Som en del i aktionsveckan för den fängslade palestinska ledaren Ahmad Sa'adat och i anslutning till helgens stora demonstration mot NATO och samarbete med Turkiets fascistiska ledning samlades vi med våra kamrater i Rojavakommittéerna under parollen PFLP – PKK: TERRORLISTOR ÄR HITTEPÅ. Terrorlistor är ett av imperialismens vapen i dess kamp mot förtryckta folk och de som kämpar för deras befrielse – något som både de palestinska och den kurdiska befrelserörelserna fått känna på allt för väl. Men vi låter oss inte luras – vi vet vilka de riktiga terroristerna är och vi vet på vilken sida vi står!

I kampen för Palestinas befrielse stödjer vi kampen mot världsimperialismens alla institutioner, där krigsalliansen Nato är en av de främsta, och uppmanar därför alla palestinavänner, antiimperialister och andra progressiva och radikala krafter att sluta upp till denna demonstration: Alliansen mot Nato bjuder in till demonstration den 21 januari 14.00 med start på Norra Bantorget, Stockholm. Vi gör det till följd av Sveriges ansökan till Nato. Kom med och protestera mot ett svenskt deltagande i krigshetsaralliansen, mot kärnvapen och mot de åtgärder som tvingats på oss av diktatorn och mördaren Erdoğan. Tillsammans går vi ut på gatorna i Stockholm bakom parollerna:NEJ TILL NATOINGEN ALLIANS MED FASCISTERNEJ TILL UTLÄMNINGAR OCH UTVISNINGARNEJ TILL VAPENEXPORTNEJ TILL KÄRNVAPEN I SVERIGE När: 21 januari, 14.00Var: Norra Bantorget, Stockholm Arrangör: Allians mot Nato - en bred sammanslutning av organisationer som samlas bakom...

2022 var ett år av intensifierad ockupation och nya vidriga angrepp på Palestina och den palestinska solidaritetsrörelsen över hela världen, men det var också ett år av ökande motstånd och gränslös solidaritet. Vi i Samidoun Göteborg vill tacka alla som organiserat tillsammans med oss, deltagit på arrangemang, och på alla möjliga sätt visat att solidariteten med Palestina är stark och att kampen för dess frihet kommer att fortsätta i Palestina, i Sverige och över hela världen enda tills dess att Palestina åter är fritt och självständigt – från floden till havet! Januari Vi inledde året den 6 januari med att tillsammans med våra kamrater i Palestinska Samordningsgruppen - Göteborg manifestera för att fira segern för fången Hisham Abu Hawash, som efter 141 dagars hungerstrejk tvingade den israeliska ockupationsmakten att frige honom från administrativt förvar.

Vi uppmanar alla palestinavänner att läsa följande uttalande, som först utfärdades på arabiska av Handala Centrum för fångar och före detta fångar, och att ansluta sig till mobiliseringen 14-24 januari 2023 för att befria Ahmad Sa'adat och alla palestinska fångar! Besök vår resurssida för affischer, flygblad, grafik och material för att ta vidare kampanjen i ditt område. Sa'adat gjorde sin rättegång till en rättegång mot ockupationen: Den internationella solidaritetsveckan för Ahmad Sa'adat utfärdas Den här dagen år 2008 reste sig generalsekreteraren för Folkfronten för Palestinas befrielse, den revolutionära ledaren Ahmad Sa'adat, "Abu Ghassan", för att i stället ställa ockupanten inför rätta och förvandla sin skenrättegång till en tribunal mot ockupationen, under vilken han vägrade att bemöta eller erkänna den sionistiska entitetens eller dess domstolars legitimitet. I stället bojkottade han militärdomstolarna och betonade vårt palestinska folks val att fortsätta sitt motstånd med...

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hyllar Karim Younes och hela det palestinska folket på hans frigivning i dag efter att ha hållits fängslad i 40 år, den mest långvariga palestinska fången i sträck. Younes, som suttit fängslad sedan 1983, välkomnades hem av sina medinvånare i 'Ara, en palestinsk by i det ockuperade Palestina '48. I ett tal omedelbart efter frigivningen bekräftade han sitt fortsatta engagemang i kampen. "Jag hyllar vårt stora folk som har kämpat i 100 år utan att hissa den vita flaggan", sade han, klädd i en kuffiyeh och bärande på en palestinsk flagga när han marscherade med sina nära och kära genom 'Ara. "Jag är villig att ge ytterligare 40 år av mitt liv som en uppoffring för mitt folk, och alla fångar har styrkan och engagemanget att offra 40 och 50 år för sitt folks frihet... Budskapen från fångarna är...

