befrielsekampen i USA, Huey P Newton. Från insidan av ockupantens Ramonfängelse, på mina egna, mina kamrater och den palestinska fångrörelsens vägnar, sträcker vi ut våra knutna nävar i solidaritet och saluterar och omfamnar våra Svarta kamrater vars kamp för frigörelse mitt i odjurets mage fortsätter än idag trots...

All solidaritet med saharawierna och Front Polisario i kampen för Västsaharas befrielse! Marockos ockupation av Västsahara är i många avseenden lik Israels ockupation av Palestina: Båda är direkta fortsättningar på europeisk kolonialism i sina respektive regioner, backas upp av såväl internationell tystnad som öppen inblandning och bedriver en bosättarkolonial strategi mot ursprungsbefolkningen. Dessutom spelar fångkampen och alla fångars frihet en central roll i såväl den palestinska som den saharawiska befrielskampen. TIPS: Läs (och sprid) pressmeddelandet från Björkåfrihet.Lyssna på podcastavsnittet i tre delar från Eld och Rörelse:BakgrundIntervju med Mahfud från organisationen Sahrawis against the PlunderIntervju med Nazha från Equipe MediaSkriv under Svenska Västsaharakommitténs namninsamling.Och sist men inte minst: Följ, uppmärksamma och samarbeta med västsahariska aktivistgrupper som Saharawi Voice, Equipe Media och Saharawis Against the Plunder. Här nedan kan ses en inspelning av den palestinske revolutionära ledaren...

Vi i Samidoun Göteborg återger här en redogörelse och ett uttalande från våra kamrater i Samidoun Stockholm och Irlandinformation: Tillsammans med kamrater från Irlandinformation har vi idag besökt ambassaderna för irländska fristaten och Storbritannien med kraven: Frige de 9 republikanerna från Saoradh!Frige Issam Hijjawi!Stoppa överlämningen av Liam Campbell! Läs det gemensamma uttalandet: (English further down) Lördagen den 19 september 2020 besökte aktivister från Irlandinformation och Samidoun den Brittiska samt den Irländska ambassaden i Stockholm. Vi besökte dessa två ambassader för att visa vår solidaritet med våra fängslade kamrater, både i fristaten och i de ockuperade sex grevskapen. Vid de båda ambassaderna ställde aktivisterna upp sig med budskapsplakat, banderoll, och en fana för den Irländska Republiken. Budskapen för de två aktionerna löd:

Detta är en översättning av ett upprop från nätverket Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, som tidigare utgått på både arabiska och engelska. De palestinska flyktingarnas rop: “Vi glömmer inte – vi har rättigheter och vi kommer att återvända!” Aktionsupprop 18-26 september 2020 I åminnelse av massakrerna i Sabra och Shatila kallar vi till globala aktioner för palestinska flyktingars rätt till återvändo och för Palestinas befrielse 18-26 september 2020. Dessa aktionsdagar syftar till att försvara palestinska flyktingars rätt att återvända till sina hem i Palestina genom kamp, med enat och folkligt deltagande, i konfrontation med normalisering och alla försök att utplåna den palestinska saken. Vi bjuder in era organisationer till deltagande: Skriv under uttalandet härLägg till ert arrangemang här Detta upprop utgår från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, Al...

Detta inlägg är en översättning av en artikel från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network. Du kan läsa originalartikeln här. I juli 2020 publicerade tidskriften Clarté en förkortad version av denna översättning på deras hemsida. Du kan läsa den här. Khaled Barakat, palestinsk skribent och internationell samordnare för kampanjen för att frige Ahmed Sa’adat, har överklagat den senaste attacken mot sig från tyska migrationssmyndigheter. Berlins migrationsmyndighet tillkännagav att de har för avsikt att bannlysa honom från Tyskland i fyra år baserat på hans politiska övertygelser, texter och artiklar; i synnerhet hans avvisande av “Israels rätt att existera” och hans stöd till kampanjen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS). Barakat och hans advokat kämpar i domstol mot beslutet, det senaste i en lång rad repressiva åtgärder från tyska staten riktade mot palestinska aktivister och organisatörer som verkar i solidaritet med Palestina. Samidoun Palestinian...