Våra egna planerade aktiviteter i samband med årets omgång av Israeli Apartheid Week må vara slut, men årets tema, "Sluta beväpna kolonialism", är fortsatt aktuellt i och med att kampen för Palestinas befrielse fortfarande är långt ifrån över. En enkel första handling till stöd för den palestinska befrielsekampen är att skriva under Palestinagruppen Stockholms namnsinamling. Deras två krav, som även går att läsa i deras Facebook-event och följer kraven från årets Israeli Apartheid Week om internationellt militärembargo mot Israel, är att Sverige: avslutar allt militärt samarbete med Israel – deras kränkningar av palestinska barns mänskliga rättigheter måste få konsekvenser,driver frågan inom EU om att införa ekonomiska sanktioner mot Israel så länge landet bryter mot Barnkonventionen.

https://www.youtube.com/watch?v=_rzJDZMM87w Israeli Apartheid Week börjar förvisso dra sig mot slut för den här gången, men det internationella arbetet för en bojkott av Israel fortsätter: Emmaus Björkå, som vi har samarbetat med ett flertal gånger under den korta tid vi har varit aktiva, lanserar nu en egen kampanj för bojkott av Israel och Eurovision 2019! Läs deras inlägg och dela det flitigt!

I helgen uppmärskammade vi i Samidoun Göteborg, tillsammans med flera palestinska och andra pro-palestinska grupper och organisationer, den första årsdagen för den Stora återvändarmarschen såväl som 43:e årsdagen för Jordens dag. Trots det gråa vädret samlades många på Brunnsparken för att manifestera under parollen "Seger åt Palestinas befrielsekamp" och många palestinska flaggor vajade i vinden. Det hölls flera tal som belyste ockupationen av Palestina och den palestinska motståndskampen ur olika perspektiv, nedan följer vårt avslutande inslag: "Denna årsdag sker i en särskilt tillskärpt period i den palestinska befrielsekampens historia. Donald Trumps och Benjamin Netanyahus "Århundradets deal" lovar att dela det lilla som av omvärlden erkänns som palestinsk mark, Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem, mellan Egypten, Jordan och Israel. Netanyahus långvariga regim hotas av interna skandaler, vilket han hanterar med att liera sig...

Imorgon infaller årsdagen för såväl Landdagen 1976 som den Stora återvändarmarschens inledning förra året, och vi i Samidoun Göteborg Göteborg hörsammar den palestinska befrielserörelsens kall på solidaritet genom att samlas med andra på morgondagens manifestation: Seger åt Palestinas befrielsekamp! Våra internationella kamrater i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uppmärksammar tydligt kopplingen mellan palestinska fångars kamp för frihet och hela den palestinska befrielsekampen: ”Every uprising and act of resistance inside Israeli prisons is part of the same struggle against siege and isolation that the Great March of Return and Breaking the Siege represents. The Gaza Strip itself is often described as an “open-air prison,” the siege another form of colonial torture and isolation akin to that imposed on Palestinian prisoners in Israeli jails. The struggle to break the siege is a struggle to break all of the sieges encircling Palestinians, from the...

Missade du vårt intromöte? Då missade du även att vårt senaste klistermärke numera finns att plocka upp på Syndikalistiskt Forum! Klistermärkets motiv knyter an till att det ockuperade Palestina, i synnerhet Gazaremsan som i dagarna åter utstår israeliska militärangrepp, utnyttjas som laboratorium för diverse repressiva teknologier. Dessa teknologier exporteras bland annat till förstärkning av den rasistiska europeiska gränsregimen ibland kallad Fort Europa och till europeiska och andra staters övervakning och förtryck av sina egna medborgare. Mer om detta kan du bland annat läsa om i vår översättning av uppropet till årets omgång av Israeli Apartheid Week med temat "Sluta beväpna kolonialism".

Vi i Samidoun Göteborg visar filmen Roadmap to Apartheid på Hagabion i samarbete med Emmaus Björkå! Visningen äger rum som del av den årliga internationella kampanjen Israeli Apartheid Week vars tema i år är "Sluta beväpna kolonialism", eller #StopArmingColonialism (du kan läsa mer om kampanjen här). Filmen drar paralleller mellan apartheid i Sydafrika och Israels ockupation av Palestina och försöker på så vis skönja den senare situationens framtid i den förras förflutna. Den pekar på de skrämmande likheterna i de lagar och redskap som används av Israel och användes av Sydafrika, och målar en dyster bild men erbjuder samtidigt hopp om möjligheter till förändring. För att se trailern och eventuellt ladda ner den själv, besök följande sida. Filmen är drygt 54 minuter lång, den är delvis textad på engelska och innehåller våldsamma scener. Efteråt kommer det finnas lite...