Fredagen 16 december 2022 avled professor Jose Maria Sison, grundande ordförande för Filippinernas kommunistiska parti på ett sjukhus i Utrecht i Nederländerna där han levde i exil. Han var 83 år gammal. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network sänder sina djupaste kondoleanser till Sisons livslånga partner och stridskamrat Julie De Lima, deras barn och familj. Vi ansluter oss till det filippinska folket, arbetarna och bönderna och miljontals kamrater i och utanför Filippinerna och sörjer förlusten av Sison som lärare och ledstjärna. Jose Maria Sison var initiativtagare till och första ordförande för Filippinernas kommunistiska parti (CPP) 1968. Under hans ledning blev CPP den ledande revolutionära kraften i Filippinerna och ett lysande exempel för den internationella revolutionära rörelsen. CPP expanderade snabbt efter grundandet och bildade 1969 Nya folkarmén (NPA), som fortfarande leder en av världens längsta kommunistiska väpnade revolutioner i nästan alla provinser i Filippinerna.

Som del av Palestinska samordningsgruppen Göteborg är Samidoun Göteborg medarrangör till följande arrangemang, där vi bland annat kommer att uppmärksamma fängslade palestinska vänsterledaren Ahmad Sa'adat inom ramen för aktionsveckan för Sa'adats och alla palestinska fångars frihet: Välkommen till en kulturkväll i solidaritet med det kämpande Palestina! Preliminärt program: Litteratur, film, musik, och insamling till utbildning för barn och ungdomar i Palestina. Program och annan info kommer, eventet uppdateras löpande. Datum: Lördag 21 januariTid: Klockan 15:00-17:00Plats: Marx Engelshuset, Fjärde långgatan 8

Bekämpa deportation, medicinsk försummelse, administrativt förvar och martyrernas fångenskap Anslut din organisation till aktionsveckan! "Den palestinska kampen för nationell frigörelse är en del av den internationella rörelsen för nationell frigörelse, internationell rasrelaterad och ekonomisk rättvisa och ett slut på ockupation, kolonialism och imperialism." - Ahmad Sa'adat I samband att vi uppmärksammar 14-årsdagen av den israeliska domen mot den palestinska nationella befrielseledaren och internationella vänsterledaren Ahmad Sa'adat och 14-årsdagen av det brutala israeliska angreppet på Gaza under namnet "Operation Cast Lead" uppmanar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network alla som står upp för Palestina och rättvisa för det palestinska folket att ansluta sig till oss mellan 14 och 24 januari 2023 i en aktionsvecka för att frihet åt Ahmad Sa'adat och alla palestinska fångar. Ahmad Sa'adat, hans kamrater och deras palestinska medfångar...

Tillsammans med Reclaim Pride, Salam Norge, Page 28 och RFSL Newcomers bjuder vi in till en konferens lördag 3 december klockan 11-17. För löpande uppdateringar, besök konferensens Facebook-event. ENGLISH BELOW ----- SVENSKA I samtalet i samhället råder en tystnad kring vad de egentliga utmaningarna och hoten är som vi står inför. Istället målas gängkriminalitet och invandring upp som ett hot mot det svenska samhället och bara vissa liv värderas. Vi vill lyfta upp och synliggöra de förenklade förklaringsmodeller som blivit allmängiltiga och fokusera ett samtal på förflyttningen som skett politiskt. Vi vill föra ett samtal om vad säkerhet betyder för oss och vilken säkerhet vi behöver. Samhällets trygghet är villkorad för vissa av oss. Vi vill tala med er om drömmar och visioner för en trygghet och säkerhet som gäller oss alla...

29 november 1947 röstade FNs Generalförsamling för Palestinas splittring. Därmed gavs de sionistiska miliser som skulle ersätta den brittiska kolonisering av Palestina grönt ljus att inleda en regim av ockupation, bosättarkolonialism och apartheid som med omvärldens, bland annat Sveriges, stöd fortgår än idag. Samtidigt fortsätter det palestinska folkets motstånd med alla till buds stående medel också än idag! Kampen för Palestinas befrielse är en kamp mot det imperialistiska världssystemet, den sionistiska politiska rörelsen och mot alla reaktionära krafter, i Palestina, i regionen och i världen. Vår internationella solidaritet i Sverige är kanske ännu viktigare än någonsin. Sverige gör allt i sin makt att stärka det imperialistiska block som är mest investerat att fortsätta ockupationen av Palestina, med ett medlemskap i Nato och med ökar närmande till reaktionära regimer som Israel, Turkiet, Saudiarabien, Marocko, med USA i spetsen. I Sverige antas lag...