Följande mobiliseringsinbjudan från Masar Badils hemsida i den internationella kampanjen för Georges Abdallahs frihet återges här: På vägen mot återvändo och befrielse… På årsdagen för dess grundande organiserar Masar Badil, palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, demonstrationer till stöd för motståndsrörelsen och fångarnas rörelse. Med anledning av den andra årsdagen av sitt grundande och under parollen om återvändo och befrielse organiserar Masar Badil, palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, 19-22 oktober 2023 en rad politiska och folkliga aktiviteter till stöd för det palestinska motståndet och fångarnas rörelse i den sionistiska entitetens fängelser och förvar och uppmanar till bredast möjliga deltagande i den gemensamma demonstrationen för Georges Abdallahs befrielse. Rörelsen beslutade att organisera sin årliga centrala aktivitet i år i Toulouse, Frankrike, med Collectif Palestine Vaincra som värd, en av rörelsens grundande medlemmar och...

Kom med i den årliga demonstrationen för frihet åt Georges Abdallah, marschera till fängelsets portar som håller honom fängslad, tillsammans med många stödkommittéer, föreningar, fack och politiska partier och deras stöd. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uppmanar alla att delta i demonstrationen för frihet åt den libanesiske palestinakämpen och åt alla palestinska fångar i sionistiska, imperialistiska och reaktionära regimers fängelser. Organisera er för att delta vid Lannemezan och massmobilisera för att gör våra röster hörda! Samling lördagen 21 oktober 2023 framför tågstationen Lannemezan (65) i Lannemezan, Frankrike, kl. 14.00. Georges Abdallah är en libanesisk kommunistisk aktivist och kämpe för den palestinska saken som suttit fängslad i Frankrike sedan 1984 och haft rätt till frigivning sedan 1999. Han är en av de längst fängslade politiska fångarna i Europa och påbörjar sitt 40:e år i fängelse 24 oktober 2023. I...

Följande intervju med Samidoun Tysklands samordnare Zaid Abdulnasser publicerades först på Klasse gegen Klasse på tyska. Engagera dig i kampanjen genom att stödja organisationsuttalandet eller sprida huvuduttalandet. Zaid flydde från Syrien till Tyskland. Nu hotas han få sitt uppehållstillstånd indraget på grund av sin aktivism. Vi intervjuade honom om det. Du flydde till Tyskland och nu planerar staten att dra in ditt uppehållstillstånd och din utvisning ligger på bordet, med en uttalat politisk motivering. Kan du berätta mer om din situation? Jag föddes i Syrien som flykting. Jag är barn, barnbarn och barnbarnsbarn till palestinska flyktingar som nekas rätten att återvända till sitt hemland, Palestina. Detta gäller hälften av det palestinska folket, som lever i exil. Min status som flykting i Tyskland erkändes dock enbart på grundval av att jag är palestinier från Syrien, ett land i krig.

Zaid Abdulnasser, Samidouns samordnare i Tyskland, medlem i Masar Badil - den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg - och palestinsk flykting född i Syrien hotas av tyska staten som vill dra in hans uppehållstillstånd på grund av hans politiska engagemang. Mot detta angrepp har fler än 130 internationella organisationer, fackföreningar och politiska partier uttryckt sitt absoluta fördömande av Tysklands ständigt ökande repression mot palestinska flyktingar och deras grundläggande rätt att kämpa för befrielse och återvändo. Collectif Palestine Vaincra i Toulouse står med Zaid! Vi uppmanar organisationer att ansluta sig till kampanjen och att underteckna vårt uttalande:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcsikMQR1lwvPqukzYCQpCzSZwLy28RXY8tYdGNxzlgugOA/viewform För att ekonomiskt stödja det juridiska försvaret av Zaid och andra palestinier i Tyskland som drabbas av statens repression mot Palestina, kan du donera till följande konto: Namn: Rote...

Här återges inbjudan till en manifestation som Samidoun Göteborg har ställt sig bakom: SD och regeringen planerar en angiverilag som urholkar demokratin, bryter mot mänskliga rättigheter och splittrar samhället. Därför demonstrerar vi på Gustaf Adolfs Torg i Göteborg 17 september! VARFÖR PROTESTERAR VI? Regeringen förbereder en angiverilag, som tvingar offentligt anställda att anmäla papperslösa till Polisen, så att de ska kunna tvångsutvisas - ofta till förtryck, diktatur och livsfara.Lärare tvingas ange sina elever, vårdpersonal sina patienter och socialsekreterare sina klienter. Om de vägrar riskerar de att dömas i domstol. Ett samhälle med angiverilag är ett samhälle där utsatta människor av rädsla för att anges avstår från att söka vård eller gå i skolan. Där människor avhumaniseras, grupper ställs mot varandra och rädsla och misstänksamhet dominerar. Därmed bryter angiverilagen mot Barnkonventionen, tystnadsplikten och grundläggande mänskliga...