Efter en intensiv kampanj av trakasserier från apartheidvänliga journalister och från de israeliska och US-amerikanska ambassadörerna till Tyskland (den senare ökänd för sina kopplingar till tyska extremhögern) beslutade myndigheter i Berlin på kvällen Fredag den 15:e mars att före detta palestinska fången och kände aktivisten Rasmea Odehs visum skulle dras in och att hon förbjuds att utöva politisk verksamheten. Internationell solidaritet är av stor vikt i denna stund. Skicka gärna solidaritetsuttalanden för Rasmea Odeh till våra internationella kamrater på samidoun@samidoun.net. Vi uppmanar alla samvetsgranna människor över hela världen att stå upp för rättvisa för Rasmea Odeh och för Palestina. Fler uppmaningar till handling kommer att publiceras de kommande dagarna, så följ vår och våra internationella kamraters kanaler. Er solidaritetsuttalanden och -meddelanden är viktiga för att markera att världen fördömer de tyska, US-amerikanska och israeliska regeringarnas handlingar för att tysta Rasmea Odeh...

Detta är en översättning av ett uttalande från Campaign to Free Ahmad Sa'adat. På 13:e årsdagen för stormandet av Jerichofängelset och kidnappningen av Ahmad Sa’adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse, och hans kamrater är inget glömt och inget förlåtet. Till det palestinska folket, den arabiska nationen och frihetsälskare världen över… Denna dag år 2006 begick ockupationsstyrkorna ännu ett brott bland många andra mot det palestinska folket: dess tanks, bulldozrar och övriga militärfordon stormade Jerichofängelset där ledaren Ahmad Sa’adat och hans fängslade kamrater hölls. Detta angrepp slutade med kidnappningen av Sa’adat och hans kamrater, såväl som kämpen Fuad Shoubaki, som del av en uppgörelse som involverade Palestinska myndigheten, Storbritannien och USA såväl som ockupationsmakten. Med anledning av denna mörka dag i palestinsk historia fastställer den internationella kampanjen för frihet åt Ahmad Sa’adat följande:

Den 30:e mars i år, 2019, är en dubbel årsdag. Den är den 43:e årsdagen för Jorddagen ("Yom al-Ard" på arabiska), en dag då den israeliska ockupationsmakten svarade med dödlig repression på palestinska protester mot markstölder. Dagen är även den första årsdagen för Stora återvändarmarschen, en folklig massmobilisering som varje fredag sedan den 30:e mars 2018 har involverat hundratals och tusentals palestinier i Gaza som har protesterat för ett sluta på Israels belägring av Gaza och för rätten till alla palestinska flyktingars återvändo. Ledande aktivister och organisatörer i Stora återvändarmarschen kallar på omvärlden för att stå med gazaborna och hela det palestinska folkets befrielsekamp den 30:e mars! Manifestationens paroller: Hedra Jorddagens minne!Stöd de kämpande i Stora återvändarmarschen!Bojkotta Israel! Affisch för manifestationen. Plakat, banderoller och fanor på manifestationen är välkomna, även med organisationssymboler, men endast palestinska...

Detta är Samidoun Göteborgs översättning av en press release från organisationen Addameer Prisoner Support and Human Rights Association. En israelisk militärdomstol beslutade på onsdag den 6:e mars 2019 att förnya förvarsdomen mot människorättsförsvararen Ayman Nasser, samordnare på rättsenheten på fångsolidaritetsorganisationen Addameer. Organisationen rapporterade att förvarsdomen mot Ayman Nasser förlängdes med ytterligare sex månader, två dagar innan slutet på hans senaste dom om administrativt förvar, som alltså skulle ta slut på fredagen den 8:e mars. De israeliska ockupationsstyrkorna arresterade Ayman Nasser i hans hem i byn Safa, väster om Ramallah, i september i fjol. Efter att ha brutit sig in i hans hem med ett dussin soldater förde israeliska ockupationsstyrkor bort Ayman i handbojor. En vecka senare utfärdade en israelisk militärkommendant en order om administrativt förvar på sex månader mot honom. Gripandet av Ayman Nasser är del av de...