I och med de palestinska fångarnas fortsatta hungerstrejker mot den sionistiska ockupationens illegitima fängsling av dem kallar National Students for Justice in Palestine, The Palestinian Youth Movement, IDOC WATCH och Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network alla individer och organisationer som engagerar sig för Palestinas befrielse att bekräfta sin solidaritet med de strejkande fångarna och kräva ett slut på det koloniala systemet med administrativt förvar och militärdomstolar! Anslut dig till sociala mediastormen och delta symboliskt i hungerstrejkerna 1 december: Spela in och dela en video på dig själv där du dricker ett glas saltvatten, i likhet med de hungerstrejkande fångarna, och förklarar ditt stöd till deras kamp för befrielse!

Igår den 25 november inträffade den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Samidoun Stockholm deltog på kvällen i en manifestation arrangerad av kurdiska Kvinnorådet SARA, Kommunistiska Partiet, med flera. Demonstrationen uppvisade en enad vilja att upphäva alla former av mäns våld mot kvinnor, i Sverige, Kurdistan, Palestina och resten av världen. Manifestationen hedrade även de kvinnliga martyrer som stupat i kampen mot Daesh och fascismen med en tyst minut och tända ljus. Samidoun Stockholm höll följande tal: "Var tredje vecka mördas en kvinna i Sverige av en man. Kvinnojourerna är kroniskt underfinansierade och polisarbetet är lågprioriterat. Under coronapandemin har det skett en ökning av antalet våldsbrott mot kvinnor, eftersom dessa framförallt utövas i hemmet, i nära relationer, av släktingar. "Mäns våld mot kvinnor existerar på alla samhällsnivåer, bland kamrater, toppolitiker, chefer, och i otroligt hög utsträckning bland poliser, som...

Vi publicerar här en engelsk översättning av det tidigare publicerade öppna brevet som lanserades av Fredsloppet. Missa heller inte manifestationen som planeras till 27 november 2021 klockan 14 på Gustaf Adolfs torg, Göteborg till stöd för det palestinska civilsamhället och de sex terrorstämplade organisationerna. / We hereby publish an English translation of an open letter initiated by Fredsloppet/The Peace Race. Do not miss the protest planned for November 27 2021 at 14 on Gustaf Adolfs torg, Göteborg in solidarity with Palestinian civil society and the six organisations designated as terrorists. Criticism of Israel's occupation of Palestine is growing around the world, not least following Israel's increasingly aggressive actions with expanded settlements and the ethnic expulsion of Palestinian families from their homes in East Jerusalem. Palestinian children are imprisoned daily and settlers are allowed to attack Palestinian farmers and destroy their land, homes and olive...

27 november klockan 14 manifesterar vi tillsammans med Palestinska Samordningsgruppen - Göteborg och många andra mot staten Israels terrorstämpling av palestinska civilsamhällesorganisationer! Vi kräver att Sveriges regering omedelbart fördömer terrorstämplingen och säkerställer att allt ekonomiskt stöd till de drabbade organisationerna kommer fram! Protestera med oss mot ockupationsmakten Israels senaste terrorangrepp på det palestinska folket! Motstånd mot den israeliska apartheidstaten och dess terrorisering av Palestinas folk! Motstånd mot den medbrottsliga svenska staten som deltar i förtrycket av palestinier, i Palestina och i Sverige! Motstånd till befrielse och återvändo! Plats: Gustaf Adolfs torg, Göteborg Datum: Lördag 27 november Tid: Klockan 14 Följ Facebook-eventet för löpande uppdateringar: https://www.facebook.com/events/297400355580535

Den 2 november 2021 formulerades ett öppet brev av Fredsloppet och dess medarrangörer, däribland Samidoun Göteborg, till Sveriges regering som svar på Israels terrorstämpling av sex viktiga palestinska civilsamhällesorganisationer. Sedan dess har det öppna brevet publicerats i Göteborgs-Posten, använts i kommunikation med regeringen och andra makthavare och förmedlats till drabbade organisationer i Palestina som symbol för vårt stöd för deras kamp. Det öppna brevet tar i skrivande stund fortfarande emot undertecknare, kontakta oss genom valfri kanal eller Fredsloppet via info.fredsloppet@gmail.com om du vill ansluta din organisation. Runt om i världen växer kritiken mot Israels ockupation av Palestina, inte minst efter Israels alltmer aggressiva handlingar med utökade bosättningar och med etnisk fördrivning av palestinska familjer från sina hem i Östra Jerusalem. Dagligen fängslas palestinska barn och bosättare tillåts attackera palestinska jordbrukare och förstöra deras mark, bostäder och olivodlingar. För att skydda...