Här återges en svensk översättning av en intervju med Zaid Abdulnasser, ledande medlem i både Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och Masar Badil som just nu utstår hård repression i Tyskland: Kärnan i Masar Badil-rörelsens projekt är att återupprätta diasporans roll i alla kampens former Det är inte möjligt att bygga "nationell enhet" med ockupationens agenter, och det är inte tillåtet att ge dem legitimitet Rörelsen värdesätter de islamiska motståndsstyrkornas roll och deras försvar av folkets värdighet och rättigheter Motståndsgrupperna hämtar sin legitimitet från sina befrielsehandlingar och sin befrielsepraxis och inte genom sin relation till "Palestinska befrielseorganisationen" Folkets kamp fortsätter tills återvändo och befrielse har uppnåtts Ingående intervju med Zaid Abdulnasser Medan det palestinska folket fortsätter sin...

Delar av denna artikel har publicerats i en tidigare artikel: 27 augusti 2023 uppmärksammar vi 22-årsdagen av mordet på den palestinske revolutionäre och nationelle ledaren Abu Ali Mustafa som utfördes av sionistiska ockupationsstyrkor med hjälp av helikoptermissiler som tillverkats och tillhandahållits av USA i en blodig illustration av alliansen mellan sionismen och imperialismen. Generalsekreteraren för Folkfronten för Palestinas befrielse, Abu Ali Mustafa, anfölls på sitt kontor i ockuperade Al-Bireh i Palestina. Han har blivit en symbol för motstånd, palestinsk enhet och konfrontation med ockupationen, känd för sina bevingade ord när han anlände till Palestina: "Vi återvänder för att göra motstånd, inte för att kompromissa." Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hyllar Abu Ali Mustafa, en folklig, revolutionär ledare för den palestinska befrielserörelsen, hängiven åt det palestinska motståndet, det palestinska folket och befrielsen av Palestina, från floden till havet, till sin sista stund....

Följande artikel skrevs ursprungligen på arabiska av Khaled Barakat och publicerades i Al-Adab 2017 och publicerades senare på engelska på en minnesblogg för Abu Ali Mustafa. En svensk översättning återges här för att uppmärksamma 22 år sedan mordet på palestinske vänsterledaren och generalsekreteraren för PFLP, Abu Ali Mustafa: "Vi är ett parti med en ärorik historia och stor respekt bland folket, men detta rättfärdigar inte den reträtt eller tillbakagång som vi står inför. Ett parti som inte förnyar sig, med större ansträngningar och mer handling, är ett parti som kommer att tyna bort…" (Martyren Abu Ali Mustafa, al-Hadaf, 31 juli 2000) Vilket är martyrledaren Abu Ali Mustafas viktigaste historiska bidrag till den palestinska och arabiska motståndsrörelsen i allmänhet, och till Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), som vars generalsekreterare han mördades av sionisterna 27 augusti 2001, i synnerhet? Vilka...

Den 24 augusti närvarade Samidoun vid den presskonferens som inledde kampanjen Free Amin Abu Rashed i Nederländerna. Amin Abu Rashed är en palestinsk samhällsledare och aktivist som sedan den 22 juni sitter fängslad av de nederländska myndigheterna för sitt humanitära arbete till stöd för det palestinska folkets kamp för frigörelse och återvändande. I den här artikeln presenterar vi Amin och ger en översikt över hans fall. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network står i full solidaritet med Amin Abu Rashed och kräver att han omedelbart friges från nederländskt fängelse och att alla anklagelser läggs ned. Vi uppmanar alla palestinska och progressiva organisationer att stödja Amin och ansluta sig till kampanjen för hans frigivning. Kontakta kampanjen Free Amin Abu Rashed via https://www.facebook.com/Palestijnsegemeenschap.nl eller talespersonen via WhatsApp +31638496427. Vem är Amin? Amin Abu Rashed är en...

Thomas Hofland från Samidoun Nederländerna håller tal vid Nakbademonstrationen, vilket sionister har trakasserat honom för.

Tisdagen 15 augusti bekräftade en nederländsk domstol att slagordet "From the river to the sea, Palestine will be free" (”Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt”) faller under yttrandefriheten och inte är straffbart enligt lag. Domstolens utslag innebär en seger för den palestinska rörelsen i allmänhet och i Nederländerna i synnerhet. Uttryck för palestinsk befrielse kan inte kriminaliseras eller bli föremål för förföljelse genom att hur som helst stämplas som antisemitiska. Åtalet lämnades in juni 2021 av en sionistisk aktivist mot Thomas Hofland, medlem i Samidoun Nederländerna. Sionisten hävdade att Thomas uttalande – "Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt!" – under ett tal han höll vid den årliga Nakba-demonstrationen en månad tidigare skulle ha varit antisemitiskt. Denna falska anklagelse används regelbundet av sionistiska organisationer, media och politiker mot Palestinaaktivister internationellt, i syfte att likställa antisionism med antisemitism och att...