Tillsammans med övriga Palestinska Samordningsgruppen - Göteborg antog Samidoun Göteborg förra veckan ett uttalande mot Israels terrorangrepp mot det palestinska civilsamhället, och nu har ett antal andra grupper också ställt sig bakom uttalandet. Läs, sprid och agera till stöd för Palestina! Till Sveriges regering - Protestera mot Israels terrorstämpling I det senaste exemplet på sin förvridna verklighetsbeskrivning terrorstämplade Israel förra veckan sex människorättsorganisationer: Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees (UAWC), Palestinska kvinnokommittéers förbund (UPWC). Detta är organisationer som bland annat arbetar med att dokumentera Israels övergrepp på palestinierna. Terrorstämplingen ger israeliska myndigheter rätt att stänga organisationernas kontor, beslagta deras tillgångar och fängsla deras funktionärer. Den gör det också förbjudet att bidra till och offentligt stödja deras verksamhet. Det...

Följande är vår översättning av ett uttalande från politiske fången Georges Abdallah, som söndagen 24 oktober 2021 inledde sitt 38:e år på fängelse i Lannemezan, Frankrike. Uttalandet utfärdades inför solidaritetsdemonstrationen som anordnades utanför fängelset av Collectif Palestine Vaincra på lördagen, 23 oktober 2021, med över tusen deltagare från många håll i världen. Kära kamrater, kära vänner, Efter en månad av intensiv solidaritetsmobilisering i Frankrike, såväl som på andra håll i andra länder, är ni idag samlade framför dessa murar och rader av taggtråd. Som för ett år sedan, eller till och med ett decennium sedan för vissa av er, väcker er närvaro här fortfarande en hel del känslor och spänning. Ni förstår, kamrater och vänner, atmosfären på denna olycksbådande plats, fängelsets allomfattande atmosfär, förändras när ett sprudlande livligt eko slår mot den döda fängelsevardagens uttryckslösa flathet... Således upptäcker mina medfångar som genom ett trollslag, om så bara för en liten stund,...

23 oktober 2021 kommer den nationella demonstrationen och massmötet återigen samlas utanför Lannemezans fängelse i Frankrike för att kräva frigivningen av Georges Ibrahim Abdallah, den längst hållna politiska fången i Europa. Under tiden inför demonstrationen – som markerar den 37 årsdagen av Abdallahs gripande – delta i och organisera aktiviteter för att föra vidare kravet på hans frihet! En aktivitet du kan genomföra, var som helst i världen, är att anordna en offentlig visning av den nya och hyllade filmen ”Fedayin”. Georges Abdallah är en libanesisk kämpe för Palestina som har hållits fängslad sedan 1984, trots att han har haft rätt till frigivning sedan 1999, för sin roll i kampen för Palestinas – och Libanons – befrielse från sionistisk ockupation. ”Fedayin” är en ny film från franska Vacarme(s) Films som handlar om Georges' liv i kamp. Dokumentären, som nyligen blev uppmärksammad för...

Detta är en översättning av ett uttalande från Masar Badil. Förberedande generalkommittén för Alternativa palestinska vägen (Masar Badil) fortsätter sina ansträngningar att organisera Masar Badil-konferensen i Madrid, Spanien, i slutet av oktober 2021. Konferenslokalen är bekräftad och den lokala förberedelsekommittén i Madrid ser fram emot att ta emot alla som kommer att delta! I och med detta förnyar vi vårt upprop till bredast möjliga palestinska, arabiska och internationella deltagande. För att delta på konferensen och reserva din plats i dag, fyll i anmälningsformuläret. När din anmälan har mottagits och godkänts kommer konferensens organiseringsgrupp ge dig all information du behöver för att delta i hela arrangemanget. Den förberedande generalkommittén manar alla, i synnerhet i Europa, till ett brett deltagande i den palestinska, arabiska och internationella folkliga demonstrationen för Palestina som kommer att äga rum på söndag 31 oktober 2021. Arbetet med konferensen kommer inledas på morgonen lördag 30 oktober...

För trettioåtta år sedan, mellan 16-18 september utsattes palestinier i Libanon - och överallt inom Palestina och i exil och inom diasporan - för skräcken som var Sabra- och Shatilamassakrerna. Tusentals palestinska flyktingar i Shatila flyktingläger och i Sabraområdet i Beirut slaktades av den fascistiska libanesiska Falangistmilisen. Dödandet översågs av de invaderande israeliska styrkorna som omringade lägren från alla sidor och avfyrade nödbloss för att lysa upp natthimlen för de massakrerande styrkorna. En enda dag efter att den sista kontingenten av palestinska försvarsstyrkor från Palestine Liberation Organisation, den palestinska revolutionens kämpar, tvingades lämna Libanon i ett så kallat “fredsavtal” framförhandlat av USA, invaderade israeliska ockupationsstyrkor Beirut och omringade Shatila flyktingläger, som numera främst huserade kvinnor, barn och äldre. Detta skedde den 15 september 1982. Israeliska styrkor etablerade vägspärrar vid alla lägrets ingångar och blockerade palestinska civila från att lämna.